Kan man bruke litt av BSU?

Hva kan jeg bruke BSU-pengene til? Pengene du sparer i BSU skal i hovedsak benyttes til kjøp av ny, fast bolig, enten i Norge eller i utlandet. Du kan også bruke pengene til å nedbetale lån på bolig. Tar du ut midler spart i BSU og benytter dem til annet enn godkjent formål, regnes dette som kontraktsbrudd.

Kan man bruke BSU flere ganger?

Du kan bare ha én BSU-konto

BSU-konto kan kun opprettes én gang for hver person. Kontrakten inngår du med din bank eller annen spareinstitusjon. Du kan verken ha to BSU-konti eller opprette ny BSU-konto når en tidligere konto er gjort opp.

Når er det lurt å bruke BSU?

Fra det året du fyller 34 år kan du ikke lenger sette inn penger på BSU-kontoen, men du trenger likevel ikke å avslutte den. Du bør beholde kontoen til januar det året du fyller 34 for å nyttiggjøre deg av det siste året med skattefradrag. Merk at du for å få skattefradrag ikke kan eie bolig.

Kan man bruke litt av BSU? – Related Questions

Hva skjer med BSU etter 34 år?

Beholder du BSU etter fylte 36 år, reduseres renten til høyeste rente på ordinær sparekonto. Du kan beholde din BSU-konto etter at du er 33 år, men den må til syvende og sist brukes til boligformål.

Kan man spare mer enn 27500 på BSU?

Du kan spare inntil 27 500 kroner årlig i boligsparing for ungdom. Du kan totalt spare 300 000 kroner på kontoen. Du kan spare til og med det året du fyller 33 år. Du får skattefradrag på 20 prosent av årlig innbetalt sparebeløp på BSU.

Er egentlig BSU verdt det?

Boligsparing for ungdom (BSU) er en fantastisk måte for deg som er under 34 år å spare til din første bolig. En full BSU-konto på 300.000 kroner er gull verdt den dagen du skal kjøpe din første bolig. Med BSU har du et stort fortrinn når du skal inn på boligmarkedet.

Hva gjør man når BSU er full?

BSU-ordningen gir mulighet til å spare inntil 27.500 kroner i året og totalt 300.000 kroner til god rente. Og i tillegg kan du trekke fra 20 prosent av det årlige sparebeløpet på skatten, det vil si inntil 5.500 kroner.

Skal BSU fjernes?

Regjeringen vil fjerne skattefordelen for dem som sparer i BSU og allerede har kjøpt bolig. De som allerede eier bolig i dag mister fradraget i skatteoppgjøret i 2022. Regjeringen har i forslaget til statsbudsjettet fjernet skattefradraget på BSU-sparing for dem som allerede har kjøpt bolig.

Hvorfor lønner det seg med BSU?

Du får 20 prosent i skattefradrag på alt du sparer. Setter du inn maksbeløpet per år på 27.500 kroner, kan du derfor få 5.500 kroner i skattefradrag. For mange kan dette være forskjell på å få igjen på skatten, kontra en real baksmell. Ved å spare i BSU viser du banken din at du kan.

Hva er ulemper med BSU?

Pengene ‘låses’ hvert år. Du kan kun ta ut penger du har satt inn nåværende år. Pengene du har spart opp på BSU må bli brukt til å kjøpe eller betale boliglånet.

Kan man bruke BSU på møbler?

Hei! BSU kan bare brukes til kjøp av bolig og ikke til møbler. Hvis du tar ut penger fra BSU-kontoen må du tilbakebetale skattefradraget du har fått. Dersom du tar ut penger du har spart i tidligere år bryter du kontrakten og mister muligheten til å spare i BSU i framtiden.

Er det smart å spare i BSU?

Ikke kjøpt bolig?- Spar i BSU

– Det er risikofri sparing, du får bankens beste rente og skattefradrag. Har du kjøpt bolig og er under 34 år, men fremdeles ikke brukt BSU, kan det være smart å beholde den. Årsaken er at renten etter all sannsynlighet er bedre enn renten du har på lånet ditt.

Hva skjer med BSU når man dør?

Dødsfall. BSU-kontrakten anses bortfalt ved skattepliktigs død, hvilket innebærer at kontrakten ikke anses brutt. Dette innebærer at tidligere skattefradrag for utført sparing blir endelige og at investeringsforpliktelsene for det akkumulerte sparebeløpet bortfaller.

Hvilken bank har best rente på BSU?

Her er bankene som gir deg høyest renteBSU (oppdatert desember 2022) Askim og Spydeberg Sparebank har landets beste BSUrente på 4,85 %, men det forutsetter lokal tilhørighet samt lønnskonto.

Kan man bruke BSU som egenkapital?

En av de er at pengene du sparer på BSU-kontoen er øremerket bolig. Dette kan du bruke pengene fra BSU-kontoen til: Pengene kan brukes til egenkapital ved boligkjøp, nedbetaling av boliglån eller kjøp av byggetomt. Pengene kan brukes til bygging av garasje.

Hva kan BSU 2.0 brukes til?

De kan brukes til egenkapital ved boligkjøp, nedbetaling av boliglån, kjøp av byggetomt eller bygging av garasje, eller oppussing av boligen. Dersom BSU+ pengene brukes på annet formål enn bolig blir uttaksbeløpet gebyrbelagt med 5 % (minimum 1.000 kroner) og konto sperres for videre sparing.

Kan man kjøpe bolig uten å bruke BSU?

Sparingen kan man gjøre frem til man er 34 år. Men det er i dag ikke noe krav om at BSU-sparingen brukes når man kjøper bolig. Derfor er det noen som klarer å ikke bruke BSU-kontoen når de kjøper sin første bolig. Dermed kan de spare videre med skattefradrag helt til de blir 34 år.

Hvor lenge kan man ha penger på BSU?

Du kan spare i BSU til og med det året du fyller 33 år. Du kan spare inntil 27.500 kroner hvert år, og maks 300.000 kroner. Det tar minst 11 år å spare opp maksbeløpet, og det vil si at du senest må starte sparingen det året du fyller 23 år for å få maks beløp.

Hva skjer om jeg avslutter BSU konto?

Hvis du avslutter BSUkontoen din må du tilbakebetale det du har fått i redusert skatt på det du har spart. Det vil egentlig si 20% av det som står på kontoen.

Leave a Comment