Hvordan sette inn sider i Word?

Sett inn en tom side i Word-dokumentet ved å plassere markøren der du vil at den nye siden skal starte, og klikk deretter Sett inn > Tom side. Den tomme siden åpnes, og du kan legge til det du måtte ønske.

Hvordan få romertall og sidetall i Word?

Du kan forskjellige typer sidetall i så mange forskjellige inndelinger du vil. Det kan hende du ønsker å ha romertall, eller du vil at sidetallene skal begynne på et annet nummer enn 1. Gjør slik: Sett inn → Sidetall → Formater sidetall → Velg innstillingene du vil ha.

Hvordan starte sidetall senere i teksten?

Starte sidenummereringen lenger bak i et dokument
 1. Gå til Sett inn > Topptekst eller Bunntekst > Rediger topptekst eller Rediger bunntekst.
 2. Velg Spesiell førsteside.
 3. I området for topp- og bunntekst skal du se en etikett på førstesiden som sier Første topptekst.

Hvordan sette inn sider i Word? – Related Questions

Hva er et sidetall?

antall sider i bok, pensum e.l.

Hvordan legge inn et vedlegg i Word?

Sette inn et dokument i Word
 1. Klikk eller trykk der du vil sette inn innholdet i det eksisterende dokumentet.
 2. Gå til Sett inn, og velg pilen ved siden av .
 3. Velg Tekst fra fil.
 4. Finn filen du vil bruke, og dobbeltklikk den.
 5. Hvis du vil legge til innholdet i flere Word-dokumenter, gjentar du trinnene ovenfor etter behov.

Skal man ha sidetall på innholdsfortegnelsen?

De tre første sidene, altså forsiden og de to sidene med innholdsfortegnelsen skal ikke ha sidetall, men resten av dokumentet skal ha sidetall og antall sider, side X av Y, i bunnteksten.

Hvordan lage Innholdsfortegnelse og sidetall i Word?

Lage innholdsfortegnelsen

Klikk der du vil sette inn innholdsfortegnelsen, vanligvis nær begynnelsen av dokumentet. Klikk Referanser > Innholdsfortegnelse, og velg deretter en stil for Automatisk innholdsfortegnelse fra listen.

Hvordan få topptekst kun på første side?

Endre eller slette toppteksten eller bunnteksten fra første side
 1. Dobbeltklikk topptekst– eller bunntekstområdet (øverst eller nederst på siden) for å åpne fanen Topptekst og bunntekst.
 2. Merk av for Annen førsteside for å se om den er valgt.
 3. Skriv inn nytt innhold i toppteksten eller bunnteksten.

Hvordan få sidetall på Mac?

Legg til sidetall i Pages på Mac
 1. Flytt markøren over toppen eller bunnen av siden til du ser de tre topptekst- eller bunntekstfeltene, og klikk deretter på feltet du vil bruke (venstre, midtre eller høyre).
 2. Klikk på Sett inn sidetall og velg deretter en nummereringsstil.

Hvordan sette inn forside i Word på Mac?

Sette inn en forside

Klikk ForsideSett inn-fanen. Klikk et forsideoppsett fra galleriet med alternativer. Når du har satt inn en forside, kan du bytte ut eksempelteksten med din egen tekst ved å klikke et område av forsiden, for eksempel tittelen, og skrive inn teksten.

Hvordan legge til sidetall i Pages?

Trykk på Dokumentoppsett, trykk på Inndeling-fanen, og trykk deretter på Sidenummerering. Hvis du ikke ser Sidenummerering, trykker du på Dokument-fanen og slår på Topptekst eller Bunntekst og prøver på nytt. for å angi startnummeret.

Hva er Inndelingsskift Word?

Bruk inndelingsskift til å dele opp og formatere dokumenter i alle størrelser. Du kan for eksempel dele opp inndelinger i kapitler og legge til formatering, for eksempel kolonner, topptekster og bunntekster, sidekantlinjer, i hver av dem.

Hvordan fjerne et sideskift?

Fjerne et manuelt sideskift
 1. Gå til Hjem, og velg Vis/skjul . Dette viser sideskift mens du arbeider med dokumentet.
 2. Dobbeltklikk sideskiftet for å merke det, og trykk deretter DEL.

Hvordan kan jeg dele opp et word dokument?

Åpne dokumentet du vil dele. Klikk Fil > Del > Del med andre (eller Inviter personer i Word 2013). Angi navnene eller e-postadressene til dem du vil dele dokumentet med. Hvis du vil, kan du klikke Kan redigere eller Kan vise.

Hvordan slette en side i Word på Mac?

Slett en side
 1. Gå til siden du vil fjerne.
 2. Klikk Publiseringsoppsett på Visning-menyen.
 3. På Oppsett -fanen på båndet, under Sider, klikker du Fjern.

Hvordan fjerne side 2 i Word?

Slette en side i Word
 1. Klikk eller trykk hvor som helst på siden du vil slette, og trykk CTRL+G.
 2. Skriv inn page i boksen Skriv inn sidetall.
 3. Trykk ENTER på tastaturet, og velg deretter Lukk.
 4. Kontroller at en side med innhold er valgt, og trykk på Delete på tastaturet.

Hva er tilvalg på Mac?

På tastaturer som er laget for Windows-PC-er, bruker du Alt-tasten i stedet for Tilvalg og Windows-logotasten i stedet for Kommando. Enkelte taster på noen Apple-tastaturer har spesialsymboler og -funksjoner, som for eksempel for skjermstyrke , tastaturets lysstyrke , Mission Control med mer.

Hvordan slette et dokument i Word?

Finn filen du vil slette. Velg filen, og trykk delete-tasten, eller klikk Slett på Hjem-fanen på båndet.

Hvor er Arkiv i Word på Mac?

Åpne dokumentet på Macen, og velg Arkiv > Arkiver. Hvis du vil arkivere dokumentet med et annet filnavn, på et annet sted eller i et annet format, holder du nede Tilvalg-tasten og velger Arkiv > Arkiver som.

Leave a Comment