Hvordan starte eget AS enkelt og effektivt

Lurer du på hvordan du kan starte ditt eget AS? Kanskje drømmer du om å realisere din forretningsidé, men vet ikke hvor du skal begynne. Det er en vanlig utfordring mange står overfor.

Tenk deg å ha din egen bedrift, følge lidenskapen din og ta styringen over din egen vei. Med riktig veiledning og kunnskap kan du snart være på vei til å starte ditt eget AS.

I denne artikkelen vil vi dele nyttige tips og trinnvise veiledninger for å hjelpe deg med å starte din egen bedrift. Enten du er en gründer i startfasen eller bare nysgjerrig på prosessen, er dette din guide til å ta det første skrittet mot å realisere drømmen din.

Forskning og Planlegging

Når du starter ditt eget AS, er det viktig å legge ned tid i forskning og planlegging. Dette danner grunnlaget for suksessen din. Her er noen nyttige tips for å komme i gang:

 • Start med å undersøke markedet nøye. Finn ut hvem dine konkurrenter er, og hva som gjør din bedrift unik.
 • Lag en grundig forretningsplan. Dette vil hjelpe deg med å tydeliggjøre målene dine og veien videre.
 • Vær klar over de økonomiske aspektene ved å starte et AS. Sett opp et budsjett og sørg for at du har tilstrekkelig kapital på plass.

Å sette av tid til forskning og planlegging vil gi deg et solid fundament når du tar skrittet mot å realisere drømmen din om et eget selskap.

Velge Riktig Forretningsstruktur

Når du starter ditt eget aksjeselskap (AS), er det viktig å velge riktig forretningsstruktur. Dette vil påvirke hvordan selskapet ditt opererer og hvilke regler som gjelder. Her er noen nøkkelpunkter å vurdere:

 • Enkeltpersonforetak: Passer for enkeltpersoner som ønsker full kontroll, men husk at du personlig har ubegrenset ansvar for gjeld.
 • Aksjeselskap (AS): Gir begrenset ansvar, noe som betyr at din personlige formue er beskyttet. Krever aksjekapital på minst 30 000 kroner.
LES OGSÅ  Hvordan kjøpe rentefond og lykkes med investeringen din

Videre bør du tenke over disse spørsmålene:

 • Hvor mye kontroll ønsker du å ha over virksomheten din?
 • Er risikoen for gjeld et bekymringspunkt for deg?
 • Ønsker du å skille mellom din personlige økonomi og virksomhetens økonomi?

Å velge riktig struktur fra starten av kan ha stor innvirkning på bedriftens suksess senere. Sørg derfor for å veie fordeler og ulemper nøye før du tar en beslutning.


Enkeltpersonforetak Aksjeselskap (AS)
Personlig ansvar Begrenset ansvar
Ingen krav til aksjekapital Krav om minimum 30 000 kr i aksjekapital

Registrering av Selskapet

Når det kommer til Registrering av Selskapet, er det flere viktige steg du må følge for å etablere ditt eget aksjeselskap (AS).

 • Velg navn: Start med å velge et unikt og passende navn for ditt selskap. Sjekk at navnet ikke allerede er i bruk.
 • Aksjekapital: Du må også huske på kravet om minimum 30 000 kroner i aksjekapital for et AS.
 • Stiftelsesdokumenter: Det neste steget er å utarbeide stiftelsesdokumenter som vedtekter og protokoll fra stiftelsesmøtet.
 • Registrering i Enhetsregisteret: Etter dette må selskapet registreres i Enhetsregisteret hos Brønnøysundregistrene. Dette kan gjøres elektronisk.

Videre, etter at registreringen er fullført, vil du motta organisasjonsnummer og bekreftelse på at selskapet ditt nå er offisielt registrert.

Utarbeidelse av Forretningsplan

Nå som du har gjort grundig research og registrert ditt AS, er det på tide å sette opp en solid forretningsplan. Dette dokumentet vil være veikartet ditt – det definerer målene dine og hvordan du skal nå dem.

 • Målsettinger: Start med å klargjøre hva du ønsker å oppnå med bedriften din. Vær spesifikk og realistisk.
 • Markedsanalyse: Undersøk markedet nøye. Hvem er dine potensielle kunder? Hva tilbyr konkurrentene? Dette hjelper deg med å finne din unike plass i markedet.
 • Produkt/tjeneste: Beskriv nøyaktig hva du skal tilby. Hva gjør produktet eller tjenesten din unik?
 • Markedsføring: Hvordan planlegger du å markedsføre bedriften din? Tenk på ulike strategier som sosiale medier, nettannonsering osv.
 • Økonomisk Planlegging: Sett opp et realistisk budsjett og regn ut hvor mye kapital du trenger for å komme i gang.
LES OGSÅ  Hvordan søke erstatning for skade - En veiledning

Skaffe Finansiering

Når du starter ditt eget AS, er det viktig å ha en klar plan for hvordan du skal skaffe finansiering. Her er noen nyttige tips for å hjelpe deg med å sikre nødvendig kapital:

 • Søk om lån fra banker eller finansinstitusjoner.
 • Vurder å søke etter investorer som kan tilføre kapital i bytte mot eierskap eller avkastning.
 • Crowdfunding kan være et alternativ for å samle inn midler fra en større gruppe mennesker online.
 • Husk også offentlige støtteordninger og tilskudd som kan være tilgjengelige for oppstartsselskaper.

Husk at det er viktig å ha en solid økonomisk plan på plass før du søker om finansiering. Dette vil gi potensielle investorer tillit til din virksomhet og øke sjansene for suksess.


Banklån Investorer Crowdfunding Offentlige Støtteordninger
Vanlig kilde til finansiering Kan bidra med kapital og kompetanse Samle inn midler online fra flere personer Tilgjengelig støtte for oppstartsselskaper

Konklusjon

Du har nå fått innsikt i viktigheten av grundig forskning, planlegging og registrering når du starter ditt eget aksjeselskap (AS). Ved å undersøke markedet, identifisere konkurrenter og utarbeide en solid forretningsplan, legger du grunnlaget for en vellykket start. Etter å ha registrert selskapet, er det avgjørende å fokusere på mål, markedsanalyse, produkt/tjeneste, markedsføring og økonomisk planlegging. Husk at en solid økonomisk plan er nøkkelen til å skaffe finansiering og bygge tillit hos investorer. Vurder ulike finansieringsmuligheter som lån, investorer, crowdfunding og offentlige støtteordninger for å sikre en bærekraftig start for din bedrift. Med riktig forberedelse og strategi er veien til suksess for ditt AS innen rekkevidde.

Frequently Asked Questions

Hvordan starter jeg mitt eget aksjeselskap (AS)?

For å starte ditt eget aksjeselskap (AS), må du først undersøke markedet, identifisere konkurrenter og lage en grundig forretningsplan. Deretter må selskapet registreres i Enhetsregisteret hos Brønnøysundregistrene.

LES OGSÅ  Hvordan få et organisasjonsnummer: En komplett guide

Hvor viktig er det med en solid forretningsplan?

En solid forretningsplan er essensiell for å definere mål, markedsanalyse, produkt/tjeneste, markedsføring og økonomisk planlegging. Dette sikrer en vellykket start for bedriften.

Hvordan kan jeg skaffe finansiering for mitt selskap?

Du kan skaffe finansiering ved å søke lån fra banker, involvere investorer for kapital og kompetanse, vurdere crowdfunding, samt utforske offentlige støtteordninger og tilskudd.

Hvorfor er en solid økonomisk plan viktig før finansieringssøknad?

En solid økonomisk plan er viktig for å bygge tillit hos investorer og øke sjansene for suksess når du søker finansiering.

Leave a Comment