Hvordan skal man gå frem for å slukke en brann?

Hva skal du gjøre hvis det brenner?

Varsle brannvesenet på nødnummer 110. Oppgi nøyaktig adresse. Følg instruksene fra brannvesenet. Ikke legg på før du får beskjed om at det er greit.

Hvilke slokkemiddel er best egnet?

Pulverapparat med ABC-pulver er den mest allsidige håndslukker. Den kan brukes til slokking av nesten alle typer branner. ABC-håndslokker kan slukke effektivt både A- og B-branner, dvs slukke-effekten i porøse stoffer som tre, papir; samt olje og bensin. Med pulverslukker kan du også slukke brann i elektriske anlegg.

Hvordan kan vann slukke brann?

Vannet slukker brannen på to måter. Som hovedsak kjøler det ned materialet til under antennelsestemperatur, men det har også en kvelende virkning. Vannet går over til vanndamp som fortrenger oksygenet og dermed kveler brannen i tillegg. Ved overgang til damp øker vannets volum med 1700 ganger.

Hvordan skal man gå frem for å slukke en brann? – Related Questions

Er vann godt egnet mot brann i væsker?

et stabiliseringsmiddel, slik at vannløsningen blir egnet som et brannslokkemiddel. Vann er et utmerket slokkemiddel, men for eksempel ved slokking av væsker som er lettere enn vann vil vannet synke gjennom væsken uten å slokke. Ved å danne bobler (skum) får vi vannet til å flyte oppå væsken.

Hvordan slukke brann i olje?

Slik slokker du frityrbrann
  1. Ha alltid et lokk i nærheten. Forlat aldri en kjele med varm smult eller en frityrkoker som står på.
  2. Bruk spesialslokker. Det finnes egne håndslokkere som er spesialutviklet for å slokke branner i frityr.
  3. Ikke bruk vann. Vann og frityr hører ikke sammen.

Hvordan fungerer et brannslukningsapparat?

Den virker ved å fortrenge oksygenet og kvele brannen. Brannslukningsapparat inneholder 100 % karbondioksid. Kullsyresnøen som dannes ved bruk av apparatet har en temperatur på minus 79 grader celsius, og kan gi frostskader på hud og i øyne. Kontakt lege/sykehus ved symptomer på frostskade.

Hva er best av skum og pulver?

For mens pulver slukker alle slags branner, er likevel skum best egnet til å slukke brann i brennbare vesker, og også i faste materialer som tre og tekstiler. – Det er vanskelig å anbefale det ene fremfor det andre. Men pulverslukkere er enklere å bruke for utrente, og man kan holde større avstand til brannen.

Hvordan virker pulver som slokkemiddel?

Pulver er et kvelende slokkemiddel, det kjøler svært lite. Det består av mange små pulverkorn som gir en stor overflate. Pulveret binder opp varmen og stanser forbrenningsprosessen. Effekten avhenger av pulverets kjemiske og fysiske sammensetning.

Hva er riktig om slokkemidler pulver?

PULVERAPPARATER. Pulverapparat med ABC-pulver er den mest allsidige håndslukker. Den kan brukes til slokking av nesten alle typer branner. ABC-håndslokker kan slukke effektivt både A- og B-branner, dvs slukke-effekten i porøse stoffer som tre, papir samt olje og bensin.

Hva skal ABC pulver ikke brukes til?

Pulver kan brukes på de aller fleste type branner, men ABCpulveretikke brukes på spenning over 1000 V. Til slokking av metallbranner med ekstrem høy temperatur finnes det spesialpulver, men til disse branner vil salt være like godt egnet.

Hvor bør man ha brannslukker?

Pulverslukker: Hvor bør den plasseres? Et stort flertall av våre kilder mener at husstander som kun har ett slukkemiddel i form av en brannslukker, bør plassere denne på hovedsoverommet. Dette begrunner de blant annet med at tilgjengelighet er spesielt viktig på natten.

Hvilke slokkemidler er godkjent for bolig?

Det er eier som har ansvaret for at boligen er utstyrt med minst ett av følgende slokkeutstyr: Pulverapparat på minimum 6 kg med ABC-pulver. Skum-/vannapparat på minimum 9 liter. Skum-/vannapparat på minimum 6 liter med effektivitetsklasse på minimum 21A etter NS-EN 3-7:2004+A1:2007.

Hvor mange brannslukkere i hus?

Det er anbefalt ett slokkemiddel i hver etasje.

Hvor lenge varer et 6 kg pulverapparat?

Et pulverapparat kan brukes mot alle typer branner og er et svært effektivt slokkemiddel. I boliger skal et pulverapparat være på minimum 6 kg. Et slik apparat vil tømmes på 10 – 15 sekunder.

Hva betyr 55A på brannslukker?

Nummeret foran bokstaven indikerer hvor stor brann håndslokkeren kan slokke. 34A kan slokke en brann på 50x56x350 cm mens en håndslokker 55A kan slokke en brann på 50x56x550 cm. For å si det enda enklere: klasse 34A betyr 3,4 meter mens 55A betyr 5,5 meter.

Hvilket pulverapparat er best?

Brannvesenet anbefaler pulverslokker med høyest klasse som i dag er 55 A for å få best slokkeeffekt.

Er pulver i brannslukningsapparat farlig?

Uhell med brannslukningspulver kan gi lett irritasjon fra øyne, slimhinner, nese og luftveier. Lette GI-symptomer kan forekomme. De fleste pasienter kan observeres hjemme. Ved kraftige respirasjonssymptomer skal lege oppsøkes.

Hva brukes pulver til?

Pulver er det mest effektive slokkemiddelet og egner seg til forskjellige typer branner som oppstår i tre, væske, gass og elektrisk utstyr. Eksempelvis vil et apparat på 6 kilo – som er det vanligste – ha en kastelengde på seks meter.

Hva slukker skum?

– Pulver slukker alle typer branner, mens skum er best egnet til å slukke brann i faste materialer som tre og tekstiler og i brennbare væsker.

Leave a Comment