Kan man sjekke hvor mye folk tjener?

Hos Skatteetaten kan du som kjent utføre søk i skattelistene, dersom du ønsker innsyn i noens netto inntekt, formue og skatt. Tidligere kunne man søke anonymt i skattelistene, men i 2014 ble dette endret. Søker man i skattelistene hos Skatteetaten nå, vil den man søker på kunne se hvem som har søkt.

Hvem tjener mest i ditt årskull?

Hvem tjente mest i ditt årskull 2020?
Navn Inntekt
1. TROND MOHN Bergen, f. 1943 303 269 738
2. IVAR ERIK TOLLEFSEN Bærum, f. 1961 289 644 215
3. ØYSTEIN STRAY SPETALEN Oslo, f. 1962 258 709 731
4. GUSTAV MAGNAR WITZØE Frøya, f. 1993 211 595 385

Er skattesjekk anonymt?

Skattesjekk er et anonymt alternativ til tjenesten som finnes på Skatteetaten sine hjemmesider. Disse sidene fungerer så og si helt likt, men på Skatteetaten vil de du søker på bli varslet om at du har søkt på de, samt når.

Kan man sjekke hvor mye folk tjener? – Related Questions

Kan man tipse Skatteetaten anonymt?

Hvis du vil være anonym må du passe på at tipset ikke inneholder direkte eller indirekte identifiserbare opplysninger om deg, som for eksempel navn, fødselsnummer, bosted, arbeidsplass og lignende. Av sikkerhetshensyn blir IP-adresse logget, men vi bruker den ikke ved oppfølging av tipset.

Hva er min formue?

Formue er den økonomiske verdien av alt du eier, for eksempel hus, hytte og penger. Når ikke gjelden dine er medregnet kalles det bruttoformue. Etter fratrekk av gjelden din heter det nettoformue og er det beløpet det beregnes formueskatt av.

Hvordan se hvem som har sjekket skattelisten?

Når du har logget deg inn for å søke i skattelistene kan du klikke på søkestatistikk og se hvem som har søkt på deg. Du får se navn, fødselsår, postnummer og poststed på den som har søkt og tidspunktet for søket. Listen over hvem som har søkt og sett dine opplysninger oppdateres en gang i timen.

Er skattelistene offentlige?

Offentlig siden 1863

Helt siden 1863 har skattelistene med likninga vært offentlige.

Når ble skattelistene skjult?

Når ble skattelistene skjult? Skattelistene ble skjult fra 2011 på den måten at alle måtte logge inn med BankID eller lignende for å sjekke tallene. Fra og med 2014 ble skattelistene ikke lenger anonyme. Dvs, at hver enkelt person kan se hvem som har søkt på sitt eget navn.

Når blir skattelistene offentlig?

Alle får ikke skattemeldingen samtidig. Det blir fortløpende utsendelse fra 16. mars til 07. april.

Hvem tjener mest i hele Norge?

Toppliste for hele landet
Navn Inntekt
1. TROND MOHN Bergen, f. 1943 303 269 738
2. IVAR ERIK TOLLEFSEN Bærum, f. 1961 289 644 215
3. ØYSTEIN STRAY SPETALEN Oslo, f. 1962 258 709 731
4. GUSTAV MAGNAR WITZØE Frøya, f. 1993 211 595 385

Hva forteller skattelistene?

Tallet forteller hva en person har tjent, minus alle fradrag. Og siden alle har fradrag, vil det si at den egentlige lønnen er høyere enn det som fremgår av skattelistene. Inntekt som er tatt med er for eksempel lønn inkludert verdi av frynsegoder, renteinntekter, utbytte på aksjer og pensjon.

Når kommer skatteoppgjøret for 2022?

Skatteoppgjøret som kommer i 2022 er altså et resultat av hva du betalte i skatt for inntektsåret 2021. Privatpersoner får som regel skatteoppgjøret i april, mens næringsdrivende (de med f. eks. et enkeltpersonforetak eller AS) får det oftest i september/oktober (aldri før på høsten).

Hvor mye kan en vinne uten å betale skatt?

Skattefritaket gjelder selv om du mottar flere tilfeldige gevinster som til sammen er verdt mer enn kr 10 000 i året. Hvis gevinsten utgjør mer enn kr 10 000 er hele gevinsten skattepliktig.

Når får man vite hvor mye man får igjen på skatten?

Sender deg beskjed. – Vi kan ikke si noe konkret om når den enkelte får skatteoppgjøret, men de fleste lønnstakere og pensjonister får skatteoppgjøret i april, mai og juni. Vi sender deg beskjed når ditt skatteoppgjør er klart, forteller Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten til DinSide.

Blir skattemeldingen levert automatisk?

Tidligere skatteoppgjør

– Dersom du ikke leverer skattemeldingen men lar den blir levert automatisk ved fristen, får du skatteoppgjøret tidligst i juni. Får du skattemeldingen din på papir og benytter deg av leveringsfritak, kommer skatteoppgjøret i august, forklarer skattedirektøren.

Hva er lurt å sjekke på selvangivelsen?

Det er viktig at du sjekker skattemeldingen.
  1. Sjekk lønn og betalt skatt. Sjekk at det du har fått i lønn og hvor mye du har betalt i skatt er riktig.
  2. Sjekk pensjon eller uføretrygd. Sjekk at det du mottar i pensjon eller uføretrygd er riktig.
  3. Sjekk gjeld og formue. Sjekk at gjeld og formue som er oppgitt stemmer.

Hva skjer hvis man ikke sjekker skattemeldingen?

– Alle bør åpne og sjekke skattemeldingen. Hvis du ikke sjekker den, kan du risikere å betale for mye skatt, for eksempel hvis du ikke har ført inn et fradrag som du har krav på. I verste fall risikerer du å få tillleggskatt, for eksempel hvis Skatteetaten oppdager at det er oppgitt for lite inntekt eller formue.

Hvordan blir skatten i 2023?

Skatt på alminnelig inntekt

Satsen i 2023 vil være 22 prosent, det samme som i 2022. Når denne skatten beregnes er det en «skjult» fradrag som heter Personfradrag. Dette fradraget økes fra 58.250 kroner til 71.100 kroner.

Hvor mye skatt på 800 000?

Om du tjener 800,000 kr i året når du bor i Norge, vil du bli skattet 240,281 kr. Dette betyr at nettolønnen din vil bli 559,719 kr per år, eller 46,643 kr per måned. Din gjennomsnittlige skattesats er 30.0% og marginalskattesatsen din er 43.4%.

Leave a Comment