Hvordan kopiere en formel i Excel?

Hvordan kopiere Formel nedover i Excel?

Gjør ganske enkelt følgende: Merk cellen med formelen og de tilstøtende cellene du vil fylle ut. Klikk Hjem > Fyll, og velg enten Ned,Høyre,Oppeller Venstre. Hurtigtast: Du kan også trykke CTRL+D for å fylle ut formelen nedover i en kolonne, eller CTRL+R for å fylle ut formelen til høyre i en rad.

Hvordan kopiere i regneark?

Kopiere et regneark i samme arbeidsbok

Høyreklikk på regnearkfanen, og velg Flytt eller kopier. Merk av for Opprett en kopi. Velg hvor du vil plassere kopien under Før ark. Velg OK.

Hvordan kopiere celler i Excel?

Merk cellen eller celleområdet. Velg Kopier, eller trykk på CTRL+C. Velg Lim inn, eller trykk på CTRL+V.

Hvordan kopiere en formel i Excel? – Related Questions

Hvordan kopiere en tabell?

Hvis du vil kopiere tabellen, trykker du CTRL+C. Hvis du vil klippe ut tabellen, trykker du CTRL+X.

Hvordan kopiere formler i Excel på Ipad?

Kopier og lim inn formelen eller formelresultatet fra en celle
 1. Trykk på cellen med formelen du vil kopiere, trykk på den igjen, og trykk deretter på Kopier i kontekstmenyen.
 2. Trykk på cellen hvor du vil lime inn formelen eller resultatet, trykk på den igjen, og trykk deretter på Lim inn.

Hvordan kopiere en tabell fra Excel til Word?

Kopiere Excel data
 1. Merk Excel du vil kopiere, i Excel, og trykk deretter CTRL+C.
 2. Åpne det andre Office programmet, klikk der du vil lime inn dataene, og trykk deretter CTRL+V.
 3. Klikk Alternativer for innliming ved siden av dataene, og velg hvordan du vil lime dem inn.

Hvordan bytte rader og kolonner i Excel?

Trykk på Ctrl + C for å kopiere innholdet. 2 Klikk på et tomt felt i regnearket. 3 Gå til fanen Hjem, og klikk på knappen Lim inn. 4 Under Lim inn velger du Bytt om rader og kolonner.

Hvordan kopiere farge i Excel?

Klikk knappen Kopier format på Hjem-fanen. Pekeren endres til en malerpensel. Bruke penselen til å male over et utvalg av tekst eller grafikk for å bruke formateringen. Dette fungerer bare én gang.

Hvordan kopiere format?

Kopiere celleformatering
 1. Merk cellen med formateringen du vil kopiere.
 2. Velg Hjem >Kopier format.
 3. Dra for å merke cellen eller området du vil bruke formateringen på.
 4. Slipp museknappen, og formateringen skal nå brukes.

Hvordan kopiere betinget formatering?

 1. Klikk en celle som har den betingede formateringen du vil kopiere.
 2. Klikk HOME > Kopier format. Pekeren endres til en malerpensel.
 3. Hvis du vil kopiere formateringen, drar du musepekeren over cellene eller celleområdet du vil formatere.
 4. Hvis du vil stoppe formateringen, trykker du esc.

Hvordan få negative tall røde i Excel?

Klikk Formater > på Hjem-fanen. Klikk Egendefinert iKategori-listen i formater celler-boksen. Skriv inn følgende format i Type-boksen: 0,00%;[ Rød]-0,00 %. Nå vises den negative prosentandelen i rød utheving.

Hvordan skrive minus i Excel?

Trekke fra tall i en celle

Hvis du vil gjøre enkle subtraksjoner, bruker du den aritmetiske operatoren – (minustegn). Hvis du for eksempel skriver inn formelen =10-5 i en celle, vil cellen vise 5 som resultat.

Hvordan sette minus i Excel?

Merk cellen eller celleområdet du vil formatere med en negativ tallstil. Klikk enten Tall eller Valuta i Kategori-boksen. Velg et alternativ for negative tall under Negative tall.

Hvordan summere minus i Excel?

Viktig!: Selv om det er en Summer -funksjon, er det ingen trekk funksjon. Du kan i stedet bruke operatoren minus (-) i en formel. for eksempel = 8-3 + 2-4 + 12. Eller du kan bruke et minus tegn til å konvertere et tall til den negative verdien i SUMMER-funksjonen.

Hvordan lager man en formel?

Klikk cellen der du vil skrive inn formelen, i regne arket. Skriv inn = (likhets tegn) etterfulgt av konstantene og operatorene du vil bruke i beregningen.

Eksempler.

Data
Formel Beskrivelse Resultat
‘ = 5 + 2 Legger sammen 5 og 2 =5+2
‘ = 5-2 Trekker 2 fra 5 =5-2
‘ = 5/2 Dividerer 5 med 2 =5/2

Hvordan få opphøyd i 2 på Excel?

“^”-operatoren kan brukes i stedet for OPPHØYD. I for å angi hvilket tall basetallet skal opphøyes i, slik som 5^2.

Hvordan Autosummere?

Merk en celle ved siden av tallene du vil summere, klikk på Autosummer på Hjem-fanen, og trykk deretter på ENTER, så er du ferdig. Når du klikker på Autosummer, settes det inn i en formel (som bruker SUMMER-funksjonen) for å summere tallene.

Hvordan bruke formler i Excel?

Opprette en enkel formel i Excel
 1. Klikk i cellen i et regneark der du vil sette inn formelen.
 2. Skriv inn = (likhetstegn), etterfulgt av konstantene og operatorene (opptil 8192 tegn), som du vil bruke i beregningen. I dette eksempelet kan du skrive inn =1+1. Obs!:
 3. Trykk på ENTER (Windows) eller RETURN (Mac).

Hvordan legge sammen flere celler i Excel?

Kombinere data med &-tegnet

Klikk på cellen der du vil plasser de kombinerte dataene. Skriv inn =, og velg deretter den første cellen du vil slå sammen. Skriv inn & og bruk anførselstegn med et mellomrom. Velg den neste cellen du vil slå sammen, og trykk på ENTER.

Leave a Comment