Hvordan merker man brokk?

Symptombilde. Hovedsymptomet er en kul i eller ved lysken. Noen ganger oppstår det på begge sider samtidig (bilateralt). Kulen kan bli større når du hoster, bøyer deg, løfter noe eller trykker når du er på toalettet.

Kan brokk gå over av seg selv?

Brokk hos barn og unge skal alltid opereres, med unntak av navlebrokk. Dette forsvinner som regel av seg selv. Hos eldre personer kan dette vurderes da i lys av hvor stort og ubehagelig det er. Som regel anbefaler en at symptomgivende brokk skal opereres.

Hva hjelper mot brokk?

Da er det grunnlag for å behandle brokk. Behandlingen i dag er kirurgisk og i de fleste tilfelle dreier det seg om forsterking av bukveggen med en type nett. I påvente av operasjon kan vi behandle med brokkbind. I enkelte tilfelle der vi ikke ønsker å utføre operasjon, kan brokkbind være permanent behandling.

Hvordan merker man brokk? – Related Questions

Hva er årsaken til brokk?

Årsaker. Brokk kan oppstå plutselig ved en stor anstrengelse, for eksempel ved at man løfter noe som er tungt, men det mest vanlige er at brokket utvikler seg langsomt med kun lette smerter og ubehag eller tyngdefornemmelse omkring brokkporten.

Hvor lang tid tar det å operere brokk?

Selve operasjonen tar ca 1-2 timer avhengig av operasjonsmetoden. Operasjonen gjøres vanligvis på dagtid uten innleggelse.

Hvordan bli kvitt navlebrokk?

Dersom brokket ikke er gått tilbake innen seksårsalderen, kan vi vurdere operasjon – også av kosmetiske grunner. Voksne som får navlebrokk kan forsøke å presse tilbake utbukningen ved å trykke lett på den, men hvis det blir inneklemt, og må det opereres.

Hva er inneklemt brokk?

Dersom brokket ikke lar ser seg dytte på plass inn i bukhulen, kalles det et “inneklemt brokk” (inkarserasjon). Dette er en tilstand med kraftige smerter og ømhet. Det er fare for at den delen av tarmen som befinner seg inne i brokket, kan få avklemt blodtilførselen.

Hvordan ser lyskebrokk ut?

Lyskebrokk hos voksne er en utposning av bukhulen gjennom en svekkelse av bukveggen i lysken. Brokket fremtrer som en kul når du står oppreist, hoster eller presser ut magen.

Når er navlebrokk farlig?

Dersom man har en myk og uøm utbukning, så har det ingen hast, men man bør diskutere med fastlegen om det kan bli aktuelt å gjøre noe med det. Dersom brokket blir hardt og svært ømt, og ikke lar seg presse inn i magen, bør man snarest søke lege.

Kan navlebrokk gå bort av seg selv?

Navlebrokk er en svakhet i bukveggen som fører til en utposning fra navlen. Navlebrokk er vanligst hos barn, og i de fleste tilfeller går det tilbake av seg selv. Dersom brokket ikke er gått tilbake innen seksårsalderen, kan vi vurdere operasjon – også av kosmetiske grunner.

Kan brokk bli borte?

Noen brokktyper kan forsvinne spontant. Dette gjelder for eksempel navlebrokk. Lyskebrokk hos yngre voksne opereres i dag ofte uten innleggelse.De fleste brokk hos eldre har en tendens til å bli større, og de kan etter hvert gi problemer og ubehag. Det er imidlertid sjelden fare for komplikasjoner.

Kan navlebrokk gjøre vondt?

Navlebrokk kan gi ubehag og smerter uavhengig av størrelse. Det typiske er smerter ved kraftig anstrengelse og tunge løft. Hos noen lar kulen seg ikke presse tilbake i bukhulen, og da anbefaler vi å oppsøke lege.

Hvordan vet man at man har navlebrokk?

Symptomer. Kul som kommer til syne når man står, hoster eller på annen måte presser ut magen. I enkelte tilfeller kan man oppleve svie og ubehag en tid før brokket blir synlig. De aller fleste har ingen plager av en navlebrokk, men i enkelte tilfeller kan størrelsen på brokket øke med tiden og gi ubehag.

Kan man avle på hund med navlebrokk?

Hunder som har eller har hatt navlebrokk bør ikke benyttes i avl.

Kan brokk komme tilbake etter operasjon?

Noen pasienter vil oppleve tilbakefall av brokk, opptil 10% etter åpen operasjon og ca 5% etter kikkhullsoperasjon. Slike tilbakefall kan opereres dersom de gir plager. Under forholdsregler kan du skrive litt om hygiene, fysisk aktivitet og ernæring hvis det er relevant.

Kan man se brokk på ultralyd?

Ultralyd er velegnet for diagnostikk av brokk generelt som lyskebrokk, lårbrokk, navlebrokk, epigastrial brokk og arrbrokk. Ved uklar bildefremvisning eller usikkerhet oppstår av ultralyd, blir det gjerne utført tilleggsanalyse ved hjelp av CT eller MR for videre diagnostisering.

Hvordan unngå brokk etter operasjon?

Ta av gammel bandasje og dusj med lunkent vann over operasjonssåret. La såret lufttørre noen minutter og legg på ny bandasje. Under operasjonen blir bukhinnen svekket. Det er derfor viktig at du unngår å løfte tyngre ting, særlig de første måneder etter operasjonen, for å unngå at det dannes et brokk.

Når bruke Brokkbelte?

Ved et ekte brokk presser tarmslyngene (deler av tarmen) seg gjennom brokkporten, altså der hvor svikten i muskulaturen er. Disse tarmslyngene kan falle tilbake når du ligger. De som har et ekte brokk, kan og bør bruke brokkbelte.

Hvor lenge vondt etter brokkoperasjon?

Etter operasjonen er det normalt å ha smerter. De første dagene etter operasjonen bør du derfor ta smertestillende jevnlig og til faste tider. Ofte vil du trenge å kombinere ulike smertestillende preparater de første dagene. Nedtrapping av smertestillende gjøres etter hvert som smertene avtar.

Leave a Comment