Hvordan restarte komfyrvakt?

  1. Slå av sikring til platetopp før du begynner.
  2. Hold inne knappen med skiftenøkkelsymbol.
  3. Samtidig som skiftenøkkel holdes inne trykker du én gang på «ok» knapp og én gang på
  4. Slipp skiftenøkkel knappen.

Kan man bytte komfyrvakt selv?

Komfyrvakter som skal plugges i stikkontakt kan du montere selv. Disse kjøper du enklest på nett, for eksempel i forsikringsselskapenes nettbutikker, direkte fra produsentene, eller hos elektronikkforhandlere. Komfyrvakter for fast tilkobling må monteres av en elektriker.

Er det pålagt med komfyrvakt?

Det er krav til fastmontert komfyrvakt i alle nye boliger fra 2010 i henhold til NEK 400. Denne skal monteres av elektroinstallatør. Ved oppussing gjelder kravet om fastmontert komfyrvakt dersom det legges opp ny kurs til platetopp/komfyr. De samme reglene gjelder fritidsboliger.

Når komfyrvakten ikke virker?

1) Trekk ut støpselet fra komfyrvakt kontakten (la være ute under hele programmeringen) 2) Skru av sikringen og vent i 2 minutter. 3) Skru på sikringen og vent 15 sekunder. 4) Skru av sikringen igjen og vent 15 sekunder. 5) Skru på sikringen og gå til platetoppen/komfyren.

Hvordan restarte komfyrvakt? – Related Questions

Hvordan overstyre komfyrvakt?

Overstyring av komfyrvakt

Dette gjøres ved å ta ut batteriet av sensoren, bryte strømkursen til komfyr/platetopp i sikringsskapet, for deretter å sette denne på igjen. Man vil da kunne benytte komfyr/platetopp i inntil tre timer.

Hvorfor piper Komfyrvakten hele tiden?

Komfyrvakten varsler med ulike alarmsignaler i form av “pip, ring/brum” ved faretruende høye temperaturer, eller dersom det er et problem med produktet.

Hvordan få komfyrvakt til å slutte å pipe?

Hvis den begynner å pipe, er det fordi den ikke har registrert bevegelse rundt komfyren på en stund og det er høy varme på. Som regel er det nok å bare vifte hånden foran sensoren. Hvis den får stå og pipe i flere minutter, vil den til slutt kutte strømmen til komfyren for å forebygge fare for brann.

Hvordan skru av alarm på komfyrvakt?

Avstilling av en «falsk alarm» (1 pip hvert 3 sekund) Trykk 1 gang (hold 1 sekund) på sensorknappen. Alarmen vil da opphøre og sensoren vil automatisk justere temperaturfølsomheten slik at falsk alarm ikke oppstår ved samme situasjon senere.

Er det batteri i komfyrvakt?

Komfyrvakten krever ikke vedlikehold av bruker bortsett fra skifte av batteri i sensor. Lavt batterinivå indikeres ved vek- slende blinkende lys på sensoren hvert tiende minutt. Batteri bør byttes med samme syklus som batteribytte i røykdetektorer.

Hvordan bytte batteri på komfyrvakt Mkomfy?

Tiltak Vipp sensor mot deg (løsner fra brakett). Skru ut de to skruene i bunndekselet og bytt batterier (2 stk AAA). Du har 15 min til dette. Besøk oss gjerne på www.ctmlyng.no/komfyrvakt eller skann QR-koden til høyre med din smarttelefon for å finne mer informasjon og dokumentasjon på komfyrvakt.

Hvor får jeg kjøpt batteri til komfyrvakt?

Dersom din sensor har ett vanlig AA/LR6 batteri installert, så kan dette kjøpes i vanlig dagligvareforretning.

Hvorfor slår platetoppen seg av?

Vann på kontrollpanelet kan føre til at platetoppen går av. Sørg for at det ikke er noe som berører kontrollpanelet. Ligger det noe som dekker kontrollpanelet helt eller delvis, vil platetoppen avgi et lydsignal. Sett på et tilberedningstrinn.

Leave a Comment