Kan jeg gå til en annen lege enn fastlegen min?

Kan jeg til en annen lege enn fastlegen min?” Ja, men denne legen vil prioritere de innbyggerne som står på sin liste. Du skal ikke betale mer for å til en annen fastlege.

Er det gratis å bytte fastlege?

Det er helt gratis å bytte fastlege og man har rett til å bytte lege to ganger hvert år. Dette kan gjøres på Helsenorge sine hjemmesider eller ved å ringe HELFO på telefon 23327000. Fra man fyller 16 år må man betale egenandel for tjenester hos fastlegen, mer informasjon om egenandel hos kan du finne her.

Hvordan bytte fastlege uten internett?

Om du ikke greier å bestille bytte av fastlege på nett, kan du ringe 800 HELSE (800 43 573).

Kan jeg gå til en annen lege enn fastlegen min? – Related Questions

Hvor lang tid tar det å skifte lege?

En vanlig time hos fastlegen varer rundt 15 minutter.

Hvor mye tjener en fastlege?

Fastleger yngre enn 30 år hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt litt under 1 250 000 kroner, fastleger 67 år og eldre lå godt over 2 000 000 kroner. Fastleger med færre enn 750 pasienter på lista hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 1 400 000 kroner, de med 1 500 eller flere pasienter lå ca. 870 000 kroner over.

Hvordan bytte fastlege på telefon?

Hvis du senere ønsker å bytte fastlege, må du ringe Veiledning helsenorge.no på telefonnummer 23 32 70 00.

Kan man stå på venteliste hos flere fastleger?

Man kan bare stå på én venteliste av gangen. Når fastlegen har fått ti ledige plasser, åpnes pasientlista. Da skjer byttet automatisk fra første dag i kommende måned. Helfo sender ut brev om dette til pasienter som har som har stått på venteliste, informerer helsenorge.no.

Hva gjør en når fastlege ikke har tid?

Hvis du ikke får time tidsnok, kan du sende en klage til legekontoret. Om det ikke hjelper, kan klagen sendes videre til Fylkesmannen.

Hva skjer når fastlegen slutter?

Regler for bytte av fastlege

Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår. I tillegg kan du bytte fastlege hvis du melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin. Du kan fritt velge mellom fastleger som har ledig plass på sin liste.

Hvor mange ganger i året kan man bytte fastlege?

Det er lov å foreta inntil to bytter av fastlege per kalenderår. I tillegg kan man bytte fastlege hvis man melder flytting til Folkeregisteret eller dersom fastlegen man har slutter eller reduserer lengden på listen sin. Det er mulig å velge blant alle fastleger i Norge som har ledig plass på listen sin.

Hva skjer med journalen når man bytter fastlege?

Ved bytte av fastlege kan pasienten kreve at journalen overføres til den nye fastlegen. Opprinnelig fastlege skal oppbevare kopi, men ikke lenger enn det som er nødvendig. Når fastlegen flytter har han rett til å ta med seg journaler for pasienter på egen liste.

Hvor mange står uten fastlege?

En rekke kommuner sliter med å rekruttere fastleger, og en ny kartlegging utført av Allmennlegeforeningen viser at over 235.000 innbyggere i dag mangler fastlege. Det betyr at hver 24. innbygger står uten fastlege.

Hvor mange pasienter har en fastlege per dag?

Det gjennomsnittlige antallet pasienter på hver fastlegeliste har gått langsomt nedover siden toppen i 2005 da det var ca. 1200 pasienter per liste. I hele 2018 har den gjennomsnittlige listelengden vært stabil på rundt 1100 pasienter.

Hvor lenge må man vente på fastlege?

Ulovlig lang ventetid

Du skal slippe å vente for lenge med for eksempel å få en kul erklært ufarlig, eller undersøkes videre. Kravet i fastlegeforskriften er at du normalt skal få time hos fastlegen innen fem virkedager.

Hvor mange pasienter kan en fastlege ha?

Fastlegene kan selv bestemme hvor mange pasienter de ønsker å ha på sin liste, men grensen er 2500 pasienter per lege. I følge oversikten fra NAV er det Nilsen som topper statistikken, med 1792 pasienter.

Hvem er Norges mest populære fastlege?

I 2018 hadde fastlegene i Norge i snitt 1.100 pasienter, ifølge Helsedirektoratet. Norges mest populære lege, ifølge vurderingene på Legelisten, Lars Erik Halvorsen, har 1.400 pasienter og 50 på venteliste. Han sier han er opptatt av et stabilt lege-pasientforhold.

Hvem går mest til legen?

Kvinner går generelt mer til fastlegen enn menn og særlig når de er mellom 16 og 49 år. Da har de nesten dobbelt så mange konsultasjoner som menn.

Hvor mye tjener en spesialist lege?

Høyest lønn har de fastlønte spesialistene, med 1 117 000 kr. i året. Av dette var 1 064 000 kr. grunnlønn.

Hvor mye tjener en lege i USA?

Til gjengjeld tjener leger i USA mer enn i Norge, oftest 1,2 – 2,4 millioner norske kroner etter endt spesialistutdanning.

Leave a Comment