Når får man regning på bompenger?

Etter at du har passert en bomstasjon vil du motta faktura for passeringen. Hvis du ikke betaler innen fristen får du en purring/inkassovarsel med et purregebyr etter gjeldende satser. Unnlater du å betale innen fristen sendes fakturaen til inkasso. Kontakt et bompengeselskap for å få informasjon om takster.

Hvordan finne ut bompenger?

Hvordan finner du dine bompasseringer på Min side?
  1. Logg inn på Min side.
  2. Klikk på “passeringer” øverst på siden.
  3. Velg ønsket periode og kjøretøy.
  4. Klikk på “Vis passeringer”

Hvor ser jeg bompasseringene mine?

Kan man sjekke bompasseringer? Ved å logge seg inn på «Min side» på nettsiden til bompengeselskapet kan man deretter følge bilens passeringer gjennom bomstasjonene. På den måten får man en unik oversikt over hvor bilen og føreren befinner seg på eksakte tidspunkt.

Når får man regning på bompenger? – Related Questions

Hvorfor får jeg faktura fra Fjellinjen?

Fjellinjen fakturerer kun bilister uten AutoPASS-avtale, som passerer i våre bomanlegg i og rundt Oslo. Vi fakturerer etterskuddsvis og sender faktura til den som var eier av kjøretøyet på passeringstidspunket. Bedrifter og bileiere med mange biler får en samlet faktura for sine biler.

Hvor lenge lagres bompasseringer?

Personopplysninger som er innhentet lagreslenge de behandlingsansvarlige har behov for dem for å kreve inn bompenger og behandle klager, forvalte IKT-systemet og for å oppfylle oppbevaringsplikt etter bokføringsloven. Personopplysninger som er bokføringspliktige lagres i 5 år i henhold til bokføringsloven § 13.

Kan man sjekke bompasseringer?

Ved å logge seg inn på «Min side» på nettsiden til bompengeselskapet kan man deretter følge bilens passeringer gjennom bomstasjonene. På den måten får man en unik oversikt over hvor bilen og føreren befinner seg på eksakte tidspunkt.

Hvordan finne kundenummer AutoPASS?

Kundenummeret finner du øverst til høyre på fakturaen din. Skrevet feil registreringsnummer. Du skriver inn registreringsnummeret til en av bilene du har avtale på, og pass på at det er uten mellomrom eller andre spesialtegn.

Hva koster bompasseringer?

Takstgruppen omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3.500 kg. Personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig AutoPASS-avtale regnes som takstgruppe 1.

Takstgruppe 1.

Utenom rush
Bensin/ladbar hybrid 28 kr
Diesel 32 kr
Elbil 14 kr
I rushtiden

Hva betaler elbil i bomringen?

I rushtid betaler elbiler 8,80 kroner, mens bensin og hybrid må betale 43,20 kroner og diesel 47,20 kroner. Har du ikke AutoPass-avtale, stiger prisene ytterligere. På flere steder er bomprisene for elbil satt til det nåværende makstaket på 50 prosent av nivået for bensin- og dieselbiler.

Er det gratis å kjøre gjennom bom med elbil?

Stortinget har bestemt at elbiler maksimalt skal betale 50 prosent av det bensinbiler betaler i bompenger i eksisterende bommer. Det er kommunene sammen med fylkeskommunene som bestemmer satsene i de enkelte bomstasjonene, og derfor vil det være lokale variasjoner.

Er det gratis bom for elbil?

Elbiler passerer gratis eller med rabatt i bomringer i hele Norge. Men skal du få rabattavtaler og fordeler må du skaffe AutoPASS-brikke.

Er det billigere med AutoPASS?

Får jeg rabatt når jeg har brikkeavtale? Alle kjøretøy i takstgruppe 1 og M1 med gyldig bombrikke får automatisk 20 prosent brikkerabatt i nesten alle automatiske bompengeanlegg i Norge.

Er det påbudt med bombrikke?

Alle kjøretøy over 3,5 tonn registrert på foretak, stat, fylkeskommune eller kommune må ha bombrikke i Norge. Har du en bobil, SUV e.l. over 3,5 tonn, som du bruker privat, omfattes ikke kjøretøyet av påbudet.

Hva er forskjell på SkyttelPASS og AutoPASS?

Hva er forskjellen på SkyttelPASS og AutoPASS? AutoPASS er den tekniske løsningen for bompengeinnkrevingen i Norge. SkyttelPASS er en av fem AutoPASS-godkjente brikkeutstedere i Norge i dag.

Hva gjør man med gammel AutoPASS brikke?

Husk at den gamle brikken er miljøfarlig avfall, og skal leveres inn. OSLO: Batteriene på brikkene som ble produsert i årene rundt 2000 tar snart slutt, og tusenvis av bileiere har fått ny Autopassbrikke i posten. Men den gamle skal leveres inn og destrueres på riktig måte.

Hvor mange biler kan man ha på AutoPASS?

Hvor mange kjøretøy kan jeg registrere på avtale? Privatkunder kan knytte to kjøretøy til samme AutoPASS-ferjekonto – Privat. Forskuddsbeløp blir beregnet ut ifra det kjøretøyet som ligger i høyeste takstgruppe. Bedriftskunder kan knytte et ubegrenset antall kjøretøy til AutoPASS-ferjekonto – Bedrift.

Skal bombrikken følge bilen?

Når du selger et kjøretøy som har bombrikke og avtale med AutoPASS-utsteder, må du huske å både si opp avtalen og fjerne bombrikken fra bilen. Hvis ikke vil du bli belastet for bompasseringer til den nye eieren frem til oppsigelsen er registrert.

Hvem eier AutoPASS?

AutoPASS er et norsk system for elektronisk betaling av bompenger. Det eies av Statens vegvesen.

Hva har skjedd med AutoPASS?

Etter utgangen av 2020 kan ikke et bompengeselskap lenger eie en AutoPASS-utsteder.

Leave a Comment