Hvordan gå frem for å forhandle lønn?

Gjør deg opp en vurdering av egne arbeidsprestasjoner. Fremhev dine gode resultater, og fokusér gjerne på ett eller to sterke argumenter i forhandlingene. Sjekk lønnsstatistikken og bruk dette i forhandlingene. Tenk godt gjennom hva slags lønn du vil ha, og konkretisér dette så mye som mulig.

Hvordan forhandle lønn i et jobb intervju?

Gjør forarbeid, og vær forberedt på å forhandle

Før du møter opp til intervjuet bør du vite hva som er gjennomsnittslønnen til stillingen i forhold til din erfaring og kompetanse. Du kan for eksempel bruke sjekke lønnsnivået under Yrkesbeskrivelser på StudentTorget.no, eller på mininntekt.no.

Hvor mye lønnsøkning når man bytter jobb?

Har du blitt ved din lest det siste året har du ifølge Teknas lønnsstatistikk trolig opplevd en vekst i gjennomsnittslønnen på 5,6 prosent (i privat sektor). Har du derimot byttet jobb til en ny bedrift i samme sektor har du fått en gjennomsnittlig lønnsvekst på hele 10,8 prosent.

Hvordan gå frem for å forhandle lønn? – Related Questions

Hva kan man forvente i lønnsøkning 2022?

Det er imidlertid slik at gjennomsnittlig vil årets lønnsramme gi reallønnsvekst, dersom prisanslaget for 2022 på 3,3 prosent holder.

Hvor mye er det vanlig å gå opp i lønn hvert år?

Gjennomsnittlig månedslønn økte med 4,2 prosent fra 2020 til 2021. Det er nesten en dobling av fjorårets lønnsvekst på 2,2 prosent. Hovedårsaken er de forsinkede lønnsoppgjørene i 2020. Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus.

Når er det lurt å bytte jobb?

Dersom du opplever at du ikke lengre får utfordringer og oppgaver som er tilpasset din kompetanse kan det være et tegn på at du bør vurdere et bytte. Du har kanskje rett og slett vokst ut av din nåværende stilling og trenger nye utfordringer og ansvarsområder for ikke å miste motivasjonen.

Kan man gå ned i lønnstrinn?

Bedriften kan ikke ensidig sette deg ned i lønn. Det krever en avtale mellom deg og bedriften at du aksepterer et lønnskutt. Heller ikke tillitsvalgte kan avtale på vegne av deg at du skal ned i lønn, du må selv gi en uttrykkelig aksept.

Hvor ofte er det vanlig å bytte jobb?

Man må gi det litt mer tid, mener Ine. Marit Solberg i Karrierehuset. Undersøkelsen viser at det er enighet blant de spurte om at man bør bli i en jobb i 2-3 år. Det er et tall som går igjen flere steder, også i stillingsutlysninger fra arbeidsgivers side.

Når man får tilbud om jobb?

Når du får tilbud om ny jobb i en annen virksomhet er du i en forhandlingsposisjon. Det betyr rett og slett at arbeidsgiver ønsker deg med på laget! Dette er et godt utgangspunkt for lønnsforhandling og også en av de få gangene man får anledning til å forhandle sin egen lønn.

Kan man spørre om lønn på jobbintervju?

På førstegangsintervjuet bør man ikke stille spørsmål om lønn eller andre goder. Ofte vil intervjueren mot slutten av intervjuet spørre deg om lønnsmessige forventninger, eller hva du har i lønn i dag. Dersom spørsmål om lønn ikke har vært tema og andregangsintervjuet nærmer seg slutten, så er det lov å ta dette opp.

Hvordan diskutere lønn på intervju?

Det er lov å svare at du ser for deg en rettferdig lønn som står i stil med hva som tilbys for andre tilsvarende stillinger. Det er også lov å stille spørsmålet tilbake, for å kartlegge hva lønnsrammen er for stillingen du er på intervju for.

Kan man takke nei til jobbintervju?

Du trenger ikke å bekymre deg. Det er helt vanlig å si nei til et jobbtilbud selv om man har virket interessert på et intervju. Ofte har du jo heller ikke mulighet til å vurdere om du har lyst på jobben før etter et intervju.

Hvor lenge kan man tenke på et jobbtilbud?

Et tilsettingsbrev har vanligvis svarfrist på en til to uker. Når det er sendt, kan jobbtilbudet ikke trekkes tilbake. Derfor betyr det at du ikke har noe å tape ved å gå i forhandlinger – så lenge du ikke fremmer det som et ultimatum.

Kan man trekke seg fra et jobbtilbud?

Når du takker ja til et jobbtilbud er dette en bindende avtale. Det betyr at du ikke ensidig kan trekke deg ut av denne avtalen. For å heve denne avtalen må du og arbeidsgiver sammen bli enige om dette. Reglene om oppsigelse gjelder først når du faktisk har begynt i stillingen.

Hvordan akseptere et jobbtilbud?

Det er alltid en god ide å godta et tilbud på jobb via brev.

Brevet kan være kort, men bør inneholde følgende:

  1. Takk og takknemlighet for muligheten.
  2. Skriftlig godkjenning av tilbudet.
  3. Vilkårene for ansettelse (lønn, ytelser, jobbtittel, etc.)
  4. Startdato for ansettelse.

Hva svarer man på innkalling til intervju?

Vis interesse og at du er engasjert i selskapet. Avslutt med å takke for at du fikk komme på intervju, og at du håper å høre fra dem snart. Husk å kontakte referansene dine i forkant av intervjuet. Fortell dem om intervjuet du skal på og hva stillingen innebærer.

Hvordan svare på tilbud om stilling?

Du kan for eksempel si at denne jobben er du interessert i, men du synes lønna er litt lav og be dem komme med et nytt tilbud. Eller du kan selv komme med et nytt forslag der du har gått noe ned i forhold til det du ba om innledningsvis. Men: Ikke still harde motkrav eller ultimatum dersom du ikke faktisk mener det.

Er et muntlig jobbtilbud bindende?

Så lenge du ikke har gitt ditt samtykke (enten muntlig eller skriftlig) til rollen er den ikke bindende, så lenge prosessen fortsatt er i tilbudsfasen.

Hva skal stå i et jobbtilbud?

Blant annet skal den angi arbeidssted, en beskrivelse av arbeidet eller tittel/stilling, tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse, eventuell prøvetid, forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig og din rett til ferie.

Leave a Comment