Når er det best å plante bjørk?

Bjørk må bare plantes om våren.

Hvor trives bjørk?

Vanlig bjørk er mest utbredt, vokser både i tørr og fuktig skog, i myrkanter og i subarktiske områder. Den finnes ofte på litt surere og fuktigere jordsmonn enn hengebjørka og vokser også lengre nordover og høgere til fjells.

Kan man flytte bjørk?

Flytting av busker og trær bør helst skje så snart telen har gått om våren, og i alle fall før knoppsprett. Et unntak er bjørk, som flyttes med best resultat på museøre-stadiet. Rakk du ikke det i våres, så kan de fleste løvfellende trær og busker også flyttes om høsten, etter at de har mistet bladene og gått i hvile.

Når er det best å plante bjørk? – Related Questions

Hvor gammel blir en bjørk?

Normal levetid for bjørk anslås til 60–80 år, og flere av trærne i alleen er da også preget av høy alder.

Hva trenger bjørk?

Voksested: Bjørken krever mye lys og blir ofte kokurrert ut av andre trær. Den er derfor et pionertre som etablerer seg først i en skogdannelse. Bjørk vokser i tørr og fuktig skog og ved myrkanter. Tørke tåler den dårlig.

Hvor mye vann drikker en stor bjørk?

En vanlig bjørk kan suge opp over 500 liter vann hver dag.

Når er det best å beskjære bjørk?

JAS-perioden (juli, august, september) er en annen utmerket tid for beskjæring. Da kan du passe på å beskjære de plantene som er litt følsomme, for eksempel bjørk, lønn, valnøtt, morbær, agnbøk, vinranke og frukttrær som kirsebær og plomme.

Hva brenner best i skogen?

God ved. Gran og furu (nåletrær, bløte tresorter) er best. Bjørk, ask, bøk, lind, lønn og poppel (løvtrær, harde tresorter) kan også være egnet. Tyrived i furustubber og rotvelt brenner svært godt, men soter mye.

Er bjørk god ved?

– Hva slags treslag er best å fyre med? – Bjørk er mest vanlig, men all ved brenner, og det er et poeng, det må ikke være bjørk. Har du ikke behov for veldig mye varme så kan du klare deg godt med gran, furu, osp eller or, sier Gjølsjø.

Kan man fyre med tuja?

Er du lei av tujahekken din, får du ikke mer enn halvparten av energien i en tilsvarende mengde kristtorn, hvis du tørker og brenner den. Men den er kanskje fin å fyre opp med. Tujaen er forresten ikke så veldig mye dårligere enn gran, som kommer på tredjeplass nedenfra av de undersøkte treslagene.

Hvilken tresort brenner dårligst?

De tresortene som egner seg minst for vedfyring er osp, gran og gråor, da disse brenner raskt opp og gir minst varmeutbytte pr. volum. Når du skal kjøpe ved, og du blir tilbudt blandingsved, lønner det seg å spørre om hvilke tresorter den inneholder, og gjerne fordelingen av dem.

Hva slags tre gir mest varme?

Kongen på haugen er bøk, en skikkelig hardhaus som varmer godt. Bøk har brennverdi på rundt 3000 kwH per fastkubikk m3. Den vanligste tresorten vi bruker som fyringsved i Norge er bjørk, den gir 2650 kwH. Så har du de noe mykere treslagene som furu, gran og or på rundt 2200 kwH.

Hvor lenge må bjørk tørke?

Hvor lenge bør ved tørke? Ved som tørkes ute bør ligge i minst et halvt år, men helst lenger og gjerne to sesonger før den har en fuktighet på 17-20 %. Veden bør stables under tak, men ikke tildekkes på begge sider.

Hvilken tresort mest av i Norge?

Det finnes mest bjørk i Norge, men vi bruker gran i veggene. Elgen foretrekker rogn. Se trærnes ti på topp-liste. Bjørk, gran, furu, or, rogn, osp, selje, eik, hassel og hegg, det er våre ti på topp – i antall.

Er bjørk hardt?

Bjørk kan sies å være et middels hardt treslag. Eik, bøk og ask er hardere, tettere og har større egenvekt. En vedkubbe av bjørk på 1 kilo vil være større i volum enn en 1 kilos vedkubbe av eik, forteller han. – Tettere treslag er ganske enkelt tyngre, og gir mer varme per volum.

Hvilken tresort er best som ved?

Resultatene viste at de tyngste treslagene hadde høyest brennverdi. – Helt på topp kom kristtorn, deretter barlind, bøk, eik, ask og så først rogn, litt over alm i brennverdi, forteller Gjølsjø. Kristtorn og barlind er arter som aldri blir noe særlig større enn 10-12 meter høye. – Men veden er svært tung og sterk.

Hva er det hardeste tresorten?

Den hardeste tresorten ifølge testen er kanadisk lønn, tett etterfulgt av ulike bøketrær, ask og eik.

Hvor mye ved gir et tre?

Vi regner et hogstmodent tre på rundt 1 kubikk og mer som et stort tre, mens et tre på 0,3 kubikk ses på som lite. Men så finnes det noen skikkelige ekstreme individer som f. eks. treet som beskrives i linken under, dette er på ca 20 m3.

Hva er best av gran og furu?

Gran har den fordelen at den ikke sprekker så lett som furu, og kan i mange tilfeller være best egnet som kledning. I tillegg vil ikke kvistene i gran «blø» igjennom malingen, slik tilfellet er med furu. Til gjengjeld er furu noe mer motstandsdyktig mot råte.

Leave a Comment