Kan man legge skifer rett på plen?

Tråkkheller kan også legges rett på grus – enklere enn det blir det ikke! Tråkkheller er også et supert alternativ til en platting på gressplenen eller som inngangsparti foran ytterdøra.

Hva koster det å legge skifer ute?

2.800 kroner per kvadratmeter takflate. Denne prisen dekker både materialer og arbeidstimer. Det finnes også prosjekter der snittprisen kommer ned i 2.300 kroner, og dyrere prosjekter der den havner på opp mot 4.500 kroner per kvadratmeter takflate.

Hvordan feste skiferheller?

Limet påføres med en murskje eller tannet limsparkel. En buettannsparkel anbefales ved utendørs liming. Ved liming av skiferheller i varierende tykkelse er det best å bruke en tannsparkel med store tenner. Smør lim både på baksiden av skiferen og på underlaget (dobbeltliming) for å oppnå full limdekning.

Kan man legge skifer rett på plen? – Related Questions

Hva fuger man skifer med?

Har du limt skiferen til betong kan du fuge med skiferlim eller egne typer skiferfug, men du kan fint gå for sand/subbus eller fugefast sand her også. Hva du velger avhenger litt av hvilket utseende du vil ha på fugene.

Hvordan få bort flekker på skifer?

Flekker fjernes enkelt med spesialmidler og leveres fra flere produsenter. Akemi olje- og fettfjernepasta fjerner både talg, fett og olje. Organiske flekker fra vin, blod og grønske kan fjernes med Akemi anti-grønn power. Følg produsentens anvisning og nøytraliser skiferen ved å skylle med rent vann etter behandling.

Hvordan fuge skiferheller?

Fug og impregner skiferen
 1. Bland fugen etter leverandørens anvisninger.
 2. Fyll fugene med fugebrett.
 3. Når fugemassen har satt seg vasker du over med en svamp. Vask diagonalt.
 4. Vask til slutt over med rent vann.

Hvordan blir skifer til?

Skifer er en metamorf eller sedimentær bergart, dannet ved at sand, leire og grus har blitt avsatt (sedimentert) på bunnen av et større vann eller i havet. Etter hvert som tykkelsen på dette sedimentlaget økte, økte også trykk og temperatur nede i massene.

Hvordan legge skifer på betong?

Har du en eksisterende betongplatting kan du lime skiferen direkte på denne med skiferlim. Det er imidlertid viktig at betongen er avrettet og har fall på minimum 1 cm. per meter for at vann skal renne av den.

Hvordan kutte skiferheller?

All skifer blir hugget ut og formet for hånd.

Du trenger :

 1. Bruk en rettskie til å risse et spor der du vil at hellen skal deles. Det må ripes gjentatte ganger til du får et 1-2 mm dypt spor på den siden av hellen som skal vendes opp.
 2. Fortsett sporet på baksiden av hellen.
 3. Vend hellen, slik at baksiden vender opp.

Kan man slipe skifer?

Skifer med en naturlig, ruglete flate er det vanligste, men steinen kan også slipes for en blank og tilnærmet polert overflate.

Hvordan legge steinheller i hagen?

Beleggingstein og heller legges på et stabilt underlag avrettet med 5-10 cm sand.

 1. Grav ut arealet i ca. 10 cm dybde og legg fiberduk i bunnen og langs kantene.
 2. Legg på et 5 cm tykt lag subbus og fyll med et like tykt lag med singel.
 3. Lag eventuelt kanter av kantstein eller 23 x 98 mm bord på høykant.

Hvordan kløyve skifer?

– Hold hammeren på steinen, bruk en annen hammer for å slå et kraftig og presist slag for å kløyve steinen. Den har et langt skaft slik at du unngår å treffe deg selv. Risser for skifer med karbidtupp i herdet stål. Risseren brukes for å lage et riss i en skifer før en bruker en settmeisel for å dele steinen.

Hvordan vaske skifer utendørs?

Slik rengjør du skifer utendørs
 1. Spyl skiferen godt med vann.
 2. For å få bort kalkutslag heller du STEINFIX 30 ut over plattingen og fordeler med en kost.
 3. La virke 5-10 minutter (må ikke tørke inn på steinen).
 4. Skyll deretter grundig med rent vann.

Når er det lettest å kløyve ved?

I mars skal du kløyve veden. Men du bør ikke kløyve veden for sent. Da slipper barken fra kubbene, og det trenger inn fuktighet som det kan være vanskelig å bli kvitt. Når du skal stable veden, bør du legge et par hele stokker eller paller nederst.

Hva kan man bruke skifer til?

Skiferheller kan legges i sand eller i mørtel. Heller lagt i mørtel gir et svært vedlikeholdsfritt gulv, som holder grønne vekster og maur på avstand i årevis, særlig når også fugene støpes. Skiferheller som skal støpes fast kan være noe tynnere (10-20 mm) enn heller som legges i sand (25-40 mm).

Er skifer vanntett?

Skifer tar ikke til seg vann og er derfor vanntett. Steinen tåler også kulde godt, i motsetning til andre tak.

Hvor lenge holder skifertak?

Levetid og holdbarhet

Fordi skifertak er laget av naturstein, er de svært holdbare og har lang levetid. Andre taksystemer har forventet levetid på mellom 20 og 50 år, mens legger du skifertak vil det ha forventet levealder på nærmere 100 år.

Leave a Comment