Kan man spise furu?

Furu: Nålene, skudd, blomst, frø og innerste bark kan spises. Du kan bl. a bruke furu i salat, krydder, sirup, øl, saft, dram og te.

Hva er best av gran og furu?

Valg av tresort

Våre innvendige paneler produseres i gran og furu som standard. Normalt anses furu for å være noe mer eksklusiv enn gran. Furu har mer fargespill, men mørkner mer enn gran hvis den står ubehandlet.

Hva er forskjellen på gran og furu?

Cellestrukturen i veden er tettere enn i furu. Gran har også normalt mindre kvister enn furu, men kvistene er ofte svarte og harde. Gran inneholder mindre harpiks enn furu, men harpiksen sitter ofte i relativt store lommer, som varierer fra 3 til 8 cm i diameter.

Kan man spise furu? – Related Questions

Hvilken tresort gir mest varme?

Kongen på haugen er bøk, en skikkelig hardhaus som varmer godt. Bøk har brennverdi på rundt 3000 kwH per fastkubikk m3. Den vanligste tresorten vi bruker som fyringsved i Norge er bjørk, den gir 2650 kwH. Så har du de noe mykere treslagene som furu, gran og or på rundt 2200 kwH.

Hvordan se forskjell på eik og furu?

Eik er hardt, furu er mykt. Ubehandlet eik er ofte noe brunere/gråere/mørkere, mens ubehandlet furu er mer hvit/gul/lys. Eik har en bestemt hard lyd når du dunker på det, mens furu er gjerne mer dyp/hol-tonet. Kan du presse naglen på fingeren din inn i treverket slik at det lager merke, så er det antagelig furu.

Hva er forskjellen på granskog og furuskog?

Furuskogen slipper til mye lys og har normalt frodigere skogbunn enn granskogen. Granskogen slipper til lite lys og har ofte mer livløs skogbunn enn furuskogen.

Hvordan er det å fyre med gran?

De er begge enige om at det er mye bra med gran, men understreker at den ikke egner seg i åpen peis. For grana spraker, og gnister slår alle veier. Da er bjørk best. Gran er fin både som opptenningsved og for å vedlikeholde varmen etter at du har fått god fyr.

Hva kan man bruke gran til?

Gran benyttes til konstruksjonsvirke, utvendig panel, innvendig panel, gulvplank, møbler, laftetømmer, ved, husflidsprodukter og mye mer.

Hvor mye drikker en furu?

Et voksent tre kan lett forsyne seg med opptil 1000 liter vann per dag. På tross av det enorme vanninntaket er det tørt i toppen av de høye trærne. Toppene tørkes ut av sol og vind, og dessuten har trærne problemer med å pumpe vannet høyere enn 100 meter opp.

Hvor gammel blir en furu?

I Sør-Norge blir trea ofte 20—30 meter høge. De høgeste furuene som er målt i Norge finnes i Todalen på Nordmøre, med høgder opptil 40 meter. De tjukkeste trea kan få en diameter på over halvannen meter, og alderen kan gå opp i 500—600 år.

Hvor mye vokser en furu på 1 år?

Det er veldig avhengig av alder og voksested. Både gran og furu kan “i ungdommen”, når de har gode forhold, ha årsskudd på godt over en halvmeters lengde (det er bare å finne et ungt tre og se på avstanden mellom greinkransene), antakelig opp mot en meter noen steder.

Hvorfor er furu viktig?

Kjerneved av furu (innerveden) er mye brukt i forskjellige utendørskonstruksjoner. Kledninger på yttervegg er et eksempel. Den ytterste delen av stammen (yteveden) er lett å impregnere. Impregnert furu brukes til kledninger og terrassebord, og er et viktig materiale i flere av landets bruer.

Hvorfor vrir furua seg?

Vridningen kan også skyldes at trær hos oss har mer bladverk og greiner på sydsiden enn på nordsiden og når vi vesentlig har vestavind vil dette gi et rotasjonsmoment som er med å vri veden. Man har fremdeles ikke funnet den direkte årsaken til vridningsveksten i veden hos trær.

Har furu dype røtter?

Voksested. Furu er en nøysom tresort som trives på næringsfattige sandmoer og andre steder med lite jord. Der konkurrerer den ut alle andre treslag, blant annet fordi den har spesialiserte røtter som henter opp vann fra store dyp og på den måten unngår å tørke ut.

Hva slags tresort er det mest av i Norge?

Trærnes ti på topp – i antall
  • Bjørk: 4,9 milliarder.
  • Gran: 3,2 milliarder.
  • Furu: 1,5 milliarder.
  • Gråor: 392 millioner.
  • Rogn: 327 millioner.
  • Selje: 152 millioner.
  • Osp: 121 millioner.
  • Hassel: 102 millioner.

Når kom furu til Norge?

Den gjeldende oppfatningen har vært at furua vandret inn til Norge fra øst for rundt 9000 år siden, mens grana kom først for 2500–3000 år siden.

Er furu fredet?

Livskraftig (Stabil bestand)
Furu / Bevaringsstatus

Er det lov å felle trær på egen tomt?

Det er ulovlig å felle trær som er vernet i reguleringsplanen. Hvis du feller et vernet tre, vil vi pålegge deg å plante et nytt tre. Du må også inngå en avtale med en trepleier om vedlikehold av det nye treet for sikre at treet vokser opp. I tillegg kan du få bot, og i alvorlige tilfeller vil vi politianmelde hogsten.

Hva er verdens eldste tre?

Men for ti år siden oppdaget forskere ved Umeå universitet i Sverige et tre oppe på Fulufjället – rett øst for Trysil i Norge. Treet viste seg å være 9.500 år gammelt. Forskerne bestemte seg for å oppkalle treet etter hunden Tjikko som var med dem på turen da de fant det. Granen fikk dermed navnet Old Tjikko.

Leave a Comment