Kan man legge inn mer enn 25000 på BSU?

Du kan spare inntil 27 500 kroner årlig i boligsparing for ungdom. Du kan totalt spare 300 000 kroner på kontoen. Du kan spare til og med det året du fyller 33 år. Du får skattefradrag på 20 prosent av årlig innbetalt sparebeløp på BSU.

Hvor mye kan man sette inn på BSU i måneden?

Hvor mye kan jeg spare på BSU? Du kan spare inntil 27.500 kroner hvert år, og maks 300.000 kroner totalt. Det tar minst 11 år å spare opp maksbeløpet. Husk at du ikke kan spare lenger enn til og med det året du fyller 33 år, det vil si at du senest må starte sparingen det året du fyller 23 år for å få maks beløp.

Hva er ulempene med BSU?

Pengene ‘låses’ hvert år. Du kan kun ta ut penger du har satt inn nåværende år. Pengene du har spart opp på BSU må bli brukt til å kjøpe eller betale boliglånet.

Kan man legge inn mer enn 25000 på BSU? – Related Questions

Kan man sette inn mer enn 27500 på BSU?

Årlig sparebeløp kan ikke overstige 27 500 kroner. Samlet innbetalt sparebeløp kan ikke overstige 300 000 kroner. Hvis du betaler inn mer enn beløpsgrensen, skal det overskytende beløp returneres til deg. Renter av sparebeløpet kan ikke benyttes som en del av det årlige sparebeløpet.

Kan man ta ut penger fra BSU samme år?

Uttak fra BSU

Du kan ta ut de pengene du har satt inn samme år. Tar du ut pengene mister du skattefradraget det året. Velger du å ta ut penger fra BSUen må du huske at pengene må brukes på bolig, ellers må det du har fått i skattefradrag betales tilbake.

Er det lønnsomt med BSU?

BSU, boligsparing for ungdom, er den mest lønnsomt sparingen. Dette fordi du får en garantert avkastning i form av skattelette opp til 5.000 kr årlig pluss renter. Dette er også grunnen til at du ikke bør bruke BSUen før du blir 34 år. Du må utnytte denne spareformen så lenge som mulig.

Hva skjer med BSU når man dør?

Dødsfall. BSU-kontrakten anses bortfalt ved skattepliktigs død, hvilket innebærer at kontrakten ikke anses brutt. Dette innebærer at tidligere skattefradrag for utført sparing blir endelige og at investeringsforpliktelsene for det akkumulerte sparebeløpet bortfaller.

Når er det lurt å bruke BSU?

Fra det året du fyller 34 år kan du ikke lenger sette inn penger på BSU-kontoen, men du trenger likevel ikke å avslutte den. Du bør beholde kontoen til januar det året du fyller 34 for å nyttiggjøre deg av det siste året med skattefradrag. Merk at du for å få skattefradrag ikke kan eie bolig.

Er BSU viktig?

BSU er den enkleste veien til boligdrømmen

Den viktigste grunnen til å spare i BSU er at du får du et stort fortrinn når du skal inn på boligmarkedet. Når du skal kjøpe din første bolig må du ha 15 prosent egenkapital. Det tilsvarer 300.000 kroner for en bolig på to millioner kroner.

Hva skjer med BSU etter 34 år DNB?

Hva skjer med BSU kontoen når jeg fyller 33 år? BSU kan bli stående ved oppnådd maksimal sparing eller etter fylte 34 år så lenge man ønsker. Du kan fritt disponere renter som påløper fra og med det inntekståret du fyller 34 år. Når du fyller 34 år blir renten på BSU-kontoen lik som renten på ordinær sparekonto.

Når er det best å sette inn penger på BSU?

– Mange setter inn penger i desember, og spesielt i romjula. Men om man er opptatt av å kunne få mest mulig ut av BSU-en sin, bør man sette inn maksimalt beløp allerede i januar. Da får man mer renter, sier Sandmæl.

Hvilken bank har best rente på BSU?

Her er bankene som gir deg høyest renteBSU (oppdatert desember 2022) Askim og Spydeberg Sparebank har landets beste BSUrente på 4,85 %, men det forutsetter lokal tilhørighet samt lønnskonto.

Hvem har høyest BSU rente?

Den høyeste renten du kan få er 3,40 prosent i Setskog og Høland Sparebank, som er en regional bank. Nest høyest er Skue Sparebank med 3,20 prosent. Orkla Sparebank er har den høyeste rente blant bankene som er landsdekkende med 3,10 prosent.

Kan du ha flere BSU kontoer?

Nei. Du kan bare ha en BSUkonto, og du kan ikke åpne en ny BSUkonto hvis du har hatt og avsluttet en konto tidligere. Eksisterende BSUkonto kan flyttes fra en bank til en annen uten at dette får konsekvenser for BSU-kontrakten. BSUkonto er en personlig konto og kan ikke disponeres eller eies av flere.

Hva er forskjell på BSU og BSU+?

BSU+ er for deg som har fylt 18 år, allerede har vanlig BSU-konto, og vil spare mer til bolig enn 27.500 kroner, som er det årlige maksbeløpet for BSU. Med BSU+ kan du spare ytterligere 27.500 kroner, noe som gir deg muligheten til å spare opp til 55.000 kroner i året.

Kan man ha både BSU start og BSU?

De som har inntekt og betaler skatt og sparer i vanlig BSU kan spare i BSU start i tillegg, dersom de ønsker å spare mer enn grensen for vanlig BSU, som er 25.000 per år. Svaret er derfor at man kan ha begge spareordningene.

Kan man spare i BSU etter man har kjøpt bolig?

Man kan fortsette å spare i BSU-kontoen etter man har kjøpt første bolig, så lenge du er under 34 år. Dette gjelder riktignok om du har kjøpt første bolig uten å bruke BSU-kontoen. Det kan for eksempel være om du stilt pant i BSU-konto som egenkapital.

Kan man bruke BSU til nedbetaling av lån?

En av de er at pengene du sparer på BSU-kontoen er øremerket bolig. Dette kan du bruke pengene fra BSU-kontoen til: Pengene kan brukes til egenkapital ved boligkjøp, nedbetaling av boliglån eller kjøp av byggetomt.

Hva kan BSU ikke brukes til?

Hva kan du IKKE bruke BSU-pengene til?
  • Hytte/fritidsbolig. Det hjelper ikke om du kan bo og sove der hele året – du kan ikke bruke BSU på kjøp eller betjening av lån til hytte.
  • Husbåt. Det gjelder ikke mange, men noen bruker og bor i båten sin hele året.
  • Kjøp av bolig FØR du startet BSU-sparing.

Leave a Comment