Hvordan fungerer bremsene på en tilhenger?

Bremsene på hengere er såkalt påløpsbrems, dvs at «bremsepedalen» til hengeren sitter i muffen. Når denne blir presset inn av vekten til hengeren vil bremsene gå på. Dette kan gjøres på to ulike måter. Kjør fremover i 25-30 km/t og gjennomfør en hard nedbremsing.

Hva er maksimal tillatt totalvekt for en tilhenger uten bremser?

Skal du trekke en tilhenger, er hovedregelen at den har høyst tillatt totalvekt på 750 kg med førerkort klasse B. Det vil si at tilhenger og last skal ikke veie mer enn 750 kg til sammen. Du kan trekke en tyngre tilhenger hvis den tillatte totalvekten for bilen og tilhengeren til sammen er maks 3 500 kg.

Hvordan få av bremsetrommel på henger?

Bruk en kraftig pipenøkkel eller momentnøkkelen til å skru den av. Kraftig pipenøkkel eller momentnøkkel kommer godt med. Når hubmutteren er skrudd av skal det være enkelt å ta av selve bremsetrommelen. Sitter den fortsatt fast kan du bruke en gummiklubbe til å dunke litt på den til den løsner.

Hvorfor brems på tilhenger?

Skal du benytte hengeren over avstander, eller på motorvei bør du likevel vurdere en henger med brems. Det er tryggere både for deg og andre trafikanter fordi hengerbremsen fungerer slik at hengeren bremser når trekkvognen bremser.

Hvordan fungerer bremsene på en tilhenger? – Related Questions

Kan man kjøre i 80 med henger uten brems?

Fra 60 til 80 km/t – også uten brems

– Muligheten til å kjøre i 80 km/t krever ingen ny teknisk godkjenning av tilhengerne. Den tidligere fartsgrensen på 60 km/t (for tilhengere uten brems og som veier 300 kg eller mer) gjelder ikke lenger.

Kan man kjøre i 100 med henger?

Tilhengere som er godkjent for Tempo 100 skal ha godkjent EU-kontroll hvert annet år på samme måte som vanlige personbiler. Det er også krav til bilen som skal trekke hengeren. Selv om tilhengeren er godkjent for Tempo 100, kan du altså ikke kjøre i 100 km/t uten at trekkbilen er innenfor kravene.

Hvor fort er det lov å kjøre med henger uten brems?

Tillatt hastighet for tilhengere uten bremser er økt fra 60 til 80 km/t. Tilhengere som oppfyller visse tekniske krav, kan få godkjenning til 100 km/t (Tempo 100-godkjenning)

Hvor fort kan du kjøre med henger med brems?

For tilhengere med bremser gjelder allerede hastighetsbegrensning på 80 km/t. Endringen innebærer at alle tilhengerekan trekkes i 80 km/t. Tilhengere som tas i bruk i Norge i dag er teknisk dimensjonert og godkjent for 80 km/t.

Hvor mye vekt kan man ha på henger?

Du kan trekke tilhenger etter en personbil når tilhengerens tillatte totalvekt er maks 750 kg. Du kan trekke en tyngre tilhenger hvis den tillatte totalvekten for bilen og tilhengeren til sammen er maks 3 500 kg. Vekten av tilhengeren må være innenfor det bilen er har lov å trekke.

Hvor fort kan man kjøre med tilhenger i Sverige?

Noen steder kan man kjøre i 100 km/t

Det samme gjelder forøvrig i Sverige, mens det i Danmark og Tyskland kan være lov til å kjøre i 100 km/t. Men da må du ha tilhenger eller campingvogn som er “Tempo 100”-godkjent. Altså tilhengere og campingvogner som er både konstruerte og godkjent for denne hastigheten.

Hva er boten for å kjøre ulovlig med henger?

Mange som kjøper ny bil oppdager utfordringen med hengervekt ved en tilfeldighet. De som ikke oppdager dette, risikerer kraftige bøter på mellom 8000-10.000 kroner og prikker på førerkortet ved ulovlig kjøring.

Kan man miste lappen i Sverige?

Si at du er på bilferie i Sverige og kjører ALT for fort. Svensk politi stopper deg og fratar deg lappen, på lik linje med et tilsvarende scenario i Norge.

Leave a Comment