Hvordan unngå alger i basseng?

Du kan ha en betydelig mengde alger i bassenget uten å merke det. Den beste måten å håndtere et algeutbrudd på er å forhindre det i utgangspunktet ved å holde bassenget rent, holde bassengets kjemi sunn og balansert, og regelmessig behandle vannet med et algemiddel av høy kvalitet.

Hvordan få klart vann i basseng?

Slik gjør du:
 1. pH-juster vannet. Når du gjør bassenget eller spabadet klart for sesongen, er det viktig å sjekke pH-verdien.
 2. Sjokkbehandle vannet.
 3. Vedlikehold med desinfisering av vannet.
 4. Forebygg alger.
 5. Suppler med flokkuleringsmiddel.

Hvordan vedlikeholde basseng?

Daglig pleie og vedlikehold:
 1. Kontroller pH- og klor-innhold med testsett daglig.
 2. Juster med pH-minus eller pH-pluss til 7,0 – 7,2.
 3. Dersom det er mange brukere av bassenget så dosseres det ekstra klor etter testens måleresultat.
 4. Bruk hurtigvirkende sjokklor til etterdosering.

Hvordan unngå alger i basseng? – Related Questions

Hvor ofte klore basseng?

Mål pH-verdi og klorverdi 2–3 ganger i uken.

Skal pumpe til badebasseng køre hele tiden?

Generelt anbefaler vi at filterpumpen må være i drift slik at alt vannet sirkulerer gjennom filteret minst 2 til 3 ganger pr. dag. Dette tilsvarer at man daglig kjører filterpumpen i 6 til 8 timer (forutsatt at filteret og pumpe er riktig dimensjonert).

Hvordan rense et basseng?

Klor. Men det er enkelt å holde bassenger med stillestående vann rene. Klor er det mest brukte rensemiddelet. — Vi har klortabletter som enkelt og effektivt renser vannet, og som ikke lukter annet enn akkurat når du tilsetter dem, sier Larsen.

Hvordan få brunt vann klart?

Råd ved brunt vann
 1. Åpne en kran med kaldt vann og la vannet renne til det er klart.
 2. Bruk helst vannkranen som er nærmest vanninntaket til boligen og skru av eventuell sil på tuppen av kranen.
 3. Hvis vannet ikke er klart etter at du har latt det renne i en time bør du kontakte oss.

Hvorfor blir det grønt i bassenget?

Grønt vann kommer som regel etter en periode med for lite desinfeksjonsmiddel i vannet, hvis pH-verdien ikke har vært balansert eller hvis filteret ikke har tilstrekkelig kapasitet. Start med å måle pH-verdien i bassenget med Teststrips. Bassengets pH-verdi skal ligge mellom 7,0 og 7,4.

Kan man gå på do når vannet er stengt?

Du må holde alle vannkraner stengt mens arbeidet pågår. Dette er viktig for å unngå skalder på ditt sanitærutstyr. Du bør ikke trekke ned i toalettet når vannet er stengt. Du kan bruke toalettet, men skyll da ned med vann fra bøtter du har fylt opp på forhånd.

Hvordan få opp pH i basseng?

Er pH-verdien i bassenget ditt for lav, er vannet for mykt (surt). Dette kan medføre, at det kan oppstå rust på metalldeler og stiger i vannet, algevekst og slimete belegninger på bassengets sider. Juster da pH-verdien i svømmebassenget ved å benytte pH-Pluss, som kan heve pH verdien i bassenget med.

Er det farlig med for mye klor i bassenget?

Du trenger bare en liten mengde klor for å kunne rengjøre spaet, så det er mulig å overdrive det hvis du ikke er forsiktig. For mye klor kan skade boblebadet ditt og irritere huden, øynene og lungene.

Er det farlig å bade i for høy pH?

Helseeffekter. Vann med pH‑verdier høyere enn pH 10,5 vil kunne forårsake øyeskader ved dusjing og bading. Klorering av vann med høy pH‑verdi vil være mindre effektivt for de fleste organismer enn klorering av surt/nøytralt vann.

Er det farlig å både i vann med lav pH?

Vann med lav pH-verdi kan virke tærende på rørsystemer og armaturer og kan derfor forårsake at helseskadelige stoffer som tungmetaller løses i vannet.

Hvor ofte må man bytte vann i boblebad?

Normalt anbefaler vi bytte av vannet hver 3. måned. Frekvensen avhenger litt av hvor mye badet blir brukt. Det verserer ulike anbefalinger i vår bransje, enkelte anbefaler så sjeldent som kun 1 gang i året.

Hva skal pH i basseng være?

Den ideelle pH-en i et basseng ligger mellom 7,0 og 7,4 ppm. pH-en varierer som regel ikke mye, og svingningene foregår over uker.

Leave a Comment