Når er det best å plante trær?

Det er best å plante trær om våren eller om høsten. Da er fordampingen minst og jorden inneholder mer fukt enn midt på sommeren. Bor du i et område med kort vekstsesong er det være lurt å velge våren. Da får plantene hele sesongen på å etablere seg og sikrer etableringen og god overvintring.

Hva skjer med trærne om høsten?

Når lysintensiteten faller i løpet av høsten, omstiller trærne seg til nye tider. Bladene tømmes for næringsstoffer, som dirigeres inn i treet, mens produksjonen av det grønne pigmentet i bladene, klorofyll, opphører.

Hvor sent kan man plante trær?

Planteperiode. Så lenge det ikke er frost, kan du plante trær og busker fra oktober til mars. Barrotsplanter kan plantes ut til sent i mars.

Når er det best å plante trær? – Related Questions

Hva gjør man med uteplanter om vinteren?

Temperatur:
 1. Plantene foretrekker å stå svalt og kjølig.
 2. Helst mellom 5-10 grader.
 3. Unngå store temperatursvingninger.
 4. Kjeller, bod, loft eller garasje er velegnede kjølige overvintringssteder.
 5. Har du ikke tilgang på kjeller/garasje kan du sette det i det kjøligste rommet du har, men da må du huske å vanne det noe mer.

Hvorfor råtner trær?

Rotråte skyldes angrep av en sopp, rotkjuke, og er vanlig på gran som vokser på næringsrik mark. Soppen angriper treet ved basis, sprer seg inn i stammen og sees som en brun sirkel på stubben når treet blir hogd. Sopphyfene bryter ned trevirket og skaper gunstige spire- og oppvekstforhold for den nye skogen.

Når på året bør man plante epletre?

Et epletre kan plantes så lenge det ikke er frost i bakken. Høsten kan være en fin tid for planting av epletre. Det går i hvile om vinteren, men røttene begynner å vokse igjen tidlig på våren når det begynner å bli noen plussgrader i jorden.

Når er det best å plante frukttrær?

Det beste plantetidspunktet er likevel tidlig vår og på høsten når det er litt fukt i bakken. Da roter plantene seg bedre og raskere. Når du har funnet ditt tre i hagesenteret, er det lurt å dyppe hele jordklumpen i vann, og la den suge opp vann i 5-10 minutter. Så graver du et godt hull der planten skal stå.

Når kan man felle trær?

Hugg ved i vinter

Den kalde og mørke tiden er perfekt for å rydde i skog og mark. Kulden gjør at trærne «hviler». Det betyr at de ikke tar til seg vann eller mineraler. Denne årstiden er den beste for å felle trær på tomten og hugge ved.

Når kan man plante furu?

Nåletrær i en plantecontainer kan plantes ut hele året, hvis de har en rotklump allerede fra sist i august. Tidlig høstutplanting er en fordel for disse trærne, fordi på varme høstdager begynner de straks å slå rot.

Er furu vintergrønn?

Det finnes mange varianter av vintergrønne nåletrær som furu, gran, thuja og barlind, eller vintergrønne bladplanter som buksbom.

Er furu giftig?

Furu: Nålene, skudd, blomst, frø og innerste bark kan spises.

Hvor lenge lever en furu?

Furutre blir normalt eldre enn grantre, og kan fint nå en alder av over 700 år. Det er vel likevel eiketrærne som ofte holder ut lengst. Det er flere eldgamle eiketrær i Norge, og noen av dem antas å være 900 til 1000 år gamle.

Hva er forskjellen på gran og furu?

Det meste av kledningsbord du finner i byggvarehusene, er gran. Treet er litt mykere, lettere og lysere enn furu, uten et klart skille mellom kjerneved innerst og splintved ytterst. Cellestrukturen i veden er tettere enn i furu. Gran har også normalt mindre kvister enn furu, men kvistene er ofte svarte og harde.

Er furu god ved?

De tresortene som regnes som den beste peisveden er rogn, bøk, eik, ask, lønn og bjørk. Bøk og rogn varmer mest pr. volum, og lønn, eik og ask er nest best. Bjørk, furu, svartor og selje deler tredjeplassen.

Hvorfor blir furu blå?

Misfargingen skyldes angrep av en sopp med mørkt mycel, Ceratostoma pilifera, som eter opp membranene i porene. Dermed går vannet raskere i blåved enn i annen ved. Slik ved råtner også fortere, men er raskere å impregnere. Blåved oppstår særlig i nyfelt tømmer og nysagd trevirke av gran og furu som blir lagret fuktig.

Hva slags tresort er det mest av i Norge?

Trærnes ti på topp – i antall
 • Bjørk: 4,9 milliarder.
 • Gran: 3,2 milliarder.
 • Furu: 1,5 milliarder.
 • Gråor: 392 millioner.
 • Rogn: 327 millioner.
 • Selje: 152 millioner.
 • Osp: 121 millioner.
 • Hassel: 102 millioner.

Hvor liker furua seg best?

Furutre får best virkeskvalitet på voksesteder med middels og låg bonitet, det er også på disse stedene vi finner det meste av furuskogene i Norge. Furu er et nøysomt og hardført tre.

Er furunåler spiselig?

Om våren kan unge furuskudd spises friske eller brukes til te. På grunn av deres høye innhold av vitamin C, var de tidligere en viktig medisin mot skjørbuk. Et avkok av unge skudd eller lett knuste nåler av furu kan drikkes mot urinveisinfeksjoner, forkjølelse og andre luftveislidelser.

Blir barnåler til jord?

Alle barnålene som detter ned er også med på å påvirke jorda. Barnåler av både gran og furu gir sur jord så om vi bruker dem eller ikke er det lurt å fjerne dem så sant det ikke er et surjordsbed der de blir liggende.

Leave a Comment