Hvorfor får man mangel på B12?

Mangel på vitamin B12 skyldes utilstrekkelig inntak via kostholdet eller redusert opptak av vitamin B12 fra tarmen. Tilstanden kan være vanskelig å oppdage tidlig, fordi symptomene kan være vage og utvikles langsomt. Diagnosen stilles ved en blodprøve.

Hvor lang tid tar det før B12 virker?

Effekten av igangsatt behandling med vitamin B12 bør følges opp, etter ca. to uker og tre måneder, deretter årlig med kontroll av hemoglobin, MCV/MCH, vitamin B12 og eventuelt MMA eller homocystein.

Kan man bli kvitt B12-mangel?

B12mangel behandles vanligvis ved å gi B12-sprøyter annenhver eller hver tredje måned. Ved symptomer fra nervesystemet kan hyppigere injeksjoner være nødvendig. Forekomsten av B12mangel øker med alderen.

Hvorfor får man mangel på B12? – Related Questions

Hva skjer med kroppen når man mangler B12?

Vitamin B12mangel kan gjøre deg blodfattig. Det betyr at blodet ikke er i stand til å frakte oksygen rundt i kroppen så godt som det burde. Langvarig B12mangel kan også gi permanente skader på nervesystemet. Vitamin B12mangel behandles med vitaminpiller eller injeksjoner.

Hva må jeg spise for å få B12?

Viktige kilder til vitamin B12

Vitamin B12 finnes kun i animalske matvarer. Gode kilder er lever, oksekjøtt, svinekjøtt, melk, ost og egg og fet fisk.

Når på dagen skal man ta B12?

Når skal jeg ta vitaminer? Vitaminpiller skal helst tas etter et måltid. Helst skal vitaminene tas i løpet av dagen i små porsjoner.

Kan B12 mangel være arvelig?

Andre årsaker til at B12mangel går i arv

En annen arvelig sykdom som forårsaker blodmangel er Imerslund-Gräsbeck syndrom. Tilstanden er veldig uvanlig og innebærer mangel på et protein som sørger for at kroppen skal kunne ta opp B12.

Kan man få i seg for mye B12?

Kombinasjonen av B6- og B12-vitaminer kan til og med være skadelig. Mange friske personer tar høydose vitamin B-tilskudd. De tar det for sikkerhets skyld, i troen på at det er bra for helsen. Hvor utbredt dette er varierer mye fra land til land.

Hvor blir B12 tatt opp?

Bakteriene som lever i tarmen til mennesker produserer også B12, men produksjonen er liten. Det meste lages også lenger ned i tarmen enn der B12 tas opp. I kosten finnes B12 i animalske matvarer som for eksempel egg, fisk og kjøtt.

Hvilke grønnsaker inneholder B12?

Vitamin B12 finnes i lever, oksekjøtt, svinekjøtt, fisk, torskerogn, egg, melk og ost. Vitaminet finnes ikke i grønnsaker og planter, bare i de smådyr og bakterier som lever på grønnsakene. Vitaminet kan nedbrytes av: Vann.

Hvem er utsatt for B vitamin mangel?

B12mangel og folatmangel er spesielt vanlig blant eldre. Eldre har en høyere risiko for skade på magesekken, noe som gjør det vanskeligere å absorbere Bvitaminer i fordøyelseskanalen. Med alderen øker også risikoen for utilstrekkelig inntak av Bvitaminer.

Hvor mye skal B12 ligge på?

Mye tyder på at et optimal nivå av B12-vitamin i serum bør ligge > 250-300 pmol/L. Ved lavere nivåer kan legen måle innholdet av stoffene homocystein og metylmalonsyre i blodet, for å avgjøre mer nøyaktig om det foreligger en reell mangel.

Hvordan vite om man har vitaminmangel?

I begynnelsen viser vitaminmangel seg ved at du blir trett, får nedsatt muskelkraft og dårlig appetitt. Senere får du de klassiske mangelsymptomene, avhengig av hvilket vitamin du mangler. Symptomene kan nesten alltid behandles med det gjeldende vitamin, uten at du får varige problemer.

Kan man bli deprimert av vitaminmangel?

B-vitaminer er nødvendig for at cellene i hjernen skal fungere normalt. Ved mangel på folat kan en oppleve å være nedstemt og irritabel. Mangel på folat kan i noen tilfeller føre til utvikling av depresjon2. Utilstrekkelig kosthold er en vanlig følge av depresjon og kan i seg selv føre til B-vitaminmangel.

Hvilke vitaminer hjelper mot angst?

En britisk studie har testet effekten av høye doser med vitamin B6 og B12 på pasienter med angst og depresjon. Særlig vitamin B6 viste seg å ha positive effekter sammenlignet med placebo.

Hvilke vitaminer er det lettest å få mangel på?

De vitaminene som du lettest kan lite av i norsk kosthold er vitamin A og D.

Kan man ta B12 og levaxin samtidig?

SVAR: Nycoplus B-kompleks inneholder B-vitaminene tiamin, riboflavin, pyridoksin (B6), kobalamin (B12), folat, niacin, pantotensyre og biotin (1). Preparatomtalen til levotyroksin inneholder ikke informasjon om interaksjoner med B-vitaminer (2).

Kan man gå opp i vekt av Levaxin?

SVAR: Vektøkning er ikke en bivirkning av levotyroksin, men kan være ett tegn på gjennombrudd av underliggende sykdom (1). Appetittløshet er et symptom som kan relateres til hypotyreose (2). Teoretisk kan derfor behandling av grunnsykdommen føre til vektoppgang gjennom bedret appetitt.

Hva kan lavt stoffskifte føre til?

De vanligste symptomene ved lavt stoffskifte er følgende: tretthet og depresjon.

Etter måneder eller år kan følgende symptomer utvikles:

  • svært tørr og flassende hud.
  • hårtap.
  • vektøktning, selv om du ikke spiser mer.
  • depresjon.
  • slapphet.
  • konsentrasjonsvansker.
  • heshet.

Hvorfor ta B12 sprøyte?

Ved vitamin B12-mangel, kan det være aktuelt å behandle med vitamin B12 sprøyte (injeksjon). Dette avgjøres av legen din. Vitamin B12 gitt i form av sprøyte gis som regel ukentlig den første måneden, for deretter å gis hver 2. – 3.

Leave a Comment