Kan man stole på alkometer?

Kan man stole på alle alkoholmålere? Mange alkoholmålere markedsføres med «samme måleteknikk som politiet». Nei, det er langt fra alle alkometer som holder den målenøyaktighet som de bør. Vi anbefaler alltid å velge en original alkometer etter ditt behov, samt at det finnes referanser som dokumenterer god kvalitet.

Hvordan funker promille test?

Disse alkometrene er elektroniske og virker ved at du blåser inn i et munnstykke som monteres på siden av alkometeret. Når luften passerer halvledersensoren blir alkoholmolekylene omdannet til en elektrisk spenning som sensoren så tolkes til et lesbart resultat på et display.

Hvilken alkometer bruker politiet?

Politiet benytter seg i dag av Dräger Alcotest 6820 når de gjennomfører kontroll av alkohol langs veien. Dette håndholdte alkometeret er enkelt i bruk og har korte reaksjonstider. Munnstykkene er utformet slik at de ikke kan festes feil på alkometeret, og politiet bytter munnstykke mellom hver person som testes.

Kan man stole på alkometer? – Related Questions

Kan man nekte å ta alkotest?

Politiet bruker ikke resultatet fra vanlig alkotesten i retten, men det er en indikasjon om personen er beruset eller ikke. Politiet kan ta alkotest når politiet tror sjåføren har drukket alkohol. Nekter du, vil du bli tatt med til legeundersøkelse og blodprøve. Dette kan du lese om i vegtrafikkloven § 22 a.

Er det lov å kjøre med 0.2 i promille?

Promillekjøring (fyllekjøring) er om du fører en motorvogn med en alkoholkonsentrasjon i blodet på mer enn 0,2 promille. Dette medfører vanligvis tap av førerkort (for en periode), bot og fengsel (ved høy promille).

Kan politiet ta fra deg alkohol?

Du kan ikke straffes for å ha kjøpt eller for å ha fått alkoholen, men politiet kan ta fra deg alkoholen og helle den ut. Reglene i alkoholloven er laget for å beskytte barn og unge mot skadevirkningene av alkohol.

Hva har politiet rett til å vite?

Du har plikt til å oppgi navn, fødselsdato, fødselsår, stilling og bopel når politiet ber om det. Ut over dette har du ikke plikt til å forklare deg for politiet. Du kan nekte å forklare deg helt eller bare forklare deg om enkelte spørsmål.

Hvordan regner politiet ut promille?

Som regel regner politiet med at promillen forbrennes med 0,1 i timen.

Tapsperioden for kjøring i påvirket tilstand fastsettes vanligvis slik:

  1. Over 0,5 til og med 0,8 promille fastsettes tap av føreretten fra 12 til 18 måneder.
  2. Over 0,8 til og med 0,9 promille fastsettes tap av føreretten fra 18 til 20 måneder.

Kan politiet konfiskere alkohol?

Politiet kan også beslaglegge og tilintetgjøre alkoholen som du har med deg. Disse reglene om politiets oppgaver følger av politiloven , herunder §§ 7 og 9.

Når kan jeg kjøre etter en øl?

Når kan man kjøre bil? Promillegrensen i Norge er 0,2 promille alkohol i blodet. Dersom du skal kjøre bil, bør du bruke kalkulatoren med stor omhu. En promillekalkulator frikjenner deg ikke hvis du skulle ende med å kjøre med promille.

Har man lov til å banne til politiet?

Det er også straffbart å bruke skjellsord mot politiet. Ifølge straffeloven § 156 annet ledd straffes man med bot hvis man “ved skjellsord eller annen utilbørlig atferd forulemper en offentlig tjenestemann under eller på grunn av utføringen av tjenesten”.

Hvor fort har politi lov til å kjøre?

Bilen har 500 hk og toppfart på 300 km/t.

Kan politiet kjøre deg hjem?

Ja, politiet kan kjøre deg hjem på natten uten at du samtykker. Politiloven § 13 sier at politiet kan vise eller bringe barn hjem som driver omkring på egenhånd på offentlig sted etter kl 2200.

Kan du ta bilde av politiet?

Spesialenheten for politisaker har i løpet av de siste årene mottatt flere saker som gjelder politiets opptreden mot privatpersoner som filmer eller fotograferer politiets tjenesteutøvelse. Det er i utgangspunktet tillatt å fotografere/filme på offentlig sted.

Kan man kjøre utrykning uten blålys?

Andre trafikanter plikter å gi fri veg for utrykningskjøretøy når føreren varsler med blinkende blått lys (Trafikkregler § 10). I tillegg til blålys kan sirene benyttes. For å kjøre utrykning må kjøretøy være registrert som utrykningskjøretøy og sjåføren må ha kompetansebevis for utrykningskjøring.

Kan man få bot for å kjøre på rødt lys?

Ja, man kan få bot for å kjøre på rødt lys. Boten er på 6 800 kroner, i tillegg til tre prikker på førerkortet.

Leave a Comment