Hvordan lage felles word dokument?

Åpne dokumentet du vil dele. Klikk Fil > Del > Del med andre (eller Inviter personer i Word 2013). Angi navnene eller e-postadressene til dem du vil dele dokumentet med. Hvis du vil, kan du klikke Kan redigere eller Kan vise.

Hvordan dele Excel dokument?

Del Excel-arbeidsboken med andre
 1. Velg Del.
 2. Velg tillatelser, og deretter Bruk.
 3. Legg til personer.
 4. Skriv inn en melding, hvis du vil.
 5. Velg Send.

Hvordan kan flere jobbe i samme excel ark?

I Excel klikk Se igjennom (Review) fanen og deretter klikk Del arbeidsbok (Share Workbook). Hvis Del arbeidsbok-knappen ikke vises se Legge til Del arbeidsbok-knappen lenger nede i denne artikkelen. Del arbeidsbok (Share Workbook) vinduet vil nå vises. Huk av på Tillat at flere brukere redigerer samtidig.

Hvordan lage felles word dokument? – Related Questions

Hvordan slå sammen to excel filer?

Klikk på regnearket som inneholder dataene du vil konsolidere, merk dataene, og klikk deretter på Utvid dialogboks-knappen til høyre for å returnere til dialogboksen Konsolider. Hvis et regneark som inneholder data som du må konsolidere, er i en annen arbeidsbok, klikker du Bla gjennom for å finne arbeidsboken.

Hvordan dele regneark?

Regneark: Del med bestemte personer eller ved hjelp av en link
 1. Åpne filen du vil dele (som du eier eller har redigeringstilgang til).
 2. Klikk på Del.
 3. Skriv inn e-postadressene eller gruppene du vil dele med.
 4. Velg hvilket tilgangsnivå du vil gi til dem du deler med: Kan redigere, Kan kommentere eller Kan se på.

Hvordan linke ark i Excel?

I et regneark velger du cellen der du vil opprette en kobling. Velg Kobling på Sett inn-fanen. Du kan også høyreklikke cellen og deretter velge Kobling på hurtigmenyen, eller du kan trykke CTRL+K.

Hvordan legge sammen tall?

Er det samme som å legge til, legge sammen eller plusse sammen. Regneoperasjonen 5 + 7 = 12 kalles en addisjon. Tallene 5 og 7 kalles ledd, og resultatet, 12, kalles en sum.

Hvordan hente data fra et annet regneark?

Hent data fra andre ark i regnearket

Åpne eller opprett et regneark. Velg en celle. Skriv inn = etterfulgt av arknavnet, et utropstegn og cellen som skal kopieres. Eksempel: =’Ark 1′!

Hvordan linke celler i Excel?

Data i celler i andre regneark i samme arbeidsbok.

 1. Klikk i cellen der du vil sette inn formelen.
 2. På formellinje. skriver du inn = (likhetstegn) og formelen du vil bruke.
 3. Klikk arkfanen for regnearket du vil referere til.
 4. Merk cellen eller celleområdet du vil referere til.

Hvordan legge til hyperkobling?

Opprette en hyperkobling til en plassering på nettet
 1. Merk teksten eller bildet som skal vises som en hyperkobling.
 2. Trykk CTRL+K. Du kan også høyreklikke teksten eller bildet og klikke Kobling på hurtigmenyen.
 3. I boksen Sett inn hyperkobling skriver du inn eller limer inn koblingen i Adresse-boksen.

Hvordan hente tall fra annet Excel ark?

Hent data fra andre ark i regnearket

Åpne eller opprett et regneark. Velg en celle. Skriv inn = etterfulgt av arknavnet, et utropstegn og cellen som skal kopieres. Eksempel: =’Ark 1′!

Hvordan få tall i Excel?

I motsetning til andre Microsoft Office-programmer har ikke Excel en knapp for automatisk nummerering av data. Du kan imidlertid enkelt legge til sekvensielle tall i rader med data ved å dra fyllhåndtak for å fylle en kolonne med en tallserie, eller ved å bruke RAD-funksjonen.

Hvordan summere i Excel?

Hvis du trenger å summere en kolonne eller rad med tall, kan du la Excel gjøre det for deg. Merk en celle ved siden av tallene du vil summere, klikk på Autosummer på Hjem-fanen, og trykk deretter på ENTER, så er du ferdig.

Hvordan få null foran et tall i Excel?

Hvis du vil gjøre dette, kan du gjøre én av to ting:
 1. Formatere kolonnen som tekst. Merk dataområdet, og trykk CTRL+1 for å starte dialogboksen Formater > celler. Klikk Tekst påTall-fanen.
 2. Bruke apostroftegnet. Du kan skrive inn en apostrof (‘) foran tallet, og Excel behandler det som tekst.

Hvordan gjenta en formel i Excel?

Gjør ganske enkelt følgende: Merk cellen med formelen og de tilstøtende cellene du vil fylle ut. Klikk Hjem > Fyll, og velg enten Ned,Høyre,Oppeller Venstre. Hurtigtast: Du kan også trykke CTRL+D for å fylle ut formelen nedover i en kolonne, eller CTRL+R for å fylle ut formelen til høyre i en rad.

Hvordan låse flere celler i Excel?

Følg disse trinnene for å låse celler i et regneark: Merk cellene du vil låse. Klikk den lille pilen i Justering-gruppen på Hjem-fanen for å åpne popup-vinduet Formater celler. Merk av for Låst på Beskyttelse-fanen, og klikk deretter OK for å lukke popup-et.

Hvor er verktøy i Excel?

Hvis du bruker Excel for Mac, går du til Verktøy > Excel-tillegg i Fil-menyen. Merk av for Analyseverktøy i Tillegg-boksen, og klikk deretter OK. Hvis Analyseverktøy ikke vises i Tilgjengelige tillegg-boksen, kan du klikke Bla gjennom for å finne det.

Hvordan kopiere celler?

Kopiere celler ved hjelp av Kopier og Lim inn

Merk cellen eller celleområdet. Velg Kopier, eller trykk på CTRL+C. Velg Lim inn, eller trykk på CTRL+V.

Hvordan kopiere en tabell?

Hvis du vil kopiere tabellen, trykker du CTRL+C. Hvis du vil klippe ut tabellen, trykker du CTRL+X.

Leave a Comment