Når begynner forsinkelsesrenter å løpe?

Når kan det kreves forsinkelsesrente?

Det kan kreves forsinkelsesrenter når et krav ikke innfris ved forfall. Renten løper fra forfallsdag når denne er fastsatt på forhånd, eller en måned etter at fordringshaveren har sendt skriftlig krav om betaling. Hvis kreditor selv er skyld i forsinkelsen, kan han ikke kreve forsinkelsesrenter.

Hva er forsinkelsesrenten nå?

Forsinkelsesrenten skal være Norges Banks styringsrente tillagt minst åtte prosentpoeng (les om dette her). Gjeldende rentesats er 9,25%.

Når lønn kommer for sent?

Ved forsinket betaling har du krav på forsinkelsesrente. Lovens forsinkelsesrente utgjør per i dag 8 %. Forsinkelsesrente kan kreves fra forfall og frem til betaling skjer. Forfall vil normalt være avtalt dato for lønnsutbetaling og følger normalt av arbeidsavtalen.

Når begynner forsinkelsesrenter å løpe? – Related Questions

Kan lønn være konfidensielt?

I privat sektor er lønn regnet som personopplysninger og er derfor taushetsbelagt. Det er derfor ikke mulig å be sjefen om innsyn i lønnen til dine kollegaer.

Kan arbeidsgiver nekte forskudd på lønn?

Kan arbeidsgiver nekte forskudd på lønn? Ja, man har ikke krav på forskudd på lønn. Du må for all del ikke låne bort penger til vedkommende. De pengene vil du nemlig aldri se igjen.

Hva er normal lønn i Norge?

Halvparten av lønningene er på den ene siden av medianen, og den andre halvparten på andre siden. I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner.

Kan sjefen trekke meg i lønn?

Arbeidsgiver kan ikke trekke i lønn og feriepenger

Unntaket Høyesterett tok stilling til i denne saken var arbeidsmiljøloven § 14-15 annet ledd bokstav c, som gir arbeidsgiver mulighet til å foreta trekk i arbeidstakers lønn når trekket “på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale”.

Hva er forskudd på lønn?

Men en arbeidsgiver kan alltid tilby det man ofte kaller ”forskudd på lønn”. Riktignok er det ikke et lån i tradisjonell forstand, men en tidlig utbetaling av lønnen du har krav på. De juridiske rammene vil være helt like som ved en vanlig lønnsutbetaling.

Hva er laveste lønn i Norge?

16 år: Minst 114,08 kroner per time. 17 år: 123,58 kroner. 18 år: 137,84 kroner. Begynnerlønn over 20 år, eller over 18 år etter fire måneders praksis: Minst 175,47 kroner per time.

Hva er den dårligst betalte jobben i Norge?

Det aller dårligst betalte yrket i Norge er hjelpearbeidere i husdyrproduksjon, med en månedslønn på 28.110 kroner. Nest dårligst betalt er gatekjøkken- og kafémedarbeidere med en månedlig lønn på 30.060 før skatt.

Hvor mye tjener du på Kiwi?

Gjennomsnittlig lønn som butikkmedarbeider er 380 000 kroner i året. Om du ikke har ansiennitet eller erfaring kan du regne med en lønn på rundt 340 000 kroner i året (ca. 28 000 kroner i måneden), mens de best betalte butikkmedarbeiderne har en årlig lønn på rundt 440 000 kroner i året.

Hvor mange tjener over 500.000 i Norge?

5695 nordmenn hadde i 2019 en bruttoinntekt på 5 millioner eller mer. Av disse var 86 prosent menn.

Hva er en lav lønn?

I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i en definisjon som blant annet er benyttet av OECD og EU, der gruppen lavtlønte defineres som heltidsansatte som har en lønn som er under 2/3 av medianlønnen for heltidsansatte.

Hvor mye skatt på 1 million?

Om du tjener 1,000,000 kr i året når du bor i Norge, vil du bli skattet 328,123 kr. Dette betyr at nettolønnen din vil bli 671,877 kr per år, eller 55,990 kr per måned. Din gjennomsnittlige skattesats er 32.8% og marginalskattesatsen din er 46.0%.

Hva tjener en ansatt på Vinmonopolet?

Samla utbetaling
Stilling Avtalt årslønn pr. 31.12.21 Totale ytingar 2021
Direktør Organisasjon og HR 1 547 1 893
Direktør Kjededrift og utvikling 1 991 2 339
Direktør Strategi og digitalisering 1 547 1 890
Direktør Økonomi og anskaffelser 1 650 1 853

Hvor mye tjener en sommelier?

I utelivsbransjen tjener mange mellom 185–210 kr i timen, men flere har fast lønn. Det kommer tips i tillegg.

Hva gjør en sommelier?

En vinkelner (sommelier) er en person med spesialisering på vin og andre drikkevarer. Som vinkelner har du omfattende kunnskaper om viner og brenneviner, og du har kunnskap om hvilke viner og brenneviner som passer til forskjellige matretter.

Hvordan bli vinimportør?

Et norskregistrert firma kan søke om grossistavtale med Vinmonopolet når det foreligger godkjent registrering fra Skatteetaten for import/engrossalg, eller tilvirkningsbevilling. Vinmonopolet kontrollerer alle søknader opp mot Helsedirektoratets bevillingsregister før godkjennelse.

Hva koster det å fortolle 3 liter vin?

Informasjon om avgiftssatsar for alkohol for 2022
Alkoholhaldig drikk Volumprosent alkohol Kroner
Lettøl og anna over 2,7 t.o.m. 3,7 12,44 pr. liter
Øl og anna over 3,7 t.o.m. 4,7 21,55 pr. liter
Vin og sterkøl over 4,7 t.o.m. 22,0 4,82 pr. volumprosent og liter
Brennevin over 22,0 t.o.m. 60,0 8,22 pr. volumprosent og liter

Leave a Comment