Kan man velge NAV-kontor?

Dersom det er fleire Navkontor i ein kommune, slik som i Bergen, er det kommunen som bestemmer kva Navkontor som skal behandle sosialhjelpssøknadene og kva Navkontor som skal gi sosialfagleg oppfølging. I slike tilfelle er det kommunen som avgjer søknader om bytte av Navkontor, og ikkje Statsforvaltaren.

Hvilke oppgaver har et NAV-kontor?

Ut over dette har NAV-kontorene i oppgave å gi deg nødvendig økonomisk rådgivning. For de som mangler bolig eller har en ustabil bosituasjon har NAV-kontorene i oppgave å bistå slik at du er sikret et sted å overnatte, og NAVkontoret kan også bistå med råd og veiledning når det gjelder din boligsituasjon.

Når åpner NAV-kontoret?

Åpningstider
Mandag 12:00 – 14:00 Åpent for avtalte møter fra 08.30 til 15.00
Onsdag 12:00 – 14:00 Åpent for avtalte møter fra 08.30 til 15.00
Torsdag 12:00 – 14:00 Åpent for avtalte møter fra 08.30 til 15.00
Fredag 12:00 – 14:00 Åpent for avtalte møter fra 08.30 til 15.00

1 more row

Kan man velge NAV-kontor? – Related Questions

Hvor skal søknader til NAV sendes?

Sykmeldinger og inntektsopplysninger skal sendes til NAV Arbeid og ytelser. Hvis den ansatte benytter papirsøknaden, skal den sendes til NAV Arbeid og ytelser. Inntektsmeldingen må sendes digitalt.

Hvordan skrive brev til NAV?

Last ned og skriv ut førsteside til saken din. Førstesiden skal ligge øverst når du sender papirdokumentene. På førstesiden finner du adressen til NAV Skanning. Når du sender inn førstesiden sammen med papirene dine, blir papirene dine sendt til riktig enhet i NAV.

Kan man sende mail til NAV?

Er du personbruker hos NAV skal du ikke henvende deg til NAV via e-post eller faks. Skal du gi beskjed om endringer som har betydning for saken og oppfølgingen din fra NAV, kan du bruke Skriv til oss. Du kan også kontakte NAV på telefon.

Hvordan komme i kontakt med NAV?

Kontakt oss på chat eller telefon 55 55 33 33 (tastevalg 1) hvis du har spørsmål om økonomisk sosialhjelp, midlertidig botilbud, kvalifiseringsprogrammet, økonomisk rådgivning, eller opplysning, råd og veiledning.

Hvor lenge kan NAV kreve tilbakebetaling?

Dette betyr at NAV i gitte tilfeller kan kreve tilbakebetaling med inntil 13 års feilutbetaling. Dersom NAV fremmer kravet om tilbakebetaling som erstatningskrav som ledd i en straffesak hvor det er tatt ut tiltale for trygdebedrageri, gjelder derimot ikke reglene om foreldelse, jf. foreldelseloven § 11.

Har fått for mye utbetalt fra NAV?

Dersom du mottar et vedtak fra NAV om tilbakebetaling av et feilutbetalt beløp, anbefaler vi at du tar kontakt med advokat. Fyller du de økonomiske vilkårene, vil du kunne ha krav på fri rettshjelp til å klage på vedtaket og ivareta dine interesser i en slik vanskelig situasjon.

Når NAV utbetaler feil?

For det første kan NAV kreve tilbake en feilaktig utbetalt ytelse dersom mottakeren eller noen som opptrådte på vegne av mottakeren «forsto eller burde ha forstått at utbetalingen skyldtes en feil». Forarbeidene presiserer at «forsto eller burde ha forstått» tilsvarer henholdsvis forsett eller uaktsomhet.

Hvor lang tid tar utbetaling fra NAV?

Vi utbetaler som hovedregel pengene neste arbeidsdag. Når du har fått ny konto, må du registrere den hos NAV.

Hvorfor betale tilbake forskudd på dagpenger?

Hvorfor skal du betale tilbake forskuddet på dagpenger? Du har enten fått både forskudd og dagpenger for en og samme periode, eller så har du fått forskudd og avslag på dagpenger. I begge tilfeller må du betale tilbake forskuddet. Forskuddet skulle ha blitt avregnet når du fikk utbetalt dagpenger, men dette ble utsatt.

Hvordan kan jeg søke dagpenger?

For å få dagpenger må du både være registrert som arbeidssøker hos NAV og sende en søknad om dagpenger. Du kan sende søknad om dagpenger ved å trykke på knappen «Send digitalt». Hvis du skal ettersende vedlegg til en søknad du allerede har sendt, trykker du på knappen «Ettersend digitalt».

Hvor mye kan man maks få i dagpenger?

Dagpenger beregnes ikke av inntekter som er større enn 6G, det vil si 668.862 kroner. Maksimal dagpengeutbetaling blir dermed 417.370 kroner per år. Forsørger du barn under 18 år, får du 17 kroner per dag for hvert barn fem dager i uken.

Hvor mye får man i dagpenger fra NAV?

Beregningsgrunnlaget for dagpenger er: 80 % av inntektene dine under 304 053 kroner (3 G) 62,4 % av inntektene dine mellom 304 053 kroner (3 G) og 608 106 kroner (6 G)

Hvor mye dagpenger i måneden?

Dagpengene er 2,4 promille av dagpengegrunnlaget. Dette gis for fem dager i uken, slik at dagpengene er 12 promille (1,2 prosent) per uke. Dette tilsvarer i gjennomsnitt 62,4 prosent av tidligere inntekt før skatt (antall hverdager varierer noe år for år).

Leave a Comment