Kan alle bruke VHF?

Alle fartøy med VHF-radio om bord, er i henhold til norsk lov (forskrift) forpliktet til å inneha gyldig VHF-lisens. Uten lisens har du ingen identitet, som kallesignal eller MMSI. I tillegg til lisens skal minst en person om bord inneha minimum gyldig SRC(VHF)-sertifikat.

Hva koster det å ha VHF?

Årlig avgift er i dag kr 535. VHF-sertifikat kan du ordne på nett, eller du kan delta på kurs. Det kreves ikke sertifikat eller registrering av VHF ved kjøp, men dette skal være i orden før VHF tas i bruk. Når du har fått lisens blir du tildelt et MMSI nummer (Maritime Mobile Service Identity).

Hva skal VHF kanal 16 brukes til?

Radiotrafikk som gjelder trygging av navigering, som er viktig for alle fartøyer innenfor rekkevidde, og som ikke overstiger ett minutt, kan likevel sendes på kanal 16. Alle fartøyer med VHF skal lytte på kanal 16 når de er i sjøen.

Hva er fordelen med en fastmontert VHF?

Skal du et godt stykke fra land, er det også fordel med en fastmontert VHFradio og god antenneplassering. Dersom du imidlertid er i åpen båt, eller vil bruke VHF-radioen ubeskyttet for vær og vind, er kanskje en håndholdt versjon bedre.

Kan alle bruke VHF? – Related Questions

Hvor lang rekkevidde har en VHF?

Når du står på dekket med en håndholdt VHFradio, kan du som regel kommunisere over en avstand på typisk 4 nautiske mil. Har den andre båten antennen for eksempel plassert i toppen av en 10 meters mast, vil avstanden kunne økes til nærmere det dobbelte. Høyere plasserte antenner gir enda lenger rekkevidde.

Hva er normal rekkevidde på VHF?

For kommersielle fartøyer er det vanlig å regne med 30-50 nm rekkevidde på VHF til kystradiostasjon (nødmelding), regn med kortere avstand når antennen er lavt plassert.

Hva er fordelen med en VHF radio som er utstyrt med DSC?

Det som er fordelen med DSC er at du kan trykke på én nødknapp (Distress), så sendes det automatisk en forhåndsprogrammert nødmelding til kystradio og båter i området. Om du kobler VHF til GPS, så kan dette også sendes ut informasjon om din posisjon.

Hvorfor VHF?

En VHF-radio gir deg trygghet når du ferdes på sjøen ikke bare når du er i nød, men også i det daglige. De fleste ulykker skjer i kystnære farvann og nært land. Kystradiostasjonene drives av Telenor Kystradio, og dekker hele Norges kyst til nord for Svalbard, samt langt ut til havs.

Hva er VHF forkortelse for?

VHF (Veldig Høy Frekvens), elektromagnetiske bølger i frekvensområdet 30–300 MHz, meterbølger.

Hvordan få MMSI nummer?

MMSInummeret er båtens identitet, som sendes sammen med posisjonen i en nødsituasjon. For å tildelt et MMSInummer, må du tegne lisens. Du tegner lisens ved å logge deg inn på Mine Sider. Der kan du enkelt tegne lisens.

Hvordan ta VHF sertifikat?

Short Range Certificate (VHFradio)

Enkelt forklart betyr det at du kan gjøre opplæringen helt slik du ønsker, enten gjennom opplæring på et kurssted/skole, ved å ta et webkurs, eller lese deg opp på egen hånd. Uansett hva du velger må en prøve/eksamen avlegges via Telenor Kystradio, før sertifikatet kan utstedes.

Hvor lang tid tar VHF kurs?

De fleste bruker imidlertid ca. 8-10 timer på VHF Nettkurs. I tillegg kommer eksamen (1 time).

Leave a Comment