Når blir man kalt inn til sesjon del 2?

Deretter følger sesjon del 2 hvor man fysisk må møte opp for å gjennomføre samtaler og tester. Men når blir man egentlig kalt inn til sesjon del 2? Sesjons del 2 foregår hele tiden, og du får innkallelse det året du fyller 18 eller 19 år.

Når kaller Forsvaret inn til sesjon?

Sesjon er sesongbasert. Dette betyr normalt sett at du skal inn til sesjon i løpet av det året du går ditt siste år på videregående skole. Dersom du skal gjennomføre førstegangstjenesten, vil den ikke starte før etter at du er ferdig på videregående skole.

Når får man svar om man kommer inn i militæret?

​Alle søknadar må dokumenterast. Normal saksbehandlingstid er 4–6 veker​. Om du ikkje får svar på søknaden din før oppmøtedato, må du likevel møte som planlagt til førstegongstenesta. Du må da ta med deg søknaden og få den behandla ved oppmøte.

Når blir man kalt inn til sesjon del 2? – Related Questions

Hvor mye tjener en spesial soldat?

De norske soldatene kommer best ut. Med alle tillegg vil en 20-årig soldat uten samboer og utenlandserfaring få i overkant av 53.000 kroner i månedslønn før skatt, skriver avisen. Det er 23.000 kroner mer enn hva de svenske soldatene får, og 10.000 mer enn de danske.

Hvor mange blir kalt inn til sesjon?

Av hvert årskull, som omtrent er på størrelsesorden 60 000, kalles omtrent 17 500 inn på sesjon. På sesjon testes man blant annet fysisk, tar en generell evnetest, og har samtale med lege. Ut av dem som er på sesjon blir rundt 8500 kalt inn til førstegangstjeneste, hvorav ca. 7500 fullfører.

Hvor mange push ups bør man klare Forsvaret?

Du må få minimum karakteren 3 for å bli kalt inn til opptak. Det tilsvarer at du må løpe 3000 m på 15 minutter, ta 2 hang-ups, 13 pushups og 20-sit-ups.

Når får man svar på egenerklæring Forsvaret?

Egenerklæringen sendes ut til hvert årskull i løpet av året de fyller 17 år. Det er et obligatorisk spørreskjema som du skal fylle ut på nettet.

Når er første perm i militæret?

Rekruttperioden er de første 6–8 ukene i førstegangstjenesten, og hvor du får den militære grunnutdannelsen.

Hva skal til for å slippe militæret?

Grunner til å slippe militærtjeneste

Det er i utgangspunktet tre muligheter for å slippe militærtjenesten. Den ene er om du er toppidrettsutøver, den andre om du er pasifist og den siste er hvis du har et problem med helsen.

Kan man nekte å gå i krig?

Norge er blant de landene som har lovhjemlet rett til å nekte militær tjeneste, med muligheter for fritak. Nektingen må da være samvittighetsbetinget: Den må være religiøst eller etisk begrunnet, og betinget av prinsipiell motstand mot volds- og våpenbruk, unntatt i nødverge.

Kan man si nei til militæret?

Innkalling det året du fyller 17

I noen tilfeller kan det likevel hende at Forsvaret avlyser innkallingen din hvis de finner ut at ikke lenger oppfyller kravene for militærtjeneste (f. eks. endring i helsesituasjonen din eller du har noe på vandelsattesten Forsvaret ikke tolererer).

Kan man nekte å være med i militæret?

nekte å utføre verneplikt i de militære styrker. Den som nekter å gjennomføre noen form for plikttjeneste (totalnekter) kan straffes med fengsel fra tre måneder inntil to år, i gjentakelsestilfeller fra ett til tre år (militære straffelov av 22. mai 1907, § 35).

Hvem må delta i krig?

Det er ikke slik at alle som har fullført førstegangstjenesten MÅ delta i krig, men det er slik at alle som har fullført kan risikere å måtte delta. Hensikten med førstegangstjenesten er å utdanne soldater til den dagen Norge trenger dem i en krise- eller krigssituasjon.

Hvem må ut i krig i Norge?

I Norge er verneplikten allmenn. Det vil si at både kvinner og menn er vernepliktige. Alminnelig verneplikt inntrer normalt det år man fyller 19 år, og varer ut det år man fyller 44 år.

Blir alle tatt inn til sesjon?

I Norge så er det sånn at både gutter og jenter blir kalt inn til sesjon, en slags prøve for å komme inn i militæret, men det er ikke sånn at alle kommer inn likevel.

Hva skjer på sesjon del 2?

Sesjon del 2 er et fysisk oppmøte på et av Forsvarets sesjonssentre hvor man blir grundigere testet for en eventuell tjeneste. Noen av testene man må gjennom er løping på mølle, styrketester, legesjekk, samt en test på internett som tester generell kunnskap.

Hva skjer om du ikke kommer på sesjon?

Ifølge forsvarsloven § 9 plikter man å møte til sesjon man er innkalt til. Man kan straffes med bøter dersom man ikke møter, jf. forsvarsloven § 66 .

Hvordan slippe militæret etter innkalling?

Du kan kan søke om utsettelse hvis du ikke kan møte til førstegangstjenesten. Er du militærnekter (pasifist) eller toppidrettsutøver kan du søke også søke om fritak. FRITAK ELLER UTSETTELSE: Kan du ikke møte til førstegangstjenesten kan du søke om utsettelse.

Hva skjer hvis man ikke svarer på brev fra Forsvaret?

Det er straffbart å ikke fylle ut egenerklæringen fra Forsvaret. Etter forsvarsloven § 66 kan brudd på opplysningsplikten i forsvarsloven § 8 straffes med bot. Hvis brudd på opplysningsplikten er gjort med den hensikt å unndra seg tjeneste i Forsvaret kan det straffes med fengsel inntil 2 år.

Leave a Comment