Hvordan legge kantstein i hagen?

Steinen monteres ideelt med en fugeavstand på ca. 20mm (omtrent en tommel bredde). Fugen fylles videre med jordfuktig betong- som deretter komprimeres godt sammen og glattes med en fugeskje. Mange velger også å montere kantstein knas (kant i kant).

Hvordan legger man kantstein?

Setting av granitt kantstein i jordfuktig betong
 1. Grav ut til ca 8 cm dybde der du skal sette kantsteinen.
 2. Fyll jordfuktig betong 8 cm.
 3. Bakstøp kantsteinen, altså lag en skrå bak kantsteinen som går minimum ca 30% opp på kantsteinen.
 4. Er det plass på fremsiden av kantsteinen kan en også lage en forstøp.

Hvordan legge belegningsstein i hagen?

Skal du legge belegningsstein i en innkjørsel, må du grave ut enda mer, hele 30 – 40 cm. Alt du graver ut skal erstattes av pukk og grus. Massene må være drenerende og du må komprimere dem godt. Legg et jevnt lag (2-3 cm) med fin grus (størrelse 2-5 mm) øverst for å jevne ut små variasjoner og ujevnheter.

Hvordan dele granitt kantstein?

Granittstein kan deles etter behag. Både på tvers, langs og diagonalt. Slås det på langs av steinens årer, sprekker steinen lett, mens det er noe vanskeligere hvis den skal deles på tvers av årene. Kan man velge hvilke stein det skal hugges i, er det lettere å hugge i en glatt stein framfor en som er ujevn.

Hvordan legge kantstein i hagen? – Related Questions

Hvordan legge naturstein i hagen?

Når man legger steiner på gangveier og uteplasser i hagen, bør man velge steiner som omtrent like store, slik at det ikke blir ubehagelig å gå på dekket. Vær nøye med grunnarbeidet. Hvis det er bløtt der du skal legge steiner, bør du grave dypere og legge drenerende makadam i bunnen under bærelaget.

Hvordan lage platting av stein?

Sørg for å lage fall, så vannet ledes vekk fra huset.
 1. Fyll opp bærelaget oppå jorden.
 2. Underlaget stampes grundig med en platevibrator, til det er så komprimert som mulig.
 3. Fyll settesanden oppå bærelaget.
 4. Merk opp hvor høyt steinene skal rekke.
 5. Gjør eventuelt en prøvelegging.
 6. Lag et fall på underlaget.

Hvordan dele en stein?

Den går ut på at du først borer hull i fjellet, deretter slår du noen kiler av metall ned i hullene med slegge, og så sprekker fjellet opp. Sett kilene etter hverandre slik at du legger til rette for en lang sprekk i fjellet. Deretter slår du dem ned med slegge, etter tur.

Hvordan utvinnes naturstein?

Naturstein produseres ved å dele opp berget i store blokker. Deretter deles blokkene opp til plater eller emner. Den vanligste metoden å bryte blokkstein i dag er ved å sage ut primærblokker. Naturstein må brytes så skånsomt som mulig – og helst i store formater (blokker).

Hvordan gjøre ren belegningsstein?

Slik rengjør du betong utendørs
 1. Spyl først området du skal rengjøre med vann, bruk vannslange eller høytrykkspyler (dersom overflaten tåler det).
 2. Hell STEINFIX 40 utover overflaten og fordel med en kost.
 3. La produktet virke i 5 minutter (må ikke tørke inn på steinen).
 4. Skyll deretter grundig med rent vann.

Hvordan fjerne mose mellom brostein?

Hvis alger og mose ikke forsvinner ved uttørring, kan dette fjernes med plantegift, klorin fortynnet 1:1 eller 10% salmiakkopp-løsning. Husk alltid for- og ettervanning. Vær oppmerksom på at midler som inneholder jernsulfat kan gi rustflekker på steinene.

Hvordan fjerne mose fra kantstein?

Spyl området med en vanlig vannslange og bruk kost for å fjerne mosen. Unngå høytrykksspyling fordi det kan gjøre overflaten ru og steinen blir mer mottakelig for smuss og urenheter. For å fjerne grønske og ugress kan du også spraye ugresseddik rett på det utsatte området.

Skal man vanne fugesand?

Det er fugesand som du skal vanne etter at du har lagt den – da herder den og blir hard, samtidig som den forblir fleksibel nok til at den ikke sprekker opp ved frost. Når det regner får den gummiaktig konsistens.

Når er det best å fjerne mose?

Om våren kan du strø mosefjerner på utsatte områder. En tid etter påføringen vil mosen bli svart og bør rakes vekk. Denne prosessen vil gi flekker i gressplenen som bør sås igjen med gressfrø. Om høsten bør gressplenen rakes og ryddes.

Hvordan tar mose til seg næring?

Moser har heller ikke transportsystem for vann og næring, men tar i stedet opp dette direkte gjennom tynne blad. Mosene har ikke røtter, men mange moser har festetråder (rhizoider) som fester dem til underlaget. Tynne blad gjør også at mosene lett tørker ut. Mosene er likevel hardføre.

Hvordan unngå mose i plenen?

Jevnlig gjødsling og stell

Jevnlig vedlikehold og stell av plenen er ifølge Saines nøkkelen til en mosefri plen. Å gjødsle er også viktig, det bør gjøres en gang i måneden. – En tett, næringsrik og velstelt plen holder mosen unna. For så lenge gresset har det bra, er det vanskeligere for mosen å gro.

Hvordan unngå mose i belegningsstein?

Alger og mose

For å hindre at det kommer tilbake, bør du prøve å bedre fallet eller beskjære eventuell vegetasjon som stenger ute sollyset. Hvis alger og mose ikke forsvinner ved uttørring, kan dette fjernes med plantegift, klorin fortynnet 1:1 eller 10% salmiakkopp-løsning. Husk alltid for- og ettervanning.

Kan man legge belegningsstein selv?

Belegningsstein kan du legge selv.

En innkjørsel og parkeringsplass med belegningsstein gir et flott og ryddig førsteinntrykk av eiendommen, og riktig lagt kan dekket vare i flere tiår med minimalt vedlikehold.

Kan man bruke høytrykkspyler på belegningsstein?

Det kan friste å gå til verks med høytrykksspyler for å fjerne alle flekker – særlig dersom de sitter godt. Det kan imidlertid gjøre vondt verre, da strålen fra en høytrykksspyler er såpass kraftig at du risikerer å skade belegningssteinene – som igjen vil gjøre de mer attraktive for alger og smuss.

Leave a Comment