Hvordan ta vare på regnvann?

Regnvann kan samles i tanker og dammer, men vanntønner ved nedløpsrør er kanskje det vanligste – de rommer ofte 100–200 liter. For å makse «vanninnhøstingen» kan du ha en tønne i hvert hjørne av huset. Det finnes blant annet praktiske tønner med kran, eller mer avanserte vanningssystemer av solceller.

Er det lovlig å samle regnvann?

Du må bare samle regnvann på eiendommen din og bare fra en struktur som har en annen bruk i tillegg til å samle regnvann (for eksempel ditt hjem eller din bedrift). Hvis du planlegger å bruke vannet til å drikke, må du sjekke med fylket ditt for mulige ytterligere begrensninger.

Hvordan legge inn vann på hytta?

Skal du ha innlagt vann på hytta, må du søke kommunen. Det er fordi innlagt vann omfattes av regelverket om utslipp og krav til rensing, siden vannet som går inn i hytta også må slippes ut. Det gjelder både om du skal bygge ny hytte eller legge inn vann på en eksisterende hytte.

Hvordan ta vare på regnvann? – Related Questions

Hvor mye koster det å legge inn vann?

Vi får oppgitt alt mellom 45.000 kroner og 100.000 kroner hos de firmaene vi har snakket med. Alle sier at dette avhenger av stedets tilgjengelighet, og hvor dypt man må bore. – Borer du dypt nok vil vannet være stabilt tilgjengelig året rundt, forteller Bjørn Fetveit, som driver Fetveit Brønnboring.

Er det søknadspliktig å bore etter vann?

Brønnboring etter drikkevatn er ikkje søknadspliktig. For at brønnboring skal vere søknadspliktig, må tiltaket vere omfatta av eit av alternativa i plan- og bygningslova (pbl.) § 20-1 fyrste ledd.

Hva koster det å bore etter vann på hytta?

Prisen på boring varierer, men regn i hvert fall med mellom 35 000 og 50 000 kroner. Borebrønner gir de fleste steder mer enn nok vann til enkeltstående hytter.

Hvordan få data på hytta?

Det finnes tre muligheter, som dekker ulike behov for internett på hytta:
  1. Trådløst bredbånd – for deg som bruker hytta mye.
  2. Mobilt bredbånd – for deg som ønsker en flyttbar løsning.
  3. Mobilabonnementet med data-sim – for deg som ikke ønsker et eget bredbåndsabonnement.

Hvordan hindre at vannet fryser på hytta?

Skrur du av hovedstoppekranen og tømmer rørene, unngår du at vannet flommer utover mens du ikke er der. Dersom det har oppstått en sprekk i et rør mens du har vært borte, har du mulighet til å oppdage det tidlig når du er på hytta og skrur på vannet. Da kan du unngå at det blir for store skader.

Hvor mye vann gir en grunnvannsbrønn?

Hva er en grunnvannsbrønn? En grunnvannsbrønn er et borehull som går ned til grunnvannet og henter opp vann fra fjellets naturlige sprekksystem. Kapasiteten på fjellbrønner, som er sterkt avhengig av fjellets oppsprekking, varierer oftest mellom 180 l/t og 7200 l/t med en middelverdi på 540 l/t.

Hvor lang tid tar det å bore etter vann?

Ett borehull kan ta 1-3 dager å bore, avhengig av fjell det skal bores i, og forutsatt at maskiner og utstyr fungerer normalt. Etter boring kommer våre folk fra pumpeavdelingen og monterer pumpe. Vi henstiller våre kunder å ikke lage grøft der boreplassen skal være, før etter at vi er ferdig med boringen.

Hvor dyp må en brønn være?

En brønn bør gå 80–100 meter ned for at den skal være dyp nok. Det koster, men det er bedre å være sikker på at brønnen er dyp nok til å fylle behovene dine gjennom hele året.

Hvor mye vann gir et borehull?

Ett borehull på 5,5″ gir ca 15 liter pr meter, og ett gjennomsnittshull på 70 meter kan gi 60 meter med vann, ca 900 liter, avhengig av hvor høyt vannsøylen står.

Hvor dypt kan man bore?

Den hittil dypeste boringen er utført av russiske vitenskapsfolk som i 1970 startet et prosjekt med 12 dype boringer fordelt over hele Sovjetunionen. Den dypeste skulle trenge ned til 15 kilometers dyp, og i 1983 kom en boring på Kolahalvøya i arktisk Russland ned til 12 262 meter.

Er borring vondt?

Dersom man velger bedøvelse, vil man ikke kjenne smerter under boring og fyllingslegging. Det er litt ubehagelig med bedøvelsen, men mange sier at de ikke merket det i det hele tatt. For at tannlegen skal kunne legge en fin fylling, må han/hun først borre litt i tanna.

Hvor lang tid tar det å bore et hull?

Det tar som regel 30-60 minutter hver gang man er hos tannlegen. Det er vanskelig å si hvor lang tid det vil ta totalt, ofte reparerer man en eller to tenner om gangen.

Hvor dypt ligger lava?

Man regner med at det er små «lommer» av magma under havområdene øverst i astenosfæren, særlig i et dyp på 75–250 kilometer.

Hvor varmt er det i lava?

Ved utbrudd vil temperaturen i lavaen variere mellom 750 og 1350 °C. Basalt, som er den mest vanlige lavatypen, har normalt en temperatur på 1000–1200 °C. Høyere temperaturer kan oppstå ved avbrenning av gasser.

Leave a Comment