Hvordan skal man kommunisere med eldre?

Her er 10 konkrete tips:
 1. 1 Si én ting om gangen.
 2. 2 Bruk korte, enkle, klare og konsise ord og setninger.
 3. 3 Ta deg god tid, og snakk sakte og tydelig.
 4. 4 Unngå distraherende faktorer.
 5. 5 Be personen med demens om å beskrive hva vedkomne mener.
 6. 6 Vis ekte interesse for hva personen egentlig ønsker å uttrykke.

Hvordan håndtere personer med demens?

Råd ved kommunikasjon med personer med demens
 1. Snakk langsomt.
 2. Bruk enkle ord.
 3. Enkle, korte setninger.
 4. Bruk substantiv/egennavn, ikke pronomen (Berit kommer og hjelper deg i stedet for Hun kommer og hjelper deg)
 5. Still ett spørsmål om gangen.
 6. Ikke bruk “husker du….”
 7. Hjelp til med ord, ikke ta over samtalen.

Hva trenger demente?

Personer med demens opplever det som viktig å være aktive og delta, oppleve meningsfulle ting i hverdagen. Å få besøk og være sammen, særlig for de som er lengre ut i sykdomsutviklingen. Det at noen stikker innom på kaffebesøk eller for å gjøre ting sammen. Gå ut på kino, for å spise eller å være med i en menighet.

Hvordan skal man kommunisere med eldre? – Related Questions

Hvordan roe demente?

Mange demente har problemer med å uttrykke seg og å forstå ord. – Da er det viktig å ha en vennlig stemme. Bruk personens navn, vær fysisk nær med dem som liker det. Noen ganger er berøring godt for pasienten, som en hånd å holde i når det kjennes utrygt og smertefullt å bli hjulpet ut av sengen.

Hvordan få en person med demente å dusje?

Hun forteller at de har pasienter som ikke vil dusje og skifte tøy og at det kan gå flere uker mellom hver gang de vasker seg. Personalet legger fram klut og såpe, men noen nekter, de sier det gjør vondt, eller de later som de har gjort det. Tips: Forsøk å bli enige om en eller to dager i uken med påminnelser.

Hvordan hjelpe demente?

Snakk sammen om det og gå til fastlegen for utredning ved mistanke om demens.

Konkrete tips som kan hjelpe

 1. Se på ansiktet til den du snakker med.
 2. Bruk tydelige, enkle, korte og langsomme setninger.
 3. Si én ting om gangen.
 4. Vær mest mulig konkret.
 5. Ta deg god tid!
 6. Unngå distraherende faktorer: Skru av TV, radio eller musikk.

Hvordan oppfører demente seg?

Typiske symptomer er svekket hukommelse, konsentrasjonsvansker, tap av dømmekraft, nedsatt evne til planlegging, nedsatt orienteringsevne, språkvansker og nedsatt funksjon i det daglige liv.

Hva kan bremse demens?

Engedal forteller om en finsk studie der 1260 personer i alderen 60-77 år med økt risiko for demens deltok. Dette skal være den første store kliniske studien som viser at en pakke satt sammen av rett kosthold, trening og sykdomsbehandling kan bremse kognitiv svikt hos de med økt risiko for demens.

Hva er de 3 viktigste kjente risikofaktorene for demensutvikling i et livsløp?

Her er de ni viktigste risikofaktorene. Svekket hørsel, lite skolegang, overvekt og røyking er blant de viktigste risikofaktorene for å utvikle demens.

Hva dør man av ved demens?

I en svensk studie undersøkte forskere resultatet av obduksjoner blant 200 pasienter med demens. De vanligste dødsårsakene som ble funnet var lungebetennelse (34,3 prosent), hjerteinfarkt (30,4 prosent) og lungeemboli (15,5 prosent).

Hva er de første tegn på demens?

Symptomer på demens. På et tidlig stadium i demenssykdommen kan det være vanskelig for pårørende å vite at det er demens. De kan reagere på endret oppførsel, sviktende korttidshukommelse, svikt i dømmekraft, vansker med kommunikasjon og problemer med å mestre dagliglivets gjøremål.

Kan personer med demens drikke alkohol?

Enkelte studier har funnet at et moderat alkoholkonsum hatt en beskyttende effekt mot utviklingen av demens. De samme studiene har vist økt risiko for demensutvikling ved høyt alkoholforbruk eller komplett avholdenhet.

Hva kan man gjøre for å unngå demens?

Ti grep for å forebygge demens
 1. Utdanning mot demens. En god skolegang i unge år gjør hjernen bedre rustet mot demens når du blir eldre.
 2. Ta vare på hørselen.
 3. Pass på blodtrykket.
 4. Stump røyken.
 5. Hold vekten.
 6. Fysisk aktivitet hjelper.
 7. Bruk sykkelhjelm.
 8. Deprimerte er mer utsatt for demens.

Hvilke typer demens har vi?

Ulike demensformer er Alzheimers demens, vaskulær demens, demens med Lewy-legemer, frontotemporal demens og demens ved Parkinsons sykdom.

Hvilke personlighetstrekk kobles til Alzheimer?

Personlighetstrekkene som forskere har studert, er nevrotisisme og planmessighet. Nevrotisisme er ifølge Store norske leksikon et personlighetstrekk som kjennetegnes ved tendens til å bli lett bekymret, til å gruble, til å bli sårbar overfor kritikk fra andre og usikker på seg selv.

Hva er forskjellen mellom Alzheimer og demens?

Demens er en fellesbetegnelse på sykdommer som fører til tap av intellektuelle funksjoner på grunn av økt svinn av hjerneceller. Den vanligste formen for demens kalles Alzheimers sykdom. Man kan ikke kurere demens, men det er ofte mulig å bremse sykdommen og lindre symptomer med legemidler.

Hvor lenge kan man leve med demens?

Beregninger som er gjort i Norge, basert på pasienter som er utredet for demens og kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten, viser at 75-åringer med demens lever i gjennomsnitt 5 til 6 år etter at de har fått diagnosen. Yngre personer som er diagnostisert ved 65 års alder, lever i gjennomsnitt 6 til 7 år.

Når eldre begynner å glemme?

– I 70-80-års alderen glemmer du gjerne mer enn du gjorde da du var 20, sier Bystad, og legger til: – Men alder er ikke så veldig dramatisk, det er en naturlig prosess. Årsaken til at du glemmer mer når du blir eldre, er at du blir tregere, og dermed bruker lengre tid på å hente frem det du skal huske.

Hva bør man spise for å unngå demens?

Fullkornsprodukter, nøtter, blåbær, fet fisk og belgfrukter motvirker demens. Hva du spiser er av stor betydning for hvor lenge hjernecellene holder seg frisk. Fullkornsprodukter, nøtter, blåbær, fet fisk og belgfrukter viser seg å motvirke demens. Hvert år blir rundt 10.000 nordmenn rammet av demens.

Leave a Comment