Kan man gi fond i gave?

Fond er en perfekt gave for alle anledninger, både bursdager, konfirmasjon bryllup og jul. Det fine med å få pengegaver inn i fond, er at det blir en gave som kan vokse sammen med sparingen din over tid.

Kan man overføre fond til barn?

Hvis dere overfører fondet til barnet, slipper dere å skatte av gevinsten. Barnet overtar skatteforpliktelsen. Da kan det være smart at barnet selger fondsandelene sine i en periode hvor det har lav inntekt, for eksempel i studietiden. Da blir gevinsten nemlig skattefri!

Hvordan gi fond i gave Nordnet?

Du kan kun gi Aksjesparekontoen i gave til en annen kunde i Nordnet. Gavemottakeren kan senere velge å overføre denne til en Aksjesparekonto hos en annen tilbyder. Mottakeren av Aksjesparekontoen må ha opprettet en Aksjesparekonto i Nordnet, slik at vi kan overføre din Aksjesparekonto til denne.

Kan man gi fond i gave? – Related Questions

Kan man opprette fond for andre?

Fond som gave er enkelt å kjøpe og hyggelig å gi. Fond som gave bestilles i nettbanken, og du kan også bestille et gavebrev som barnet eller konfirmanten får. Det er ingen etablerings- eller forsendingskostnader. Det eneste du trenger er navn og fødselsnummer (11 siffer) på gavemottakeren.

Hvordan spare i fond til barna?

Sett av litt penger hver måned og bygg opp startkapital til den dagen barnet trenger det mest. Sparer du i aksjefond eller et fond med høy aksjeandel, gir du pengene mulighet til å vokse over tid. Jo tidligere du starter, jo større kan sparebeløpet bli.

Kan man selge fond når som helst?

Du kan selge fondsandeler når du selv ønsker det. Husk på at overføring eller salg av fond kan gi skattemessige konsekvenser.

Kan man gå i minus på fond?

Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn.

Hvordan sette inn penger i fond?

Historisk sett lønner sparing i fond seg ved langsiktig sparing. Jo høyere risiko du er villig til å ta og jo lenger du skal spare, jo større aksjeandel kan du velge. Kombinasjonsfond kombinerer aksjer og renter og gir deg dermed mange muligheter til å velge så mye risiko som du er komfortabel med.

Hvordan overføre penger mellom Nordnet kontoer?

​Har du flere kontoer hos Nordnet kan du overføre mellom disse når du er logget inn på siden “Mine sider” og “Interne overføringer”. Du kan gratis overføre mellom Aksje- og fondskonto, Investeringskonto Zero, Aksjesparekonto og Sparekonto.

Hvorfor er jeg i minus på Nordnet?

Negativ saldo på valutakonto kan oppstå om du handler i et utenlandsk verdipapir for mer penger enn det du har tilgjengelig i den respektive valutaen. Om du velger å ikke veksle, men beholder den negative saldoen i den utenlandske valutaen på din konto vil du bli belastet med utlånsrente i den respektive valutaen.

Hvor lang tid tar det å selge fond Nordnet?

Fondet blir normalt tilgjengelig i løpet av 1-5 virkedager fra vi sender fondsordren. Kursen på fondet settes av fondsforvalter og blir den samme uavhengig om fonder kommer inn dag tre eller dag fem.

Hvilken bank bruker Nordnet?

Kontotypene Aksje- og fondskonto, IPS, aksjesparekonto, sparekonto og pensjonskapitalbevis tilhører Nordnet Bank NUF.

Er Nordnet billigere enn DNB?

Priser. DNB er testens dyreste tilbyder. Banken ligger likt med Nordnet og Nordea på norske aksjer, med kurtasje på 0,05 prosent og 95 kroner i minstekurtasje. Når det kommer til handel av utenlandske aksjer er DNB dyrere enn Nordnet.

Er det gratis å ha Nordnet?

Det er helt kostnadsfritt å bli kunde hos Nordnet. Våre kontotyper har heller ikke en administrasjonskostnad. Ved handel i børsnoterte produkter betaler du kurtasje ved kjøp og salg. Handler du fond betaler du en plattformavgift som avhenger av hvilke fond du er investert i.

Hvor trygt er Nordnet?

Sammenlignet med andre aktører kan man trygt si at Nordnet kommer svært godt ut. Plattformen er godt egnet for nordiske kunder og det er enkelt å investere i aksjer. I tillegg har plattformen gode analyser av selskapene og man kan få nyttige tips gjennom handelsforumet til Shareville.

Er Nordnet realtid?

Alltid informasjon i realtid – selvfølgelig.

Når du er logget inn på nordnet.no lastes den siste informasjonen fra de nordiske markedene hver gang du oppdaterer nettsiden. På de øvrige markedene får du snapshots i realtid når du klikker deg inn på en aksje.

Hvor mye prosent tar Nordnet?

Størrelsen på kurtasjen du betaler bestemmes ikke av Nordnet Bank, men avhenger av hva du har avtalt med kapitalforvalteren din. Delen av kurtasjen som Nordnet Bank mottar utgjør 0,04-0,085 prosent av kjøpesummen.

Hvor mange kontoer kan man ha på Nordnet?

Du kan opprette opp til fem aksjesparekontoer hos oss.

Hva er forskjellen på fondskonto og aksjesparekonto?

Aksjesparekonto og fondskonto er kontotyper hvor du kan oppbevare verdipapirer. På en fondskonto kan du kun oppbevare fond, mens på en aksjesparekonto kan du ha aksjefond med minst 80 % aksjeandel, ETF’er og enkeltaksjer hjemmehørende i Norge og EØS.

Leave a Comment