Hvordan referere med fotnoter?

Når du bruker fotnoter setter du et tall etter teksten det skal refereres til. Selve fotnoten (kildehenvisningen) plasseres enten nederst på siden, i margen eller i slutten av teksten. Fotnoter kan brukes når noe i teksten skal forklares, for eksempel når et begrep skal utdypes.

Hvordan Kildehenvise Chicago?

Hvor skal fotnoten stå?

Hvor skal jeg plassere fotnoter i teksten?
 1. Fotnotetallet plasserer du på slutten av en setning, etter punktum eller andre skilletegn.
 2. For fotnoter som skal forklare et enkelt ord plasserer du fotnotetallet rett etter dette ordet i teksten.
 3. Ved et sitat plasserer du fotnotetallet rett etter sitatet.

Kan man bruke ibid i Chicago?

Når du henviser til den samme kilden to eller flere ganger direkte etter hverandre, benyttes kortform av referansen fulgt av sidetall (merk at bruk av ibid, latin for ‘samme sted’, frarådes i Chicago 17. utgave).

Hvordan referere med fotnoter? – Related Questions

Når kom APA 7?

Covey, S. R. (2013).

Hvordan sitere seg selv?

Selvsitering er når du siterer seg selv ved å bruke dine egne tekster om igjen i oppgaver, artikler eller andre tekster.

Referansene i lista sorterer du i etter disse kriteriene:

 1. Forfatters etternavn – alfabetisk.
 2. Initial (altså første bokstav i fornavn)
 3. År – eldste først.
 4. Tittel – alfabetisk.

Hvordan sitere fra Bibelen?

I TEKSTEN:

(2 Kor. 5:17, Bibel 2011). I den første tilvisinga fører du opp den bibelversjonen/bibelutgåva du har nytta. Du treng ikkje gi opp bibelversjon i seinare tilvisingar, med mindre du ikkje skiftar til ein annan versjon.

Skal man oversette sitater?

Oversettelse. Hvis du skal bruke kilder som er skrevet på et annet språk enn det besvarelsen er skrevet på må du huske på følgende: Oversetter du kilden ord for ord, må du markere dette som sitat, gjøre oppmerksom på at det er en oversettelse og oppgi referanse.

Hva er forskjellen på APA 6 og 7?

APA 7 skal brukast for alle nye oppgåver, og for til dømes masteroppgåver som skal leverast på slutten av haustsemesteret 2020. APA 6 skal brukast av studentar som jobbar med utsett bachelor- og andre oppgåver haustsemesteret 2020.

Hva er APA 7?

APA står for American Psychological Association, og er en referansestil som er vanlig innenfor blant annet psykologi, økonomi, pedagogikk, helsefag og realfag.

Hvordan få APA 7 i Word?

Hvis du bruker Windows og har lastet ned EndNote fra Apps USN, er norsk APA 7th stil innebygd i programmet og du behøver ikke laste den ned:
 1. Åpne EndNote-fanen i Word.
 2. I nedtrekksmenyen ved Style; klikk på Select another style.
 3. Scroll nedover i listen og markér ønsket stil. Trykk OK.

Hvordan referere til oversatt bok APA 7?

Henvisning til oversatte verk

Når du henviser til oversatte verk, må du sette inn årstallene for både original og oversatt utgave skilt med skråstrek. I referanselista setter du inn oversetters navn i parentes etter tittelen. I parentes til slutt skriver du Opprinnelig utgitt og årstall.

Skal man ha sitat i kursiv?

Sitater skal ikke stå i kursiv. Ikke oversett sitater. Var svært nøye når dere skriver av sitatene.

Når skal man bruke et al?

tre forfattere eller flere: oppgi etternavn på første forfatter etterfulgt av et al. (Bare oppgi flere forfatternavn hvis to eller flere publikasjoner ellers vil få samme henvisning. Ta da med så mange forfatternavn som nødvendig for å skille henvisningene). Eksempel: Cheng et al.

Skal kilder stå i kursiv?

Litteraturlista skal inneholde navn på forfatter, utgivelsesår, navn på publikasjon og forlag, altså hvem, når, hva og hvor. Titler på lange og selvstendige publikasjoner, slik som bøker (også diktsamlinger og novellesamlinger), navn på tidsskrifter, aviser, filmer, teaterstykker og så videre, skal stå i kursiv.

Kan man referere til Powerpoint?

Dersom førelesaren har gjort førelesningsnotat/handouts/powerpoint-presentasjonar offentleg elektronisk, kan du sitere desse. Som hovudregel er det betre å vise til (pensum-)litteratur.

Hvor mange ord i et sitat?

APA direkte sitat
 • Kort sitat (mindre enn 40 ord): Eit kort sitat på mindre enn 40 ord skal skrivast i løpande tekst med sitatteikn (hermeteikn).
 • Langt sitat (40 ord eller meir):
 • Når deler av eit sitat vert utelate:
 • Skarpe klammer og kursiv:

Hvordan å sitere?

Det er to måter å sitere en kilde på, alt etter hvor langt sitatet er. Sitater på mindre enn tre linjer plasseres i «hermetegn» i den løpende teksten, mens de på tre linjer eller mer har linjeskift før og etter sitatet, og et innrykk slik at venstremargen er bredere på sitatet.

Hvordan bruke kilder riktig?

I den løpende teksten (brødteksten) skal du også oppgi kilder.

Da er det nok med følgende opplysninger:

 1. Forfatterens navn (etternavn er nok)
 2. Året teksten ble gitt ut.
 3. Sidetall (I tekster hentet fra nettet skal du bare oppgi forfatterens etternavn og årstallet i selve teksten.)

Hvordan skrive kilder i Word?

Klikk Sett inn sitat på Referanser-fanen. Velg typen kilden du vil bruke (for eksempel en bok inndeling eller et nettsted) i dialogboksen Opprett kilde ved siden av Typen kilde. Skriv inn informasjonen for kilden, og klikk OK. Kilden er lagt til som et sitat på stedet du valgte i dokumentet.

Leave a Comment