Kan man ta ut penger av BSU?

Pengene du har spart opp må brukes til bolig, enten kjøpe, påkoste eller vedlikeholde boligen – eller betale boliglån. Hvis du ikke bruker pengene på bolig, må du tilbakebetale skattefradraget du har fått. Du kan ta ut de pengene du har satt inn samme år.

Hva kan BSU ikke brukes til?

Hva kan du IKKE bruke BSU-pengene til?
  • Hytte/fritidsbolig. Det hjelper ikke om du kan bo og sove der hele året – du kan ikke bruke BSU på kjøp eller betjening av lån til hytte.
  • Husbåt. Det gjelder ikke mange, men noen bruker og bor i båten sin hele året.
  • Kjøp av bolig FØR du startet BSU-sparing.

Kan man bruke BSU penger til depositum?

En av de er at pengene du sparer på BSU-kontoen er øremerket bolig. Dette kan du bruke pengene fra BSU-kontoen til: Pengene kan brukes til egenkapital ved boligkjøp, nedbetaling av boliglån eller kjøp av byggetomt. Pengene kan brukes til bygging av garasje.

Kan man ta ut penger av BSU? – Related Questions

Hva skjer med BSU etter 34 år?

Det kan derfor være lurt å la pengene stå og godgjøre seg om du ikke behøver dem for å investere i ny bolig. Beholder du BSU etter fylte 36 år, reduseres renten til høyeste rente på ordinær sparekonto. Du kan beholde din BSU-konto etter at du er 33 år, men den må til syvende og sist brukes til boligformål.

Hva skjer når BSU er full?

Maksimalt sparebeløp er 300 000 kroner innen du fyller 33 år. Men du bør beholde kontoen til januar det året du fyller 34 for å nyttiggjøre deg av det siste året med skattefradrag. Hvis du tar pengene ut av kontoen, kan du ikke fortsette å spare senere. Renten på en BSU-konto senkes det året du fyller 34 år.

Kan man bruke BSU til nedbetaling av lån?

Pengene du har spart i BSU kan kun brukes til kjøp av bolig eller nedbetaling av boliglån. Hvis du ikke følger denne regelen, må du betale tilbake skattefradragene du har fått.

Hvordan betale oppussing med BSU?

Dette kan BSU-sparingen brukes til

BSU-pengene er forbeholdt boligformål. Det betyr at du kan bruke dem som egenkapital når du kjøper bolig, til å nedbetale lån på egen bolig eller til oppussing. Skal du bruke penger fra BSU-kontoen til oppussing, må du fylle ut skjema om “Annet godkjent boligformål».

Hva skjer med BSU når man kjøper bolig?

Nei, du trenger ikke stoppe boligsparingen i BSU når du skal kjøpe bolig. Du har mulighet til å bruke BSU som egenkapital uten å avslutte kontoen. På den måten kan du fortsette å spare i BSU, selv om du kjøper bolig. Du mister retten til skattefradrag når du per 31.12 i inntektsåret eier bolig (helt eller delvis).

Hvordan betale ned boliglån med BSU?

Når du avslutter din BSU-konto, må pengene benyttes til å kjøpe bolig, nedbetale på boliglån eller vedlikehold av bolig. Boligen må være din primærbolig, det vil si den boligen du selv bor i. Benyttes pengene til noe annet, vil det være et brudd på avtalen. Da må skattefordelen tilbakebetales.

Er det bedre å spare i fond enn BSU?

Ganji legger til at BSU likevel har god rente, og er en fin måte å bygge egenkapital til neste bolig på, dersom det er sparemålet ditt. – Men ved å spare i BSU binder du imidlertid opp pengene til bolig. Hvis sparemålet ditt ikke er bolig og du har en lang horisont, kan det nå være riktig å vurdere fond.

Når lønner det seg å spare i BSU?

Hvis du ikke har brukt full kvote innen BSU når du kjøper bolig, vil det lønne seg å fortsette sparingen til full kvote er nådd. Med skattefordelene gir BSU-kontoen en høyere avkastning etter skatt enn det du betaler på et vanlig boliglån. I dag er dessuten rentene på BSU-kontoen høyere enn lånerenten.

Hvor lenge kan man ha penger på BSU?

Du kan spare frem til året du fyller 33 år

Til og med det året du fyller 33 år kan du spare på BSU-konto, og få skattefradrag. Det er ingen nedre aldersgrense for opprettelse av BSU-konto, men skattefradrag får du først når du har inntekt.

Hva skjer med BSU når man dør?

Dødsfall. BSU-kontrakten anses bortfalt ved skattepliktigs død, hvilket innebærer at kontrakten ikke anses brutt. Dette innebærer at tidligere skattefradrag for utført sparing blir endelige og at investeringsforpliktelsene for det akkumulerte sparebeløpet bortfaller.

Hvor høy er renten på BSU?

BSUrente og vilkår

Dobbel rente 7,50 % får du hvis du ikke har hatt BSU før, hos oss eller i annen bank. Du må opprette kontoen i mobilbank/nettbank. Renten gjelder på innskudd du gjør fra nå av og ut året. Fra neste år vil du få ordinær rente på hele innskuddet.

Hvilken bank har best rente på BSU?

Den høyeste renten du kan få er 3,40 prosent i Setskog og Høland Sparebank, som er en regional bank. Nest høyest er Skue Sparebank med 3,20 prosent. Orkla Sparebank er har den høyeste rente blant bankene som er landsdekkende med 3,10 prosent.

Hva er forskjellen på BSU og BSU Pluss?

BSU+ er for deg som har fylt 18 år, allerede har vanlig BSU-konto, og vil spare mer til bolig enn 27.500 kroner, som er det årlige maksbeløpet for BSU. Med BSU+ kan du spare ytterligere 27.500 kroner, noe som gir deg muligheten til å spare opp til 55.000 kroner i året.

Hvor mye kan man spare på BSU 2?

BSU 2.0 er for deg under 34 år, som vil spare mer til bolig enn maksbeløpet for vanlig BSU. Sparingen gir ikke skattefradrag, men du får god rente på pengene. Du velger selv hvor mye du vil spare – maksimalt 30 000 kroner i året og 200 000 kroner totalt.

Hvordan bruke BSU pengene DNB?

Hva kan jeg bruke BSU-pengene til? Pengene du sparer i BSU skal i hovedsak benyttes til kjøp av ny, fast bolig, enten i Norge eller i utlandet. Du kan også bruke pengene til å nedbetale lån på bolig. Tar du ut midler spart i BSU og benytter dem til annet enn godkjent formål, regnes dette som kontraktsbrudd.

Kan man ta ut penger fra BSU før nyttår?

Uttak fra BSU

Du kan ta ut de pengene du har satt inn samme år. Tar du ut pengene mister du skattefradraget det året. Velger du å ta ut penger fra BSUen må du huske at pengene må brukes på bolig, ellers må det du har fått i skattefradrag betales tilbake.

Leave a Comment