Når betaler Equinor utbytte 2022?

Kontantutbytte vil bli utbetalt 26. august 2022 til aksjonærer på Oslo Børs og til eiere av American Depositary Receipts («ADRs») på New York Stock Exchange. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Når utbetales utbytte på aksjer?

Selv om pengene normalt først utbetales et par uker etter at vedtaket er fattet har man altså ikke rett på utbytte dersom man ikke eier aksjen på «ink-dagen» og før «eks-dagen». Derimot kan man selge aksjen før utbytte utbetales, så lenge man eide den på «ink-dagen» får man fortsatt utbytte.

Hvor lenge må man ha en aksje for å få utbytte?

​For å få utbytte må du eie aksjen på den dagen avstemming skjer, det vil si på den såkalte “ink-dagen”. Ink-dagen bestemmes på generalforsamlingen til hvert enkelt selskap og er dagen før den såkalte “Ex-dagen” som det ofte refereres til i børsmeldinger. Eier du aksjen på ink-dagen har du rett til utbytte. .

Når betaler Equinor utbytte 2022? – Related Questions

Hvor ofte har Equinor utbytte?

Fra 2014 ble utbyttet betalt ut kvartalsvis, og en foreløpig topp ble nådd på 0,27 dollar i fjerde kvartal 2019. Det tilsvarte den gang 2,72 kroner per aksje. Etter coronakrisen i 2020 falt oljeprisen, og Equinor kuttet utbyttet til ni cent i første kvartal 2020, eller 80 øre per aksje for norske eiere.

Hvor mye er skatt på utbytte?

Hvis du mottar utbytte fra selskapet må du betale skatt av utbyttet. Skatten beregnes for det året utbytteutdelingen vedtas av generalforsamlingen eller styret. Skattegrunnlaget beskattes med 22 %.

Når vedtas utbytte?

Ordinært utbytte vedtas på den ordinære generalforsamlingen samtidig med at årsregnskapet og årsberetningen godkjennes. Tilleggsutbytte vedtas basert på siste godkjente årsregnskap og mellom to ordinære generalforsamlinger. Ekstraordinært utbytte vedtas på grunnlag av en mellombalanse i stedet for årsregnskapet.

Hva skjer med en aksje etter utbytte?

Generelt når det gjelder en virksomhet som betaler ut et kontantutbytte, faller aksjekursen med samme beløp som utbyttet. Hvis for eksempel en virksomhet med en aksjekurs på kr 50 utbetaler et utbytte på kr 2, vil aksjekursen falle til kr 48 når utbyttet er postert.

Hva er vanlig utbytte?

Utbytte er opptjent overskudd som et selskap kan utbetale til aksjonærene (aksjeeierne) i et aksjeselskap. Det er Aksjeloven som regulerer utbytteutdeling, og utbyttet kan f. eks. være en viss prosent av aksjenes opprinnelige verdi (pålydende verdi), men det vanligste er en avtalt prosent/andel av overskuddet.

Hvilke selskaper gir mest utbytte?

Disse aksjene tror analytikerne våre vil betale mest utbytte for 2022
Rangering Aksje Div.yield
1 MPC Container Ships 17,9%
2 Star Bulk Carriers 16,1%
3 Belships 15,2%
4 2020 Bulkers 15,1%

Når på døgnet er det best å kjøpe aksjer?

Ved å se 25 år tilbake i tid i S&P-indeksen, har de analysert 6450 børsdager og funnet frem til at onsdag er den mest lønnsomme dagen å kjøpe aksjer på.

Hvem betaler utbytte i 2022?

Danske Utbytte Kalender
Selskap Ex-Dag Utbetalingsdato
Aker BP 31.10.2022 08.11.2022
Aker Solutions 08.04.2022 21.04.2022
Akva Group 03.03.2022 11.03.2022
American Shipping Company 22.09.2022 29.09.2022

Kan man leve av utbytteaksjer?

Hvis du finner noen utbytteaksjer som betaler 3-5% i år og har stigende utbytter og økende aksjekurser kan du godt ende med å få 7-10% direkteavkastning på tvers av porteføljen din over noen år. Hvis du da har 6 millioner kroner i porteføljen vil du få en ganske god inntekt som gjør at du kan leve av aksjene.

Hvordan investere 100 000 kr?

5 måter du kan investere 100 000 kr:
 1. Bygg deg en bufferkonto.
 2. Nedbetale lån med høy rente.
 3. Spar til pensjonen din.
 4. Investere i et indeksfond.
 5. Investere i enkeltaksjer.

Kan man bli rik på aksjer?

Aksjehandel kan du bli rik på, gitt følgende kriterier: For å bli rik på aksjer må du ha kapital, og du må investere penger på en lønnsom måte. For å skape fortjeneste må du kjøpe billig og selge med gevinst. Ikke hver gang, men det må være slik at fortjenesten er langt bedre enn tapene og utgiftene.

Hvilke fond er best 2022?

Topp 10 fond hittil i 2022
 • 1- DNB Teknologi A.
 • 2- DNB Global Indeks A.
 • 3- KLP AksjeGlobal Indeks.
 • 4- Alfred Berg Gambak.
 • 5- Eika egenkapitalbevis.
 • 6- BlackRock Global Funds – World Technology Fund A2.
 • 7- DNB Miljøinvest A.
 • 8- Storebrand Renewable Energy S.

Hvor mye penger bør man ha i fond?

Utsetter fondssparing for lenge

Starter du når du er 25 år må du sette av 5000 kr i måneden. Starter du når du er 35 år må du sette av nærmere 10 000 kr i måneden. Starter du når du er 45 år må du sette av over 20 000 kr i måneden.

Hvordan investere 500 000?

Dersom du skal investere hele eller deler av de 500 000 i fond og/eller aksjer anbefaler vi deg å benytte en aksjesparekonto. Dette er en egen konto som er svært gunstig i forhold til skatt. Normalt må du nemlig skatte på gevinsten fra fond og aksjer hver gang du realiserer gevinsten.

Når er det lurt å kjøpe fond?

En gyllen regel for aksjeinvesteringer er å kjøpe når det er billig og selge når det er dyrt. Penger tjent! Har du derimot dårlig tid, eller er avhengig av å kunne ta ut pengene din på kort varsel vil det samme fallet i aksjemarkedet kunne slå uheldig ut.

Hvor mye må man skatte av fond?

Utgangspunktet er at inntekter som en andelseier har fra et rentefond (renter/salg) skattlegges med en sats på 22 prosent (for inntektsåret 2021). Inntekter fra rene aksjefond (aksjefondsutbytte/salg) gis det fradrag for skjerming før inntekten har en effektiv skattesats på 31,68 prosent (for inntektsåret 2021).

Leave a Comment