Hvordan sjekke VHF?

Kall gjerne opp Kystradiostasjon (på arbeidsstasjon) for radiosjekk et par ganger i året, for å sjekke at VHFen fungerer. En bærbar VHF er et meget nyttig hjelpemiddel, men rekkevidden er kortere. Det har både sammenheng med at den ikke er like kraftig og at den ikke kobles til ekstern antenne.

Kan alle bruke VHF?

Alle fartøy med VHF-radio om bord, er i henhold til norsk lov (forskrift) forpliktet til å inneha gyldig VHF-lisens. Uten lisens har du ingen identitet, som kallesignal eller MMSI. I tillegg til lisens skal minst en person om bord inneha minimum gyldig SRC(VHF)-sertifikat.

Hvordan få VHF sertifikat?

Du kan ta SRC/VHF-eksamen ved å logge deg inn på Mine Sider. Sertifikatet blir sendt til deg i posten.

Hvordan sjekke VHF? – Related Questions

Hvor lenge varer VHF kurs?

De fleste bruker imidlertid ca. 8-10 timer på VHF Nettkurs. I tillegg kommer eksamen (1 time).

Hva er forskjellen på VHF og UHF?

Arbeider du i bygg og anleggsbransjen vil UHF være det beste alternativ. Dette fordi at UHF signaler vi trenge gjennom tak og vegger på en bedre måte enn VHF. En av grunnene er at UHF har kortere bølgelengde enn VHF. Brannvesenet bruker UHF frekvenser i bygg.

Hvor gammel må du være for å ta VHF sertifikat?

VHF Nettkurs har ingen aldergrensen, men du må være fylt 15 år for å ta VHF Eksamen og få utstedt sertifikat. For å registrere en påmelding hos oss må du være fylt 18 år.

Når kan Telenor inndra et SRC VHF sertifikat?

I Norge blir et slikt sertifikat utstedt av Telenor, Maritim Radio, Radio-inspeksjonen. SRC / VHFsertifikat kan utstedes til personer over 15 år som ved eksamen har vist å tilfredsstille de krav som er fastsatt for denne sertifikattypen.

Hvor skal Lisensdokumentet og SRC VHF sertifikat oppbevares?

Lisensdokumentet skal oppbevares om bord. På lisensdokumentet skal alt radioutstyr som benyttes være opplistet. For yrkesfartøy er lisensdokumentet en vesentlig del ifm radioinspeksjon og utstedelse av radiosikkerhetssertifikat.

Hvilke kanaler omfattes av maritim VHF radio?

VHF. Kystradioen har som hovedregel tre kanaler på hver plass: Kanal 16, kanal 70 (DSC) og en duplex arbeidskanal.

Skal en VHF antenne monteres vertikalt eller horisontalt?

Stavantenner – vanligvis kalt “pisk-antenner” – som plasseres vertikalt, gir lik utstråling (rundstråling) eller lik mottaging i alle horisontale retninger. Denne antennetypen er påbudt i alle maritime VHF-anlegg.

Hvordan skal en VHF antenne monteres?

VHFantennen bør ideelt sett plasseres så høyt og så fritt som mulig. Desto høyere den står, jo bedre blir kommunikasjonsrekkevidden. Antennen bør også monteres slik at den har fri sikt til alle sider. Ellers vil den virke bedre i noen retninger enn i andre.

Hvordan lyder Tryggingssignalet?

Tryggingssignalet er ordet SECURITE, som uttales “sekurité”. Det skal gjentas tre ganger foran kallingen.

Skal en Nødkalling adresseres?

Skal en nødkalling adresseres, og i tilfelle hvor? a) Nei, en nødkalling skal aldri ha en bestemt adresse.

Hvordan er Identitetsnummeret til en AIS SART bygget opp?

Signalet fra en AISSART vil komme opp med et unikt MMSI liknende ID nummer, hvor de tre første tallene vil være ”970”. Et MMSI nummer er bygget opp med totalt 9-siffer.

Leave a Comment