Kan arbeidsgiver kreve at du kommer på jobb når du er sykemeldt?

Dersom arbeidstaker er 100 % sykemeldt, har man i utgangspunktet gyldig fravær og arbeidsgiveren din kan ikke kreve at du skal jobbe.

Hvor lenge kan man være sykemeldt før man mister jobben?

Sykdom er ikke grunnlag for oppsigelse det første året man er sykmeldt, se arbeidsmiljøloven §15-8 (1). Når en arbeidstaker har vært syk i mer enn ett år, gjelder vanlige regler om saklig grunn til oppsigelse, se arbeidsmiljøloven § 15-7. Les mer om hvordan arbeidsgivere skal følge opp ansatte som er sykmeldt.

Kan arbeidsgiver ta kontakt med lege?

Arbeidsplassen kan kontakte legen på flere måter for å formidle informasjon eller be lege om råd. Oppfølgingsplan kan enten sendes til legen, eller den sykmeldte/ansatte kan ta med oppfølgingsplanen ved neste legebesøk. Sykemeldingsblankettens del C er ment som informasjonskanal fra arbeidsplassen til sykmeldende lege.

Kan arbeidsgiver kreve at du kommer på jobb når du er sykemeldt? – Related Questions

Kan man bli sparket for å være syk?

Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål. Nei, du kan ikke få sparken på grunn av sykdom. Se arbeidsmiljøloven § 15-8.

Kan sjefen spørre hvorfor jeg er sykemeldt?

Arbeidsgiveren din har ikke rett til å få vite sykdomshistorien eller diagnosen din. Det hender likevel at arbeidsgiveren kan stille spørsmål ved om du har rett til sykepenger.

Er det lov å gå til lege i arbeidstiden?

Arbeidsmiljøloven gir ingen rett til fri i arbeidstid for å dra på behandling (heller ikke for å dra til lege, tannlege, kontroll på sykehus mm.). Man har altså etter loven verken rett på fri uten eller med lønn for slike ærender i arbeidstiden, men mange har dette fastsatt i en tariffavtale som bedriften er bundet av.

Er legetime velferdspermisjon?

Arbeidsgiver kan gi arbeidstaker velferdspermisjon i situasjoner hvor arbeidstaker har behov for fravær fra jobben for kortere tidsrom. Eksempel på tilfeller hvor det ofte gis velferdspermisjon er i forbindelse med legetime, flytting, tilvenning i barnehage, dødsfall eller begravelse for nærstående.

Er legebesøk gyldig fravær?

Arbeidsmiljølovens §12-9 bestemmer at man har krav på å få fri for å følge barn til lege i forbindelse med sykdom. Dette gjelder inntil barnet er fylt 12 år. Det er imidlertid uklart om dette også gjelder rutinekontroll hos lege eller tannlege.

Har man rett på lønn ved legebesøk?

Når du er hos legen arbeider du ikke, og har dermed som utgangspunkt ikke rett til lønn. Likevel kan noe annet følge av arbeidsavtale eller tariffavtale; enten kan du ha rett til fri etter slik avtale eller rett til fri med lønn. Et unntak fra ovennevnte er svangerskapskontroll for gravide kvinner.

Kan sjefen nekte meg fri?

Arbeidsgiver kan som utgangspunkt ikke å nekte lovfestet permisjon. Noen av de lovfestede permisjonene er en ubetinget rett arbeidstaker har, mens det i noen få tilfeller er åpnet for at arbeidsgiver kan gjøre noen vurderinger.

Hvordan spørre om fri fra jobb?

12 tips for å spørre om tid fra jobb
  1. Planlegg når du skal spørre. Planlegg dine forespørsler for ledig tid når sjefen din vil være mest mottakelig.
  2. Spør i god tid.
  3. Planlegg tiden din på forhånd.
  4. Bruk den eller miste den.
  5. Ikke spør i topptid.
  6. Be om tidsavbrudd skriftlig .
  7. Spør ikke fortell.
  8. Hjelp planlegg arbeidsflyten.

Kan arbeidsgiver kreve dokumentasjon på legetime?

Arbeidsgiveren kan ikke kreve å få vite detaljerte diagnoseopplysninger mot den ansattes vilje. Arbeidstakeren har en plikt til å gi opplysninger om sin arbeidsevne, men ikke om sin sykdom. Arbeidsgiveren kan kun kreve helseattest og helsekontroll i de situasjoner som fremgår av arbeidsmiljøloven §§ 9-3 og 9-4.

Hvordan si til sjefen at du er sykemeldt?

«Arbeidstaker skal melde fra om sykdom pr telefonen så snart som mulig, senest innen arbeidstidens/vaktens begynnelse. Melding om sykefravær gis direkte til nærmeste leder pr telefon».

Kan arbeidsgiver kreve at man ringer ved sykdom?

Selv om en arbeidsgiver krever at de ansatte skal ringe sin nærmeste leder og gi beskjed når de må være borte fra jobb, så vil en ansatt likevel ha rett på sykepenger dersom beskjeden er gitt via SMS, Facebook, chatteapper, messenger-tjenester eller andre skriftlige eller muntlige kommunikasjonsformer.

Er det lov å spørre om sykefravær?

Du har lov til å spørre om sykefravær i søkerens tidligere jobb og om søkerens helse og fysikk, dersom det er relevant for arbeidet som skal gjøres. Hvis søkeren eventuelt skal utføre tungt arbeid, eller det vil være mye reising eller nattarbeid i jobben, kan det for eksempel være lov.

Når de ringer referanser?

Når ringer arbeidsgiver referanser? Referansesjekken utføres ofte i etterkant av et jobbintervju. Din potensielt nye arbeidsgiver vil sannsynligvis gå gjennom flere intervjurunder med potensielle arbeidstakere, før han eller hun skal sile ut de beste. Da er det ofte aktuelt å ringe til referansene dine.

Kan man nekte å være referanse?

– Si nei. Hvis du blir bedt om å være referanse for personer du ikke kjenner godt nok eller kjenner ubehag med å være referanse for, bør du si det, og be han eller henne finne en annen. — Du bør ikke være referanse om du ikke er positiv innstilt og ikke kan stå inne for det du mener. Det er første bud, sier Mette Manus

Vil ikke bruke sjefen som referanse?

Selv om du ikke trenger å bruke din nåværende sjef som referanse, kan det være bra å nevne at du er på utkikk etter nye utfordringer. Hvis det av ulike grunner er best å holde det hemmelig, så vær tydelig på dette. Fortell intervjueren om grunnen til at du ikke ønsker å benytte deg av din nåværende sjef som referanse.

Hvor mange referanser må man ha?

Ha gjerne 5 referanser, men bruk kun 2 til 3 når du søker jobb. Hensikten med mange referanser er at da kan du bruke disse strategisk, det er kanskje lurere å bruke en referanse på en jobb da det f. eks. kan være en relasjon med denne og arbeidsgiver du søker hos, mens en annen referanse passer bedre til en annen jobb.

Leave a Comment