Hvordan skriver man hus på engelsk?

hus på engelsk
  1. abode.
  2. chamber.
  3. domicile.
  4. dwelling.
  5. dwelling house.
  6. habitation.
  7. home.
  8. house.

Hvordan skrives land på engelsk?

land {intetkjønn}

country {subst.} countryside {subst.} land {subst.}

Hvordan skriver man møbler på engelsk?

møbel {intetkjønn}

furniture {subst.}

Hvordan skriver man hus på engelsk? – Related Questions

Hvordan skriver man stue på engelsk?

stue {hankjønn/hunkjønn}

living room {subst.} lounge room {subst.} sitting room {subst.}

Hvordan skriver man sofa på engelsk?

sofaengelsk oversettelse
  1. volume_up. couch.
  2. sofa.

Hvordan skriver man slott på engelsk?

slott {intetkjønn}

castle {subst.}

Hvordan skriver man skole på engelsk?

school {subst.}

Hvordan skriver man telefon på engelsk?

telephone {subst.}

Hvordan skriver man Kino på engelsk?

cinema {subst.}

Hvordan skriver man skjelett på engelsk?

skjelett {intetkjønn}

skeleton {subst.}

Hvordan skriver man år på engelsk?

år {intetkjønn}

year {subst.}

Hvordan skrive 22 på engelsk?

Ressurser for å Lære Engelsk
Tall Grunntall Ordenstall
20 twenty twentieth
21 twenty-one twenty-first
22 twenty-two twenty-second
23 twenty-three twenty-third

Hvordan si null på engelsk?

null {tallord}

zero {tall.}

Kan man skrive ca på engelsk?

cirka {adverb}

approximately {adv.}

Hva er ft forkortelse for?

Hvis det står «ftbetyr det feat/ featuring. Det blir brukt i musikkverden når en hovedartist og en annen artist samarbeider.

Hva er ja på engelsk?

yes {subst.}

Hva står pa for?

PA-system eller PA-anlegg, en forkortelse av engelske Public Address, er et lydanlegg til formidling av musikk eller tale til en større forsamling. Public Address betyr å adressere publikum, altså henvende seg til publikum.

Hva betyr PS på engelsk?

postscript {subst.}

Leave a Comment