Hvordan regner man ut gjennomsnittlig vekstfart?

Den gjennomsnittlige vekstfarten for en funksjon f ( x ) når x vokser fra x 1 til x 2 , er lik stigningstallet til sekanten gjennom punktene x 1 , f x 1 og x 2 , f x 2 . En sekant er en rett linje som skjærer en krum kurve i minimum to punkter.

Hvordan finne størst momentan vekstfart?

Når du deriverer finner du veksten. Der veksten, altså den deriverte, har sitt toppunkt, er vekstfarten størst. For å finne toppunktet på den deriverte må du derivere enda en gang. Altså dobbelderivere hovedfunksjonen din.

Hvordan regne ut gjennomsnitt i Geogebra?

Merk de cellene du vil finne gjennomsnittet av og velg verktøyet. Dersom du har merket celler fra mer enn en rad vil gjennomsnittet av hver kolonne komme i hver kolonne under det merkede området. Dersom du holder inne Shift når du velger verktøyet vil gjennomsnittet av hver rad finnes.

Hvordan regner man ut gjennomsnittlig vekstfart? – Related Questions

Hvordan finne man vekstfaktor i GeoGebra?

Trykk på linjen du vil finne stigningen til. Stigningen vises i algebrafeltet og det blir tegnet en stigningstrekant i grafikkfeltet. Merk: Du kan endre størrelsen på trekanten under fanen Stil i dialogboks for egenskaper. Merk: Se også kommandoen Stigning.

Hvordan sette inn regneark i GeoGebra?

GeoGebra har også et eget regneark. Dette fungerer på samme måte som andre regneark ved at du kan sette inn tall, tekst og formler. For å vise dette feltet må du gå til «Vis» på menylinjen og hake av for «Regneark».

Hvordan bruke geogebra på Mac?

Installasjonen på Mac OS X gjøres i følgende steg:
 1. Last ned geogebra.
 2. Pakk den ut.
 3. Dra Geogebra over til Programmer.
 4. Høyreklikk på Geogebra og velg Åpne.
 5. Trykk på Åpne i dialogvinduet som kommer opp.
 6. Geogebra er nå installert og kan åpnes på vanlig måte heretter.

Hva er gange i Geogebra?

I inntastingsfeltet kan du bruke a(b+c) , a (b+c) og a*(b+c) for multiplikasjon, mens i CAS-delen er kun mellomrom og * gyldig som multiplikasjon.

Hvordan få flere desimaler i Geogebra?

Skulle vi ønske flere desimaler, kan vi det ved å klikke på Innstillinger i menylinjen og velge antall desimaler: Dersom vi ønsker eksakte svar i slike oppgaver må vi bruke GeoGebra CAS.

Hva heter tall bak komma?

Desimaltall er tall som inneholder komma, for eksempel 2,7 eller 10,003. Sifrene som følger etter komma kalles desimaler.

Hva betyr := i CAS?

CAS står for Computer Algebra System og er en betegnelse for programvare som kan gjøre symbolske manipuleringer. Eksempler på slike manipuleringer er å løse likninger med rotutdragning (eksakte verdier), faktorisering av polynomer, integrering og derivering, beregning av summer osv.

Hvordan bruke CAS i GeoGebra 5?

Med CAS kan vi faktorisere og forenkle uttrykk, løse likninger og likningssett, finne integraler, derivere uttrykk og mye mer. CAS blir tilgjengelig gjennom å trykke på knappen helt til høyre i GeoGebra 5, og deretter trykke på knappen “CAS”.

Hvem fant opp GeoGebra?

Skaperen, Markus Hohenwarter, startet prosjektet i 2001 ved Paris-Lodron-Universität Salzburg og fortsetter med det ved Florida Atlantic University. GeoGebra er skrevet i Java og dermed tilgjengelig for flere plattformer.

Hvordan skrive inn potens i GeoGebra?

Du kan raskt skrive opphøyd i andre (f. eks. x²) ved å trykke Alt + 2 (MacOS: Option + 2). Tastekombinasjonen fungerer også med tallene 0-9.

Hvordan løser man en likning?

Å løse likninger
 1. Å løse en likning betyr å bestemme hva den eller de ukjente er.
 2. Å løse en likning er det samme som å finne ut hva x må være for at det som står på venstresiden av likhetstegnet skal være lik det som står på høyresiden.

Hvordan få Standardform på GeoGebra?

Hvordan skrive standardform i GeoGebra
 1. Åpne. Menyen i høyre hjørne.
 2. Under. Vis trykker du på CAS .
 3. Begynn å skrive Standardform i CAS -vinduet. De to mulighetene Standardform(<Tall>) og Standardform(<Tall>, <Gjeldende siffer>) vil dukke opp. Velg den du vil bruke.

Hvordan få inn Definisjonsmengde i GeoGebra?

Hvordan finne definisjonsmengde og verdimengde i GeoGebra
 1. Åpne Algebrafeltet og Grafikkfeltet under Vis i. Menyen .
 2. Skriv inn funksjonen din i Algebrafeltet .
 3. Nå skal du finne definisjonsmengden. Trykk på verktøyet Skjæring mellom to objekt. , og trykk på funksjonen din, så -aksen.

Hvordan regne Definisjonsmengde?

En funksjon tar verdier fra en bestemt mengde, nemlig definisjonsmengden til funksjonen. g(x)=x2+2 for x∈[0,2]. Funksjonen g(x) tar x-verdier i intervallet [0,2] og [0,2] er da definisjonsmengden til g.

Hva er nullpunktet til en funksjon?

I et koordinatsystem brukes ordet nullpunkt om begynnelsespunktet, det vil si origo. For en funksjon f er et nullpunkt et tall a som gjør at funksjonsverdien f(a) = 0.

Hvordan regne ut definisjonsmengde og verdimengde?

Mengden funksjonen går fra er kalt definisjonsmengden, og blir denotert med Df . Mengden som blir truffet av f er kalt verdimengden (eller bildet) til f , og noteres med Vf . For å indikere definisjonsmengde og verdimengden til f vil vi ofte skrive f : Df → Vf , som leses f går fra mengden Df til mengden Vf .

Leave a Comment