Kan NAV hjelpe meg med å få jobb?

Har du blitt arbeidsledig eller permittert, kan du ha rett til økonomisk støtte fra NAV, og hjelp til å komme i arbeid. Hvis du deltar på et arbeidsrettet tiltak, kan du ha rett på økonomisk støtte fra NAV. Støtte til utgifter du har under utdanning eller når du søker jobb.

Kan NAV dekke utdanning?

I noen tilfeller kan du få skolegang godkjent som opplæringstiltak gjennom NAV. Da kan du ha rett til pengestøtte fra NAV mens du går på skole. Hvis du har jobbet ved siden av studiene og blir permittert eller arbeidsledig, kan du ha rett til dagpenger mens du tar utdanning eller opplæring.

Hvor mye tjener man av å jobbe på NAV?

Den gjennomsnittlige lønnen for en veileder eller rådgiver i NAV er på omtrent 493 000 kroner i året. Hvis man har en mastergrad kan man regne med alt fra 50 til 100 000 kroner ekstra i året. Det er altså ganske grei lønn i forhold til hvor lang utdanning som kreves.

Hva kan NAV hjelpe meg med?

Her finner du en oversikt over NAVs tjenester og ytelser.
 • Dagpenger hvis du er arbeidsledig eller permittert.
 • Sykepenger.
 • Familieytelser.
 • Økonomisk stønad (sosialhjelp)
 • Opplysning, råd og veiledning.
 • Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
 • Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning.
 • Midlertidig botilbud (nødsituasjon)

Kan NAV hjelpe meg med å få jobb? – Related Questions

Hvordan vurdere arbeidsevne?

Du har rett til en arbeidsevnevurdering hvis du eller vi tror at arbeidsevnen din kan være redusert. Vi vurderer mulighetene og utfordringene dine mot kravene i arbeidslivet. Vi ser på hva slags kompetanse, språkkunnskaper og personlige egenskaper et yrke krever, og om det er mulig å tilrettelegge.

Har ikke jobb eller penger?

Har du blitt arbeidsledig kan du ha rett til dagpenger eller annen økonomisk støtte fra NAV, og hjelp til å komme i arbeid. Du må registrere deg som arbeidssøker, søke om dagpenger og være aktiv jobbsøker for å få dagpenger fra NAV. Du må sende meldekort hver 14. dag, også når du venter på svar på søknaden.

Hvem kan få hjelpemidler fra NAV?

Hvem kan få hjelpemidler? Har du varig (over to år) og vesentlig nedsatt funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller medfødt funksjonsnedsettelse, kan du stønad til tilpasning og hjelpemidler fra folketrygden.

Er hjelpemidler gratis?

Koster det noe? Det er gratis for lån av hjelpemidler, bortsett fra noen få unntak. Du får vanligvis hjelpemiddelet utlånt fra NAV Hjelpemiddelsentral, men noen ganger gis det i stedet tilskudd til å kjøpe hjelpemiddelet selv.

Hvem har krav på hjelpemidler?

Personer som har varig (over to år) og vesentlig innskrenket funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte, kan få stønad til hjelpemidler fra folketrygden. Personer som har midlertidig behov for hjelpemidler, må søke om støtte andre steder, vanligvis gjennom kommunen.

Hvem kan søke hjelpemidler NAV?

Hvem kan hjelpe deg å søke? Alle som har langvarig behov for hjelpemidler kan søke. Hvis du er usikker på hva du trenger, er det best å søke råd hos noen som kan hjelpe deg. Vi anbefaler at du tar kontakt med helsetjenesten i kommunen du bor.

Hva må ligge til grunn for å kunne få hjelpemidler fra NAV?

Vilkår for å innvilget tekniske hjelpemidler
 • Funksjonsevnen være nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte.
 • Funksjonsevnen være både vesentlig og varig nedsatt.
 • Stønaden være både nødvendig og hensiktsmessig for at funksjonsevnen skal bedres.

Hvordan bli godkjent bestiller NAV?

For å bli godkjent bestiller må du gjennomgå og bestå «Godkjenningskurs for bestillingsordningen» som du finner på www.kunnskapsbanken.net. Personer som ikke er godkjente bestillere, må sende søknad om hjelpemidler.

Hvordan få tak i hjelpemidler?

Har du behov for hjelpemidler kan du få tak i dette på ulike måter. Det mest vanlige er å innvilget dette fra NAV, men det er også mulig å kjøpe dette som privatperson, eller gjennom kommunen du bor i.

Kan man låne krykker på hjelpemiddelsentralen?

Du kan låne for eksempel krykker, rullestol, rullator og ulike typer hygienehjelpemidler.

Hvor kan jeg låne en rullestol?

Har du behov for å låne hjelpemidler i mer enn to år, du ta kontakt med bydelen din. Du vil da få hjelp til å søke hjelpemidler ved langvarig behov fra NAV hjelpemiddelsentral.

Kan man låne rullestol?

Ved hjelpemiddellageret kan du låne rullestol. Ulike toalettforhøyere kan lånes ved Hjelpemiddellageret. Ved Hjelpemiddellageret kan du låne sklilaken og dreieskive.

Leave a Comment