Mobbing er helt naturlig

Usikkerhet avler usikkerhet. I møte med usikre mennesker blir vi mennesker usikre på oss selv, og da kan veien til mobbing bli kort.

Usikkerhet

Den verste følelsen jeg vet om er usikkerhet. Den følelsen hvor jeg ikke helt vet hva jeg skal gjøre, si eller hvordan jeg skal forholde meg til en situasjon eller andre mennesker.

Jeg vet at det var usikkerheten jeg bar på som barn som er grunnen til at jeg ble mobbet på barneskolen.

Da jeg vokste opp var jeg ikke som gutter flest. Jeg foretrakk å leke med jenter fremfor guttene, og oppførte meg mer som en jente enn en gutt. Dette gjorde de eldre elevene på barneskolen usikker på hvem og hva jeg var. For meg var det naturlig å hoppe strikk, prøve mammas høyhælte sko og ha hest som interesse. Det var det ikke for de eldre guttene, og det gjorde dem usikre at jeg ikke var som dem.

Jeg mener usikkerhet er grunnen til at barn og voksne blir mobbet, og at barn og voksne mobber. Jeg tror usikkerhet er en så ubehagelig følelse for oss mennesker at vi da kan begynne å mobbe for å forsøke å eliminere usikkerheten vi opplever hos andre.

Som coach jobber jeg mye med følelsene til andre mennesker. Jeg har erfart at vi mennesker gjør mye rart for å unngå ubehagelige følelser. Noen overspiser når de har det ubehagelig. Andre drikker alkohol, eller tar seg en sprøyte. Noen får spiseforstyrrelser, mens andre mobber menneskene som får dem til å føle seg usikre.

Selv ble jeg ikke bare mobbet på barneskolen. Jeg ble også en mobber, som en konsekvens av at jeg ble mobbet. Jeg mener også at å sparke nedover er en naturlig reaksjon når man blir sparket selv.

Mobbing er en helt naturlig reaksjon hos oss mennesker. Samtidig tror jeg det finnes en helt naturlig løsning på mobbeproblematikken.

Tillit til seg selv

Jeg tror ikke mennesker med genuin tillit til seg selv har forutsetninger for å mobbe eller å bli mobbet. Slik jeg ser det, gjør gunint selvsikre mennesker oss trygge, i motsetning til utrygge som usikre mennesker gjør.

Såfremt vi ikke er usikre selv. Da kan vi begynne å hakke på selv selvsikre mennesker. Men om et oppriktig selvsikkert menneske virkelig er trygg på seg selv, og ikke lar seg vippe av pinnen, blir det umulig å mobbe. Ordene og handlingene vil prelle av som vann på gåsa.

Er selvsikkerheten derimot påtatt, vil vedkommende rives i fillebiter av andres usikkerhet, om usikkerheten blir tilstrekkelig utfordret.

Så hva er da løsningen på mobbing?

Trygghet

Jeg tror løsningen på mobbing ligger i å trygge både mobbeoffer og mobber.

Om mobbeofferet opparbeider tilstrekkelig tillit til seg selv, og en trygghet i at det vedkommende er og det hun/ han gjør, blir mobbeofferet immun mot mobbing.

Bli mobberen konfrontert med usikkerheten sin på en trygg måte, fremfor å kun måtte ta «byttet» sitt i hånden og hviske et halvhjertet unnskyld, vil det ikke lengre eksistere noen grunn til å mobbe.

Jeg tror løsningen på mobbing er enklere enn mange tror, såfremt trygghet får lov til å sitte i førersetet. Samtidig, hvor trygge er egentlig lærere, foreldre og andre voksenpersoner på seg selv?

Leave a Comment