Hvordan skrive CV mal: Enkel guide for å imponere arbeidsgivere

Lurer du på hvordan du kan lage en CV som virkelig skiller seg ut? Vi har alle vært der – stirrende på en tom skjerm, usikre på hvor vi skal begynne. Å skrive en CV kan virke som en utfordrende oppgave, men fortvil ikke!

Tenk deg å kunne presentere deg selv på papir på en måte som fanger oppmerksomheten til potensielle arbeidsgivere. En velstrukturert CV mal kan være nøkkelen til å åpne døren til drømmejobben din.

I denne artikkelen vil vi gå gjennom trinn for trinn hvordan du kan skrive en imponerende CV som skiller seg ut fra mengden. Med våre tips og eksempler vil du være godt rustet til å lage en CV som får deg til å skille deg ut i jobbsøkerhavet.

Velg riktig CV-mal

Når du skal skrive CV, er det viktig å starte med riktig mal. Valget av CV-mal kan påvirke hvordan potensielle arbeidsgivere oppfatter deg. Her er noen tips for å velge en passende CV-mal:

 • Tenk på bransjen: Velg en mal som passer bransjen du søker jobb i.
 • Sørg for at malen er profesjonell og ren: Unngå overdreven design eller farger som kan distrahere.
 • Prioriter leservennlighet: En ryddig og lettleselig mal er avgjørende.

Det finnes ulike typer CV-maler, inkludert:

 • Kronologisk: List opp erfaringer i omvendt rekkefølge, starter med den nyeste.
 • Funksjonell: Fokuserer på ferdigheter og kompetanse fremfor tidligere stillinger.
 • Kombinert: En blanding av kronologisk og funksjonell struktur.

Husk at valg av mal bør tilpasses din egen erfaring og karrierevei. Ta deg tid til å utforske ulike alternativer før du bestemmer deg for den beste CV-malen for din situasjon.

Legg til kontaktopplysninger

Nå som du har valgt riktig CV-mal, er det på tide å legge til dine kontaktopplysninger. Dette er en viktig del av CV-en din, da det gjør det enkelt for potensielle arbeidsgivere å komme i kontakt med deg. Her er noen tips om hvordan du best kan inkludere disse opplysningene:

 • Navn: Start alltid med ditt fulle navn – dette bør være tydelig og lett å lese.
 • Adresse: Oppgi din nåværende adresse eller by, slik at arbeidsgiveren vet hvor du befinner deg geografisk.
 • Telefonnummer: Inkluder et telefonnummer hvor du enkelt kan nås. Pass på at nummeret er riktig og oppdatert.
 • E-postadresse: Oppgi en profesjonell e-postadresse som du sjekker jevnlig.
LES OGSÅ  Hvordan sjekke min pensjon enkelt og trygt

Husk at nøyaktigheten av disse opplysningene er avgjørende. Doble sjekk alltid for skrivefeil eller unøyaktigheter før du sender inn CV-en din til potensielle arbeidsgivere.

Kontaktopplysningene dine skal plasseres øverst på CV-en din, slik at de umiddelbart fanger øyet til leseren. Det kan være lurt å bruke en litt større skriftstørrelse for å fremheve denne informasjonen.

Skriv en engasjerende sammendrag

Nå som du har satt opp strukturen for CV-en din, er det på tide å skrive et engasjerende sammendrag. Dette korte avsnittet øverst på CV-en er avgjørende da det gir potensielle arbeidsgivere en rask oversikt over hvem du er og hva du kan tilby dem.

 • Hold det kort og konsist: Et godt sammendrag bør være mellom 3-5 setninger langt.
 • Fokuser på dine styrker: Fremhev de viktigste ferdighetene og erfaringene dine som er mest relevante for stillingen du søker på.
 • Vær spesifikk: Unngå generiske uttalelser; bruk konkrete eksempler for å vise din verdi.

List opp arbeidserfaring og utdanning

Nå som du har valgt riktig CV-mal og skrevet et imponerende sammendrag, er det på tide å liste opp din arbeidserfaring og utdanning. Dette er viktige deler av CV-en din, da de viser potensielle arbeidsgivere hva du har oppnådd tidligere og hvilken kompetanse du besitter.

Arbeidserfaring

 • Liste opp dine jobber i omvendt kronologisk rekkefølge – Start med den mest nylige jobben øverst.
 • Inkluder relevante detaljer – Jobbtittel, navnet på selskapet, stedet der du jobbet, og datoene for ansettelse.
 • Beskriv dine ansvarsområder og prestasjoner – Bruk korte punkter for å fremheve det viktigste.
 • Start med din høyeste utdannelse først – Enten det er en universitetsgrad eller en fagutdanning.
 • Oppgi navnet på skolen eller institusjonen, graden eller sertifiseringen du fullførte, samt årstallene.
 • Inkluder relevant kursarbeid eller spesialiseringer hvis det er relevant for stillingen.

Husk at både arbeidserfaring og utdanning bør være tydelig presentert slik at leseren raskt kan få oversikt over din bakgrunn. Disse delene av CV-en gir et innblikk i din karrierevei og ditt faglige nivå.

Fremhev ferdigheter og prestasjoner

Nå er tiden kommet til å fremheve dine unike ferdigheter og imponerende prestasjoner i CV-en din. Dette er sjansen din til å skille deg ut blant andre kandidater og vise hvorfor akkurat du er den rette for jobben.

 • Fokus på relevans: Vær sikker på at du inkluderer ferdigheter og prestasjoner som er direkte knyttet til stillingen du søker. Tilpass innholdet ditt for å matche kravene i stillingsannonsen.
 • Bruk konkrete eksempler: Unngå generiske beskrivelser og heller bruk konkrete eksempler for å underbygge dine påstander. Fortell om tidligere prosjekter eller oppgaver der du har brukt disse ferdighetene med suksess.
 • Kvantifiser dine resultater: Gi tall eller annen målbar informasjon når du beskriver dine prestasjoner. Dette hjelper arbeidsgiveren med å få en bedre forståelse av hva du kan bidra med.
LES OGSÅ  Hvordan få gratis penger? Enkle tips og triks for ekstra inntekt

Legg til frivillig arbeid og kurs

Når du skriver din CV, er det viktig å inkludere relevant frivillig arbeid og kurs for å styrke din profil. Her er noen tips for hvordan du kan fremheve disse elementene:

 • Frivillig Arbeid:

 • Inkluder all frivillig erfaring som er relevant for stillingen du søker på.
 • Beskriv dine oppgaver og ansvarsområder tydelig.
 • Fremhev verdien av de ferdighetene du har utviklet gjennom frivillig arbeid.
 • List opp relevante kurs og sertifiseringer etter utdanningen din.
 • Fokuser spesielt på kurs som er direkte knyttet til stillingen eller bransjen.
 • Vær konkret når du beskriver hva kurset innebar og hvilken kompetanse det har gitt deg.

Husk at både frivillig arbeid og kurs kan gi et godt inntrykk av dine interesser, engasjement og evne til kontinuerlig læring. Disse elementene kan bidra til å skille deg ut blant andre søkere.

Inkluder referanser

Når du skriver CV-en din, er det viktig å vurdere om du bør inkludere referanser. Referanser kan være en verdifull ressurs for potensielle arbeidsgivere som ønsker å få bekreftelse på dine ferdigheter og tidligere arbeidsprestasjoner. Her er noen nyttige tips når det gjelder inkludering av referanser:

 • Vurder nøye hvem du velger som referanser: Velg personer som kjenner deg godt nok til å kunne snakke positivt om deg og din arbeidserfaring.
 • Sørg for at referansene dine er relevante: Prøv å velge referanser fra bransjen du søker jobb i eller fra stillinger som er relatert til den aktuelle stillingen.
 • Spør om tillatelse først: Før du legger til noen som referanse, sørg for å be om deres tillatelse og informer dem om hvilken type stilling du søker.

Husk at det ikke alltid er nødvendig å inkludere referansene direkte på CV-en din. Du kan i stedet oppgi “Referanser gis ved forespørsel” for å indikere at du har disse tilgjengelig hvis arbeidsgiveren ber om dem senere i ansettelsesprosessen.

LES OGSÅ  Hvordan funker leasing? Din guide til smart bilvalg

Å inkludere riktige og relevante referanser på CV-en din kan gi deg et ekstra konkurransefortrinn, så vær sikker på at de er godt valgt og klare til bruk når behovet oppstår.

Tilpass CV-en til stillingen

Når du skriver en CV, er det viktig å tilpasse den til den spesifikke stillingen du søker på. Her er noen nyttige tips for å sikre at din CV matcher kravene og forventningene til jobben:

 • Studer nøye stillingsannonsen for å identifisere de viktigste kvalifikasjonene og ferdighetene arbeidsgiveren ser etter.
 • Juster seksjonen om ferdigheter og erfaringer slik at de mest relevante punktene for den aktuelle jobben kommer tydelig frem.
 • Bruk nøkkelord fra annonsen i din CV for å vise at du har de ønskede egenskapene.
 • Unngå unødvendige detaljer som ikke er relevante for rollen du søker på.

Å ta deg tid til å tilpasse CV-en din vil øke sjansene dine for å bli lagt merke til av potensielle arbeidsgivere.

Konklusjon

Du har nå lært hvordan du kan skrive en imponerende CV som skiller seg ut for potensielle arbeidsgivere. Ved å velge riktig CV-mal, tilpasse den til bransjen din og sikre at den er profesjonell og lett å lese, har du lagt grunnlaget for å skille deg ut i søknadsprosessen. Utforsk ulike typer CV-maler som kronologisk, funksjonell og kombinert for å finne den som passer best for deg. Husk å inkludere kontaktopplysninger øverst, et kort sammendrag av dine styrker og relevante ferdigheter, samt å tilpasse CV-en til den spesifikke stillingen du søker på. Ved å følge disse trinnvise instruksjonene, øker du sjansene dine for å bli lagt merke til og lande drømmejobben. Lykke til!

Frequently Asked Questions

Hvilken type informasjon bør jeg inkludere på CV-en?

På CV-en bør du inkludere kontaktinformasjon, arbeidserfaring, utdanning, ferdigheter, språkkunnskaper, sertifiseringer, frivillig arbeid, og relevante kurs eller opplæring.

Hvor viktig er CV-malen for å skille seg ut?

Valg av riktig CV-mal er avgjørende da den gir førsteinntrykket til potensielle arbeidsgivere. En profesjonell og velstrukturert mal kan bidra til å fremheve din kompetanse.

Hvordan tilpasse jeg CV-en til jobbannonsen?

Studér stillingsannonsen nøye for å identifisere nøkkelord og krav. Tilpass dine ferdigheter og erfaringer i henhold til stillingen for å øke sjansene for å bli lagt merke til.

Leave a Comment