Hvordan sjekke lønn på Visma?

Hvor finner jeg lønnslipper?

Lønnsslipp får du fra arbeidsgiver, og det er enkelt å hente siste skattemelding hos Altinn.

Hvordan logge seg inn på Visma Employee?

Innlogging til app

Brukernavn og passord er samme som innlogging på https://www.vismaonline.com/. Før du kan begynne å logge inn på appen må du gå til https://www.vismaonline.com/ for å opprette et eget passord, samt godkjenne avtalevilkårene.

Hvordan komme inn på Visma?

Gå til Visma.net. Legg inn brukernavn og passord. Dersom du ønsker at nettleseren på din maskin skal huske brukernavnet til neste gang, kan du huke av for Husk e-postadressen. Helt nederst til høyre kan du også endre språk dersom det er ønskelig.

Hvordan sjekke lønn på Visma? – Related Questions

Når er det vanlig å få lønn?

hver måned, og vi får ofte lønnsslipp ca to-tre dager før utbetaling.

Hvem eier Visma?

Visma er eid av HgCapital (~54%), GIC (~17%), ICG (~7%), CPPIB (~6%), Warburg Pinucs (~5%), TPG (~3%), Genral Atlantic (~2%) og Vismas ledergruppe (~7%). Fra 2015 er Visma sponsor for Visma Ski Classics. Fra 2019 er konsernet navnesponsor for det nederlandske skøyte- og sykkellaget Team Jumbo-Visma.

Hvorfor kommer jeg ikke inn på Visma?

Dersom du har problemer med å logge på, skal du i første omgang henvende deg til din lokale helpdesk/administrator. Dersom organisasjonen din tillater automatisk bytte av passord, kan du bestille et nytt tilfeldig passord ved å klikke på «Glemt passord?» og oppgi brukernavnet ditt til Proceedo.

Hvordan lage bruker på Visma Employee?

Før du kan opprette bruker, må du påse at det er fylt inn en e-postadresse til den ansatte under Employees – Oversikt – Ansatt – Person. Når du har lagret epostadressen, får du opp knappen Lag bruker tilgjengelig nederst i bildet. Klikk på knappen for å opprette den ansatte som bruker.

Hvordan logge inn på Visma ressurs?

Åpne Ressursstyring Portal. Trykk på «Aktiver app» knappen Generer QR kode. Når du har åpnet innstillinger og huket av for aktiver app, så kommer det opp en QR kode (firkantet med masse prikker). Denne skal du ta bilde av med appen på mobilen.

Hva er Visma profil?

Visma tilbyr Visma Omsorg Profil, heretter kalt Profil, en komplett løsning for pleie-, rehabiliterings- og omsorgtjenesten. Profil er et elektronisk basert system som ivaretar faglig arbeid innenfor pleie, omsorg, rehabilitering og helse.

Hva står EPJ for?

Elektronisk pasientjournal (EPJ) er en nedtegnelse av alle relevante og nødvendige opplysninger relatert til en pasient i forbindelse med helsehjelp.

Hva er elektronisk journalføring?

De elektroniske pasientjournalsystemene må understøtte pasienter og helsepersonells behov for oppfølging i henhold til Samhandlingsreformens intensjoner. Digitale tjenester skal gjøre kontakten med helse- og omsorgstjenesten enklere, og bidra til at innbyggerne opplever tjenesten som tilgjengelig og helhetlig.

Kan en lege se journalen min?

Alle har rett til å se journalen sin og alle har rett til å se hvem som har lest journalen sin. Du kan derfor be om dette hvis du ønsker det. Du kan også be om at deler av journalen din kan bli sperret for enkelte helsepersonell. Du kan lese litt mer om innsyn i pasientjournalen din her.

Skal pasienter lese det du skriver i journal?

Plikt til å gi pasienter innsyn i journal. Den som yter helsehjelp, skal gi innsyn i journalen til den som har krav på det etter reglene i pasient– og brukerrettighetsloven § 5-1. I helseinstitusjoner skal den som har det overordnede ansvaret for journalen etter § 39, sørge for at det gis innsyn etter første ledd.

Kan man se sin egen legejournal?

Pasientjournalen din på Helsenorge

Ved å logge inn i tjenesten Pasientjournal på Helsenorge vil du få tilgang til pasientjournalen din fra noen sykehus. Pasientjournalen din vil kun vises når du har logget deg inn. Du må være over 16 år for å få tilgang til pasientjournalen din på Helsenorge.

Blir abort journalført?

Siden det er sykehuset som organiserer og er ansvarlig for aborten, vil det med aborten stå på journalen din som sykehuset har. Det vil derfor være sykehuset som skriver alle detaljene om abortinngrep litt og eventuelle kontroller der. I Norge har vi forskjellige journaler for forskjellige deler av helse Norge.

Kan pasienten nektes innsyn i egen journal?

§ 5-1.

Pasienten og brukeren kan nektes innsyn i opplysninger i journalen dersom dette er påtrengende nødvendig for å hindre fare for liv eller alvorlig helseskade for pasienten eller brukeren selv, eller innsyn er klart utilrådelig av hensyn til personer som står vedkommende nær.

Kan helsepersonell lese sin egen journal?

Rettigheter til helse- og omsorgstjenester. Du har rett til å gjøre deg kjent med og lese det som helsepersonell har skrevet om deg i journalen. Du har også rett til å få en kopi av dette.

Har Nav tilgang til pasientjournal?

NAV har på nærmere vilkår rett til å kreve å få innsyn i hele eller deler av pasientjournaler til personer som mottar eller har mottatt støtte fra dem, uten å måtte be om samtykke fra pasienten selv – såkalt etterkontroll.

Hvem har innsyn i min journal?

Pasientjournalloven § 18 gir deg som pasient eller bruker rett til å få innsyn i loggen over hvem som har hatt tilgang til din journal. Bestemmelsen gir også rett til å få vite hvem som har fått utlevert helseopplysninger som er knyttet til ditt navn eller fødselsnummer.

Leave a Comment