Hvorfor tjener geologer så mye?

Kanskje en overraskelse for mange: Geologer, altså eksperter på stein og bergarter, har landets åttende høyeste årslønner. Det kan forklares med at mange geologer jobber i oljesektoren. Utenfor topp 10 finner man attraktive yrker som sivilingeniører, jurister, politikere og tannleger.

Hva tjener en geofysiker?

– En geofysiker kan forvente et sted mellom 500 000 og 600 000 kroner i året i startfasen. Med erfaring kan du tjene opp til 900 000, avhengig av om du jobber i privat eller offentlig sektor.

Hvorfor tjener geologer så mye? – Related Questions

Hvilken jobb har best lønn?

På topp. De aller best lønnede i Norge er handels- og skipsmeglere. I gjennomsnitt har de en månedslønn på 115.060 kroner før skatt. Like etter følger ledere av olje- og gassutvikling med en månedslønn på 110.850 kroner, mens finansmeglere ligger på tredjeplass.

Hvilken jobb tjener man minst på?

Dette er de 25 lavest lønte yrkene i landet, ifølge Statistisk sentralbyrås liste over mer enn 300 yrker:
  • 290. Barnehage- og skolefritidsassistenter mv.
  • 291. Bilvaskere 30.200.
  • 292. Reiseledere og guider 30.100.
  • 293. Butikkmedarbeidere 30.100.
  • 294. Renseri- og vaskerimaskinoperatører 30.000.
  • 295.
  • 296.
  • 297.

Hva jobber en geograf med?

Hvor jobber geografer? Som geograf kan du jobbe i kommuner, fylkeskommuner, departementer og andre statlige organer innenfor arealplanlegging, kartlegging, miljøforvaltning, bistands- og utviklingsarbeid, næringsplanlegging, regional utvikling og samferdsel.

Hva kan man bli hvis man studerer geografi?

Geografer kan arbeide både i offentlig og privat sektor. Noen jobber i kommuner, fylkeskommuner, direktorater og departementer, andre i statlige etater som Innovasjon Norge, Statens kartverk, Statistisk sentralbyrå, SIVA. Mange jobber også i skoleverket eller som forskere.

Er geografi vanskelig?

Hvilke fag oppleves som mest krevende? I naturgeografi blir det fort litt regning, og man trenger litt kunnskap i matematikk og fysikk for å gjøre små utregninger. Også datafagene, der vi lærer om GIS – geografiske informasjonssystemer, kan oppleves som vanskelige.

Hva jobber en ingeniørgeolog med?

Ingeniørgeologer undersøker og gir geologiske og geotekniske anbefalninger, analyser og utforminger. De ingeniørgeologiske studiene kan gjøres under planleggingen, miljøvern-analysen, utformingen av ingeniøroppgaver eller konstruksjonsfasen av prosjekter.

Hvordan bli geotekniker?

Utdanning innen geoteknikk er en fordypning på mastergradsnivå innen bygningsingeniørfaget (eng.: Civil Engineering). Konstruksjonsteknikk er et nært beslektet og komplementært fagfelt til geoteknikk innen bygningsingeniørfaget. I Norge er det primært NTNU, ved Faggruppe for geoteknikk, som i dag utdanner geoteknikere.

LES OGSÅ  Hva gjør barnevernspedagoger?

Hvilke yrkesgrupper finner vi blant de som tjener minst?

Blant yrkesgruppene som må finne seg i å være lavest på den lønnsmessige rangstigen finner vi for eksempel hotellresepsjonister, frisører og butikkmedarbeidere. Ansatte i alle disse tre yrkene tjener mindre enn 31 000 kroner i måneden.

Hvor jobber en geofysiker?

Hvor jobber geofysikere ? Mange geofysikere jobber i oljebransjen. Andre arbeider innen meteorologi eller er tilknyttet forskningsinstitusjoner der de forsker på eksempelvis hav, is, fjell, vulkaner eller miljø og klima.

Hvor jobber en biolog?

Biologer jobber blant annet i industrien, miljøorganisasjoner, ved forskningsinstitusjoner, i oljebransjen, offentlig forvaltning, konsulentfirmaer og i fiskerinæringen. Mange jobber også med undervisning.

Hva er Geogoli?

Geologi er læren om hvordan jorden ble dannet, hvordan den er bygget opp og hvordan den stadig er i forandring. Det betyr at geologi tar for seg veldig mange ulike tema; alt fra jordens kjerne, mantel og skorpe, fjellkjeder, jordskjelv og vulkaner, til dyphavet, klima og atmosfæren.

Hva gjør geologer og geofysikere?

Geologer jobber med å undersøke bergarter, mineraler og fossiler fra ulike lag av jorden. Geofysikere forklarer og prøver å forutsi hva som skjer i jordens indre og ytre.

Hva tjener en biolog?

På utdanning.no, hvor vi finner informasjonen om lønn, står det bare samlet at biologer tjener rundt 667.000 i medianlønn.

Hvordan blir man paleontolog?

– Du må ha en utdanning for å komme deg inn i dette yrket. Du kan velge to ulike veier inn. Enten kan du ta grunnutdanning i geologi eller biologi, da tar du først en bachelorgrad . Paleontologi handler om både geologi (stein) og biologi (dyr), så du må ha en kjennskap til disse området.

LES OGSÅ  Hvem er kjæresten til Marcus og Martinus?

Hva gjør en paleontolog?

En paleontolog forsker på bergarter, dyre- og plantefossiler. Paleontologi er en videreutdanning for geologer og biologer. Som paleontolog kan du spesialisere deg innen områder som mikropaleontologi, der man tar i bruk mikroskop for å se fossilene, og palynologi, hvor du studerer fossile pollen og sporer.

Når kom dinosaur?

Dinosaurer er en stor gruppe krypdyr som oppstod for om lag 240 millioner år siden, i triasperioden. Dinosaurer som ikke kunne fly var viktige firbeinte landdyr i jordas middeltid, særlig i tidsperiodene jura og kritt.

Leave a Comment