Hvordan vet man om barn har fått hjernerystelse?

Symptomene er kortvarig besvimelse, hodepine og ofte hukommelsestap rundt selve hendelsen. Man er som regel kvalm, og i noen tilfeller kaster man opp. Det skal heldigvis ganske mye til før barn får en hjernerystelsebarn tåler mye fordi knoklene deres er mykere enn hos voksne.

Hvor lenge må barn være hjemme etter hjernerystelse?

Etter en hjernerystelse kan barnet ha vondt i hodet eller være kvalm. Dette kan behandles med smerte‐ og/eller kvalmestillende medisiner. Ved lett hjernerystelse kan barnet reise hjem etter ca et døgn. Ved kraftigere hjernerystelse kan det være nødvendig å bli på sykehuset i noen dager.

Når er hjernerystelse farlig?

Tilstanden er livsfarlig hvis en ikke tidsnok får drenert blodet ut av skallen. En kraftig hjernerystelse med bevisstløshet over flere dager vil også være farlig fordi hjernen etter hvert kan svulme opp.

Hvordan vet man om barn har fått hjernerystelse? – Related Questions

Når barn faller og slår hodet?

Kontakt alltid lege hvis det er mistanke om at barnet har fått hjernerystelse. Legen vil kunne gi råd om videre observasjon og om legebesøk eller innleggelse er nødvendig. Oppsøk alltid lege eller legevakt hvis barnet har økende eller kraftig hodepine, gjentatte episoder med kvalme og brekninger eller forvirring.

Når barnet slår hodet?

Kontakt lege. Barn som slår hodet kan lett få hjerne- rystelse. Det kan være en liten hjerne- rystelse, hvor barnet har vært be- visstløst bare et øyeblikk, eller en kraf- tig hjerne rystelse, hvor barnet har vært bevisstløst i flere minutter.

Når bør man kontakte lege ved hjernerystelse?

Behandling – ved mistanke om hjernerystelse skal legevakt eller lege alltid kontaktes/oppsøkes. Hvis man ikke kan utelukke at det dreier seg om en hjernerystelse, skal utøveren avslutte all aktivitet. Hvis symptomene eller tegnene fortsetter eller blir verre, bør utøveren undersøkes av lege snarest mulig.

Hvor alvorlig er hjernerystelse?

I de fleste tilfellene er bevisstløsheten kortvarig, vanligvis fra noen få sekunder opptil noen minutter, men den kan vare i flere timer. Hvis pasienten ikke har klarnet fullstendig opp etter seks timer, dreier det seg om en mer omfattende skade.

Hvor lenge bør man være i ro etter hjernerystelse?

Idrett og hjernerystelse

Basert på forskning anbefales følgende: En idrettsutøver som har fått en hjernerystelse, skal ikke fortsette med aktiviteten. Idrettsutøveren får ikke delta i idrett før symptomfrihet er oppnådd i hvile og ved anstrengelse – vedkommende bør ta det med ro i minst syv dager.

Hva bør man ikke gjøre når man har hjernerystelse?

– Det kan være vanskelig for hjernen å håndtere mange inntrykk. Den er i en reparasjonsfase. Derfor er det et godt råd å unngå for mange sanseinntrykk – for eksempel skjermer, sier hun. – Pasienter med hjernerystelse får ofte hodepine når de får for mange inntrykk.

Hvordan sjekke at man har hjernerystelse?

Symptomer på hjernerystelse
  1. Kortvarig bevissthetstap (inntil 10–15 minutter)
  2. Kort periode med hukommelsestap før og etter skadeøyeblikket.
  3. Forvirring (desorientert)
  4. Kvalme, eventuelt med brekninger og oppkast.
  5. Hodepine.
  6. Døsighet, tretthet.
  7. Nedsatt oppmerksomhet eller konsentrasjonsevne. (1)

Hvorfor ikke skjerm ved hjernerystelse?

Ifølge en studie publisert i JAMA Pediatrics1 har barn som unngår skjermbruk i to dager etter en hjernerystelse, en raskere tilfriskning. Studien bestod av 125 pasienter i alderen 12 til 25 år som presenterte seg ved akuttmedisinsk avdeling innen 24 timer etter en hjernerystelse.

Hva skjer hvis man slår hodet hardt?

Det er normalt å ha vondt i hodet etter man har slått seg. Man kan også føle seg litt trøtt og svimmel. Hvis disse symptomene er sterke, eller hvis man får synsforstyrrelser, besvimer eller kaster opp flere ganger, bør man oppsøke legevakt. Da må man først ringe 116117.

Når kontakte lege etter fall?

Skulle noen av de følgende symptomer likevel dukke opp, må du/dere ta kontakt med sykehus med en gang: Økende kraftig hodepine. Gjentatte episoder med kvalme/brekninger. Nedsatt bevissthet (vanskelig å vekke)

Hvor lenge varer en lett hjernerystelse?

En hjernerystelse er således en undertype til mild hjerneskade (“traumatic brain injury”). Ca. 90 prosent av symptomene etter en mild hodeskade er forbigående, og symptomene går vanligvis tilbake i løpet av 10 til 14 dager.

Kan man sove når man har hjernerystelse?

Det er en myte at man ikke skal sove etter en hjernerystelse. Hjernen trenger ro, så de fleste har et økt behov for å sove og slappe av etter en hjernerystelse. Det er likevel lurt å bli overvåket av en voksen det første døgnet etter en hjernerystelse.

Er det farlig å slå hodet?

Det kan være farlig å slå hodet, men heldigvis går det bra i de aller, aller fleste tilfeller. Dersom du ikke besvimte og du etterpå følte deg ganske bra, er det ingen mistanke om noen alvorlig skade. Dersom man besvimer eller etterpå er svært svimmel og har hodepine, bør man snarest til lege for vurdering.

Kan man få hjerneblødning av å slå hodet?

Etter et kraftig slag mot hodet kan man få brudd på hodeskallen, blødning utenpå eller innenfor den harde hjernehinnen, og ulike typer blødninger kan dannes i selve hjernesubstansen. I tillegg kan trykket i hjernen stige og medføre redusert blodtilførsel til ulike deler av hjernen.

Hvilke to symptomer er typiske tegn på Kraniefraktur?

Rødsprengt hevelse omkring øynene (brillehematom) tyder på basisbrudd. Hørselstap tyder på brudd i ørebenskjeden, blod i mellomøret eller skade på hørselsnerven. Tap av lukt og syn skyldes skade på luktenerven og synsnerven. Dobbeltsyn og nedsatt syn kan skyldes skader på hjernenervene til øyemusklene.

Kan små barn få hjerneblødning?

Hvert år rammes 12 000 nordmenn av hjerneslag. Selv om gjennomsnittsalderen er 75 år, kan også barn og unge slag.

Hvordan kjennes slag ut?

Symptomer på hjerneslag inntreffer plutselig og uventet med tap av en eller flere kroppsfunksjoner. I de fleste tilfeller skjer det gjennom halvsidig nedsatt kraft i arm/bein, talevansker (problemer med å snakke eller forstå enkle ord/setninger) eller som ansiktsskjevhet.

Leave a Comment