Kan Posten kreve felles postkassestativ?

Høsten 2009 vedtok Posten å praktisere en tydeligere håndtering av Postens retningslinjer, herunder Postens adgang til å anvise plassering av postkasser «inntil en avstand på 100 meter fra port/innkjørsel». At Posten har anledning til å kreve felles postkassestativ i tettbygde strøk er slått fast av Sivilombudsmannen.

Hvordan feste postkassestativ?

Stolpesko er nødvendig for at stativet du fester postkassen til skal stå stødig i bakken. Den spisse enden av stolpeskoen slås ned i bakken, eller støpes inn. Så setter du postkassestativet ditt i stolpeskoen og fester med skruer.

Kan jeg flytte postkassa?

Postkasser og postkassestativer er privat eiendom som eiere bekoster, og postkasseeiere kan derfor ikke direkte pålegges å flytte postkasser. Imidlertid dersom utleveringspostkasse ikke settes opp på angitt sted i samsvar med postforskriften § 11, vil postsendingene utleveres på nærmeste faste ekspedisjonssted.

Kan Posten kreve felles postkassestativ? – Related Questions

Hvordan bestille postkasseskilt gratis?

Du får gratis postkasseskilt og gode tilbud på varer og tjenester i området du flytter til. Postens Flyttehjelp er en tilleggstjeneste til adresseendring og en tjeneste hvor du mottar mange gode tilbud.

Hvor høyt skal postkassen henge?

Postkasse og feste, enten det er på stativ, bøyle, stolpe eller lignende, er privat eiendom og eiers ansvar. Åpningslokk skal ha en minimumshøyde på 90 cm, og maksimumshøyde på 175cm fra ståstedet. Postkasser på felles postkassestativ bør plasseres i nummerordning med det laveste nummeret først.

Hva koster det å melde flytting?

Adresseendring er helt gratis. Posten sørger for å ettersende posten til den nye adressen din i to måneder uten at det koster noe. Trenger du ettersending i en lengre periode, kan du betale litt ekstra for det når du bestiller.

Hvordan få post til ny adresse?

Du registrerer selv din nye adresse hos oss, og du får videresendt brevsendinger til din nye adresse i to måneder. Betal med Visa eller Mastercard for det du bestiller utover to måneder. Samtidig kan du velge om Posten skal videresende din nye adresse til Folkeregisteret.

Hvor lenge kan man ha midlertidig adresse?

Innen Norge er det to virkedager, i Europa en uke og resten av verden to uker.

Hvordan bruke CO adresse?

Bruk av c/oadresse

c/o står for care of (ta vare på). Det brukes hvis ditt navn ikke står på den postkassen som posten er adressert til. Du oppgir da navnet på “eieren” av postkassen, som kan være navnet på en person eller et firma.

Er det lov å ha to adresser?

Du kan ikke ha flere folkeregistrerte bostedsadresser, men du kan legge til en postadresse uten at det endrer din folkeregistrerte bostedsadresse. Postadressen blir da brukt av Skatteetaten og de fleste andre statlige myndigheter. Du må selv melde adresseendring til Posten for at all posten din skal komme frem.

Kan man ha adresse i en postboks?

Dersom leietaker ønsker all post levert til postboksen, også den som er adressert til bolig-/besøksadresse, må det meldes adresseendring fra bolig-/ besøksadresse til postboksadressen. Adresseendring meldes på posten.no.

Hvor skal man være folkeregistrert?

– Folkeregisterloven har utfyllende regler om hvor man skal ha registrert adresse. Essensen er at du skal ha registrert adresse der du har det reelle hjemmet ditt. Og så finnes det en del unntak for studenter og pendlere.

Hva kan skje om man ikke melder flytting?

Hovedregelen er at man får et overtredelsesgebyr på ¼ rettsgebyr per dag utover svarfristen inntil maks 15 rettsgebyr. Det vil si inntil 60 dagers forsinket/unnlatt svar – maksimalt 16 950 kroner. Per 1.1.2018 utgjør ett rettsgebyr 1 130 kroner og ¼ rettsgebyr utgjør 282,50 kroner.

Leave a Comment