Hvordan kan vi redusere matsvinn?

Her får du våre ni beste tips for å unngå matsvinn:
 1. Kjøp uperfekt frukt og grønnsaker.
 2. Lag riktig mengde mat.
 3. Spis middagsrester til lunsj.
 4. Ikke kast brødet.
 5. Pakk og merk rester i kjøleskapet godt.
 6. Ikke se deg blind på datomerkingen.
 7. Ikke kjøp for mye frukt og grønt.
 8. Se, lukt og smak på meieriprodukter.

Hvilke typer mat bidrar mest til matsvinn?

Det totale matsvinnet per kategori
 • Frukt og grønnsaker: 644 millioner tonn kastet (42 %)
 • Kornprodukter: 347 millioner tonn kastet (22 %)
 • Rot- og knollvekster: 275 millioner tonn kastet (18 %)
 • Meieriprodukter: 143 millioner tonn kastet (9 %)
 • Kjøtt: 74 millioner tonn kasttet (5 %)

Hvorfor skal vi redusere matsvinn?

Klimaet: Når mat kastes, ender den opp på avfallsdeponi hvor den brytes ned og slipper ut metan, en farlig drivhusgass som påvirker klimaet. Faktisk stammer 10% av klimagassutslippene fra matsvinn. Det betyr at hvis matsvinn var et land, ville det hatt det tredje største klimautslippet i verden (etter USA og Kina).

Hvordan kan vi redusere matsvinn? – Related Questions

Hvem står for mest matsvinn i Norge?

Ifølge MatPrat er det menigmann som står for mest matsvinn i Norge. Av 417.000 tonn spiselig mat som kastes, kommer hele 58 prosent fra forbrukerne selv.

Hva slags mat kaster vi mest av i Norge?

Hvert år kaster vi 217 tonn mat i private hjem i Norge Det tilsvarer ca. 42,1 kg i gjennomsnitt, for hver og en av oss.

Dette kaster vi mest av:

 • måltidsrester (31 %)
 • frukt og grønt (22 %)
 • brød og bakevarer (18 %)
 • kjøtt- og fiskevarer (8 %)
 • meieriprodukter (5 %)

Hva er konsekvens for samfunnet og når vi kaster så mye mat?

At vi kaster så mye mat som vi gjør, får konsekvenser for miljøet. Det produseres mer mat enn det som er nødvendig, og produksjon og distribusjon fører blant annet til utslipp, avskoging og vannmangel. Men matkasting har også en økonomisk og en sosial-etisk dimensjon.

Hvordan kan mat være bærekraftig?

Hvordan kan jeg spise mer bærekraftig?
 1. Spis mer plantebasert. Kjøtt- og meieriproduksjon står for høye klimagassutslipp og krever mer ressurser og areal enn plantebasert mat.
 2. Spis mindre og bedre kjøtt. Spar kjøttet til helg og fest!
 3. Gjør bevisste valg av fisk og sjømat.

Hvor mye mat kaster vi i Norge i året?

I gjennomsnitt kaster hver nordmann 40,3 kg spiselig mat hvert eneste år. For en familie på fire betyr det hele 160 kg matsvinn i året. Legger vi sammen alt matsvinnet fra husholdningene i Norge utgjør det 216 000 tonn.

Hvor mye mat kastes FN?

931 millioner tonn mat som var tilgjengelig for verdens forbrukere, ble kastet i 2019. Det tilsvarer 17 prosent, viser nye tall fra FNs miljøprogram (Unep). Tallene inkluderer all mat som ble solgt til husholdninger, detaljhandler, restauranter og andre matserveringstjenester.

I hvilket land er det mest sult?

Antall mennesker som sulter har økt siden 2014 med rundt 60 millioner mennesker. I 2019 var omtrent 690 millioner mennesker rammet av sult, eller 8,9 prosent av verdens befolkning. De fleste av dem bor i Afrika sør for Sahara, Latin Amerika og Karibien.

Hvilket land kaster mest mat i verden?

USA er et av landene med høyest matsvinn, mens Japan og Sør-Korea har noe av det laveste. I USA kastes det rundt 40 millioner tonn hvert år. Det regnes med at 11 % av i-landenes klimautslipp skyldes produksjon av mat som siden blir kastet.

Er det nok mat til alle på jorda?

FNs matvareprogram har anslått at det produseres nok mat i verden til å mette 12 milliarder mennesker. Per i dag består verdens befolkning av «bare» 7,2 milliarder mennesker. Statistisk er det derfor mer enn nok mat til alle.

Hvor mange barn dør av sult hver dag?

Underernæring og sult gjør at 300 barn dør hver time, hver dag, ifølge tall fra Redd Barna. Enda flere blir syke av sultkrisen.

Hvor mange i Norge sulter?

Det er på tide at vi revurderer hvordan vi dyrker og fordeler maten vår. I 2017 var det om lag 821 millioner mennesker som var rammet av sult. Antallet stiger, og med denne trenden forventes det at det kommer til å være to milliarder underernærte mennesker i 2050. I 2019 var selvforsyningsgraden i Norge 45 prosent.

Hvor blir det av maten vi kaster?

De fleste av oss vet ikke hvor maten vi kaster faktisk ender opp, eller de direkte og indirekte konsekvensene avfallet fører med seg. I verste fall blir maten kastet på avfallsdeponi eller brent. Fremdeles er det mindre enn halvparten av avfallet i EU som blir gjenvunnet til biogass, kompost eller dyrefôr.

Hvor mange brød blir kastet hver dag?

I Norge er matsvinnet på minst 417 000 tonn (78 kg pr innbygger), og representerer et CO2-utslipp på 1,26 millioner tonn. Husholdninger står for 55%, og kaster bl. a. 170 000 brød hver dag, tilsvarende 9,3 kg pr person i året.

Ka er matsvinn?

Matsvinn er mat som kastes og som kunne vært spist av mennesker. Eksempler på mat som ofte ender opp som matsvinn er egg og melk som har passert «best før» datoen og brune bananer. Det disse tre har til felles er at de kunne vært spist, men at av en eller annen grunn endte de i søpla.

Hvor mye mat spiser vi i året?

Totalt forbruker nordmannen 430 kilo matvarer på et år. Noen ting er ganske slående, i forhold til ernæring og nordmannen. Det er veldig mye melk, brød og poteter i det norske kostholdet. Her har vi matpakkefolket i statistikken.

Hvilket land spiser minst kjøtt?

De landene der flest har redusert kjøttforbruket sitt det siste året er Romania og Tyskland. I begge landene har over halvparten spist mindre kjøtt. Danmark og Storbritannia ligger på en delt sisteplass med 37 prosent. Nær 60 prosent av danskene spiser oksekjøtt minst en gang i uka.

Leave a Comment