Når er svarfrist på BI?

31. august for søknader til bachelorstudier, 1., 2. og 3. år.

Hva skjer hvis man stryker på BI?

Ved Handelshøyskolen BIman ta kontinuasjonseksamen ved neste, ordinære eksamen dersom man stryker. Dette er gjerne påfølgende semester, og innebærer dermed at man må ha en ekstra eksamen i en ordinær eksamensperiode.

Hvor mange prosent må man ha for å stå på eksamen BI?

Studentene ønsker at det ikke blir et krav om å bestå 30 prosent «midterm»-eksamen for å få karakter i faget, men at den kun vekter. Hvis ikke dette er mulig, ønsker de en kontinuasjonseksamen i 2021 for 30-prosenteksamenen for å kunne få bestått i faget.

Når er svarfrist på BI? – Related Questions

Hvor mange poeng er en C?

Unntaket er vitnemål der «bestått» er eneste karakterutrykk på samtlige emner. Da gis søker 3 karakterpoeng. Krav til gjennomsnittskarakter C = 2,5.

Hvor mye riktig for å få C?

92 – 100 poeng A. 77 – 91 poeng B. 58 – 76 poeng C.

Er b en god karakter?

B: Meget god

Generell beskrivelse: “Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet”. Et eksempel på en fagspesifikk beskrivelse på karakter B: Svarer på problemstillingen.

Er 4 6 i snitt bra?

4,6 er utrolig bra og om du fortsetter slik, er det nok stor sjanse for at du kommer inn. Om du ønsker en pekepinn kan du kontakte Inntakskontoret i fylket der du bor og spørre hva snittet var i fjor. De plikter ikke å opplyse om dette hvis de ikke ønsker, men det kan være verdt et forsøk.

Er 4 8 i snitt bra?

4,8 er veldig bra, og det høres riktig ut mtp. det du forteller om hvilke karakterer du har. Husk at det regnes ut ved å legge sammen alle karakterene og så dele på antallet.

Hvilken vgs linje har høyest snitt?

Studiespesialisering på Elvebakken er linjen med høyest karaktergrense. Onsdag ble det klart hvilke karaktergrenser de ulike videregående skolene i Oslo har i år. I år som i fjor har studiespesialisering på Elvebakken høyest poenggrense (karaktersnitt ganger ti) med 53,6.

Er vgs vanskeligere enn ungdomsskole?

Mange elever opplever at det er vanskeligere på videregående enn det var på ungdomsskolen. Kravet for å få gode karakterer er større. Hvis du lærer fort og tar ting lett, er det ikke sikkert du må jobbe så veldig mye ekstra. Men de fleste som ønsker høy kompetanse må jobbe målrettet.

Hva er vanlig å få i snitt?

Skoleåret 2021–2022 hadde avgangselevene i grunnskolen i gjennomsnitt 43,4 grunnskolepoeng, en liten økning fra 43,3 året før. Med dette er elevenes karaktersnitt nok en gang rekordhøyt.

Er 4.3 i snitt bra?

Dette er ikke noe dårlig snitt. En skal også være litt forsiktig med å si at noe er dårlig, passe eller godt, fordi det på en måte er individuelt.

Hva er vanlig snitt i 8 klasse?

Landsgjennomsnittet ligger på rundt 3,8-4,1, og med dine karakterer ligger du altså langt over dette. Men pass på så du ikke blir for opptatt av karakterer, da er det lett at du blir svært skuffet dersom det ikke går så bra en gang i blant.

Hvordan regne ut snittet ditt?

Gjennomsnittskarakteren regnes ut på grunnlag av alle karakterene på vitnemålet. Du legger sammen alle karakterene – og deler summen på antall karakterer. Dette tallet ganges så med ti, og dermed har du karakterpoengene. Kort sagt: karakterpoengene dine er gjennomsnittet av karakterene dine ganget med 10.

Hva er 23 5 regelen?

Universitet og høgskole – 23/5regelen. Fyller du 23 år eller meir det året du skal søkje om opptak, kan du få generell studiekompetanse på grunnlag av 23/5regelen. Du må fylle 23 år eller meir det året du søkjer om opptak. Du må dokumentere at du har fullført og bestått alle dei seks studiekompetansefaga.

Hva er et B snitt?

​​​For søkere med bokstavkarakterer benyttes følgende​ omregningsskala som grunnlag for utregning av vektet gjennomsnitt: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

Hvordan kan jeg få 5 i snitt?

Du summerer alle tallkarakterene og deler deretter på antall karakterer. Dette gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10. Les mer om hvordan du regner det i linken. Du går helse og du kan like gjerne karakter 5 der som en annen linje.

Har noen fått 6 i snitt?

Ifølge tall fra Samordna opptak var det kun tolv elever i Norge som fikk 6 i snitt på sitt elektroniske vitnemål i 2016.

Er 2 i karakter bestått?

Halvårsvurdering har samme karaktergrader som standpunktvurdering. Karakterene 2 til 6 betyr at faget er bestått. Fag med karakteren 1 i standpunkt er bestått når eksamenskarakteren er 2 eller bedre. Det gjelder ikke dersom eksamenskarakteren er for en tverrfaglig eksamen.

Leave a Comment