Kan man stole på promillemåler?

Kan man stole på et alkometer? Det er ingen tvil om at et alkometer er nøyaktige, men å stole blindt på dem burde du være litt forsiktig med. noen kan i få tilfeller vise feil resultat. Dersom du føler deg lite kjørbar må du helt klart unngå å sette deg bak rattet selv om alkometeret sier noe annet.

Hvor nøyaktig er alkometer?

Våre alkometer har en følsomhet på +/- 0,1 %, noe som gir en veldig bra indikasjon hvis du ligger over grensen på 0,2 ‰. Det betyr i praksis at du hvis du leser av 0,2 ‰ på instrumentet, ligger du normalt innenfor 0,19–0,25 ‰.

Hvor kan man kjøpe promillemåler?

Kjøp ditt eget alkometer hos POWER

I dag kan man kjøpe et alkometer til privat bruk. Du kan kjøpe ditt her på siden. Du kan velge hvilken modell ut i fra utvalgt på denne siden.

Kan man stole på promillemåler? – Related Questions

Hvor mange øl for 1 i promille?

Av en øl får alle promille. Hvor høy promillen blir, varierer fra person til person, men generelt kan man si at man ikke kan kjøre bil etter å ha drukket en øl.

Er det lov å kjøre med 0.2 i promille?

I Norge er grensen for alkoholkonsentrasjon i blodet ved kjøring satt til 0,2 promille. Denne grensen gjelder uansett om man ved en klinisk test fremstår som edru, og den er satt så lavt fordi myndighetene vil vise at alkohol og bilkjøring overhodet ikke hører sammen.

Hvordan måler politiet promille?

Politiet kan ta en alkotest eller foreløpig blåseprøve av sjåføren når vedkommende er stanset i trafikkontroll. Politiet kan også ta testen hvis det er grunn til å tro at sjåføren er påvirket av alkohol.

Kan man nekte alkotest?

Politiet bruker ikke resultatet fra vanlig alkotesten i retten, men det er en indikasjon om personen er beruset eller ikke. Politiet kan ta alkotest når politiet tror sjåføren har drukket alkohol. Nekter du, vil du bli tatt med til legeundersøkelse og blodprøve. Dette kan du lese om i vegtrafikkloven § 22 a.

Hvordan måler man alkoholprosent?

Alkoholprosenten kan måles på flere forskjellige måter. I noen laboratorier bruker man såkalt gasskromatografi. Men den gammeldagse metoden med en termometerliknende flytevekt er fremdeles ganske utbredt fordi den både er nøyaktig og lett å bruke.

Hvem kan kreve alkotest?

Det følger av reglene i arbeidsmiljøloven om medisinske undersøkelser av arbeidstakere at en alkoholtest kun kan foretas dersom det følger av lov eller forskrift, ved stillinger som innebærer særlig risiko eller når arbeidsgiver finner det nødvendig for å verne liv eller helse.

Hvor lenge kan man finne alkohol i blodet?

EtG/EtS i serum/blod: 12-24 timer ved små/moderat inntak, 36 timer ved betydelig og gjentatte inntak. EtG/ EtS i urin: 2-3 døgn ved små/ moderat inntak, opp til 5 døgn ved betydelig og gjentatte inntak.

Hva kan slå ut på alkotest?

Politiet sier at promilletestene kan slå ut på boller, spylevæske og håndvask.

Er det lov å sove i bilen med promille?

Hvis du legger deg bak i bilen for å sove, og ikke setter deg i førersetet eller skrur på bilen vil du ikke kunne bli straffet for promillekjøring eller forsøk på promillekjøring.

Når har politiet promillekontroll?

En forutsetning for å kunne gjennomføre promillekontroller er at det er ulovlig å kjøre med promille over et visst nivå, og at politiet har lov til å foreta promillekontroller uavhengig av f. eks. kjøreatferd og innblanding i ulykker. Slike lover er nå innført i de fleste land.

Når kan politiet kreve Rustest?

Politiet må ha skjellig grunn til mistanke for en rustest. Det å ta rustest, som en urinprøve eller blodprøve, vil være en kroppslig undersøkelse og det kreves skjellig grunn til mistanke. Det betyr at det er en sannsynligovervekt for at det kreves at det har vært gjort noe straffbart, som f. eks røyket hasj.

Har politiet lov til å ta spyttprøve?

I vegtrafikkloven § 22a fremgår det at dersom testresultatet av en alkotest, eller andre forhold, gir politiet grunn til å tro at fører av en motorvogn (bil, motorsykkel, moped etc.) er ruspåvirket, kan politiet kreve spyttprøve fra sjåføren.

Leave a Comment