Hvordan vet man at det er migrene?

Migrene er anfall med ensidig, pulserende hodepine som varer 4-72 timer. Smertene er ofte ledsaget av kvalme og brekninger, lysskyhet og lydfølsomhet, og pasientene blir medtatte og sliten under anfallet.

Hva er forskjellen mellom hodepine og migrene?

Slik vet du at det er noe mer enn bare hodepine

Det som skiller migrene fra hodepine forårsaket av dehydrering eller stress, er først og fremst at smertene er intense og pulserende. Smertene kan kjennes fra pannen, tinningen eller den ene siden av hodet, og bevegelse vil forverre situasjonen.

Hva kan man gjøre mot migrene?

Ved anfall kan det ofte hjelpe å sove eller hvile i et mørkt, svalt og stille rom. Man kan også lindre smerter med kalde omslag eller ispose på pannen. Smertestillende som paracetamol (for eksempel Paracet eller Pinex), acetylsalisylsyre eller NSAIDs (for eksempel Ibux eller Voltaren) kan være nok for å dempe smertene.

Hvordan vet man at det er migrene? – Related Questions

Blir man sliten av migrene?

Etter et migreneanfall er det vanlig å føle seg sliten og trøtt. Mange vil helst sove. Andre kan bli oppstemte og fulle av energi. Denne postdromalfasen varer i timer til noen få dager etter anfallet.

Kan man få migrene av stress?

Utløsende årsaker

Plages du av migrene, er det viktig at du forsøker å kartlegge årsakene til anfallene. Dette kan være stress, sult, søvnmangel, dehydrering og forskjellige mat- og drikkevarer. Kvinner får ofte migrene i begynnelsen av menstruasjonen.

Hvordan bli kvitt migrene fort?

Litt ekstra hvile og et kaldt omslag på pannen hjelper ofte. Søvn er som regel god hjelp for mange. Hvis disse tiltakene ikke hjelper kan du forsøke å bruke reseptfrie smertestillende (se neste del). Varmebehandling kan noen ganger være til hjelp hvis hodepinen skyldes stiv nakke.

Hvordan bli frisk av migrene?

Den viktigste innsatsen gjør du selv ved å unngå de tingene som utløser migrene hos nettopp deg. Dersom du likevel får anfall, finnes det flere medisiner som reduserer de verste plagene (anfallsmedisiner). Hvis du har hyppige og plagsomme anfall er det aktuelt med forebyggende medisiner.

Er migrene gyldig fravær?

Kort egenmelding eller sykmelding er aktuelt ved akutte anfall. Ved akutte anfall hvor egenmeldinger er brukt opp, anbefales avtale om telefonisk kontakt på anfallsdagen, og senere oppfølging med utskriving av sykmelding.

Når skal man ta migrenemedisin?

Triptaner skal ikke tas før du kjenner smertene eller når du har aura, men vent til hodepinen først melder seg. Da bør de tas raskt for best mulig effekt. Triptaner finnes også som smeltetabletter, nesespray og injeksjon. Disse virker gjerne raskene enn tabletter og er fordelaktig med de som blir kvalme ved migrene.

Hvem kan få migrene?

Migrene kan ramme både voksne og barn, kvinner og menn. Men migrene er hyppigere hos voksne enn hos barn, og rammer kvinner langt hyppigere enn menn. Ofte oppstår migrene første gang i tenårene. Men tilstanden kan også komme i barneårene.

Er migrene en sykdom?

Migrene er en nevrologisk sykdom, og kjennetegnes først og fremst av anfallsvis kraftig hodepine som ofte er lokalisert til halve hodet. Under hodepineanfallet er de fleste følsomme for lukter lys og lyder. Kvalme, eventuelt oppkast, er også vanlig. Mange har også nakkesmerter.

Hvor mange typer migrene finnes det?

Migrenen kan grovt deles inn i to hovedtyper – med og uten aura. Migrene uten aura er den vanligste formen for migrene og gir symptomer som overfølsomhet for lys eller lyd, samt kvalme, eventuelt oppkast.

Kan man bli ufør av migrene?

Migrene er en lidelse som for mange er svært invalidiserende og er den vanligste årsaken til uføretrygd i Norge hos personer under 50 år. Migrene rangeres blant de vanligste årsakene til nedsatt funksjonsnivå i befolkningen både i Norge og internasjonalt.

Kommer migrene fra nakken?

Hodepine opptrer i ulike former

pasienter opplever at hodepine eller migrene utløses av smerter i nakken, kjeven og skuldrene, mens andre opplever at lukter, matvarer eller hormonelle svingninger kan være utløsende årsak.

Kan man vokse av seg migrene?

Noen barn vokser av seg migrene, men det er mer sannsynlig hos barn som får migrene før puberteten. Oppstår migrenen i tenårene er det mer sannsynligvis at den fortsett er der i voksen alder. Anfallene blir ofte mildere med alderen.

Hvilken alder oppstår migrene?

Gjennomsnittsalder for start av plagene er cirka 7 år hos gutter og 11 år hos jenter. Studier fra vestlige land tyder på at migrene er den vanligste årsaken til hodepine hos barn som oppsøker allmennlege på grunn av hodepineplager.

Når er vondt i hodet farlig?

Hvis du får noen av symptomene nedenfor må du straks kontakte lege: Plutselig sterk hodepine med kvalme, brekninger eller oppkast. Bevissthetsendring (du føler deg sløv, blir vanskelig å vekke eller komme i kontakt med). Høy feber og nakkestivhet (haken kan ikke legges på brystet).

Hvor arvelig er migrene?

Hva øker sjansen for å få migrene? Mange migrenepasienter har nære slektninger som også har tilstanden. Dette tyder på at det er en viss arvelighet for å få sykdommen. Egentlig mener man at årsaken er 50% arvelig anlegg, og 50% utløst av utløsende faktorer i miljøet.

Hvilke matvarer trigger migrene?

Triggerstoffer i matvarer

Eksempler på matvarer som inneholder slike triggerstoffer er rødvin, bacon, pølser, skinke og lignende bearbeidede kjøtt og fiskprodukter, lagret ost, sjokolade. Det er stor sannsynlighet for at mange får hodepine eller migrene på grunn av ulike matintoleranser.

Leave a Comment