Hvordan forebygge spiseforstyrrelser hos barn?

Hva kan hjelpe mot spiseforstyrrelser?

Behandling hjelper pasienten å gå opp i vekt på en kontrollert måte, og noen vil trenge vitamin- og mineraltilskudd. Samtalebehandling (psykoterapi og kognitiv atferdsterapi) kan være nyttig i behandlingen av både ungdommer og voksne med anoreksi.

Hva kan man gjøre for å bli frisk av en spiseforstyrrelse?

For å bli frisk er tre ting sentrale: Du må langsomt begynne å spise mer, du må opp i vekt og du må endre måten du tenker på om deg selv og om mat. Jo nærmere du er en sunn vekt ved slutten av behandlingen, jo større er sjansen for at du blir helt frisk.

Hvordan hjelpe barn med spiseforstyrrelser?

 1. Vær åpen med barna om hva som foregår.
 2. Snakk med barna om hva spiseforstyrrelser er.
 3. Fyll opp «tidskontoen».
 4. Skaff søsken hjelp, ved behov.
 5. La alle få en stemme i forhold til mat og måltid.
 6. Prøv, så langt det går, å snakke om andre ting enn spiseforstyrrelser, mat, kropp og vekt.

Hvordan forebygge spiseforstyrrelser hos barn? – Related Questions

Hvordan vet man om man er for tynn?

Ifølge Vedul-Kjelsås regnes du som undervektig dersom du har en BMI (body mass index) på under 17,5. – Kommer man under en BMI på 17,5, og fortsetter å gå ned i vekt, vil de typiske symptomene på undervekt gradvis dukke opp.

Er spiseforstyrrelser arvelig?

Både arv og miljø har betydning

De senere års forskning tyder på at det er en genetisk disposisjon for alle spiseforstyrrelser. Det kan være samspillet mellom arvelige faktorer og miljø som avgjør om man får en spiseforstyrrelse, andre psykiske lidelser eller begge deler.

Hvordan oppdage spiseforstyrrelser barn?

Noen vanlige tegn på spiseforstyrrelser hos eldre barn og ungdom kan være:
 1. vekttap eller manglende vektøkning.
 2. opptatt av kropp og vekt.
 3. oppkast etter måltid.
 4. endrede spisevaner, som å unngå måltider eller enkelte mattyper, eller innta store mengder mat.
 5. stress og skyldfølelse etter å ha spist.

Hva kan være årsaken til spiseforstyrrelser?

Overgang fra ungdom til voksen, og flytting hjemmefra, er også en fase med økt risiko for debut av spiseforstyrrelser. Andre utfordrende sosiale situasjoner, som bytte av skole/studier, tap av venner eller kjæreste og samlivsbrudd, kan også være utløsende faktorer for spiseforstyrrelser hos personer med økt sårbarhet.

Hva er selektiv spiseforstyrrelse?

Selektiv spiseforstyrrelse, også kalt unnvikende restriktiv spiseforstyrrelse, (engelsk: Avoidant restrictive food intake disorder (ARFID)) er en spiseforstyrrelse som innebærer at personen har et svært begrenset kostholds repertoar, fordi personen bevisst unngår bestemte typer matvarer.

Hvilke typer spiseforstyrrelser har vi?

Overopptatthet av mat og kropp kan gi seg utslag i flere ulike typer atferd. Disse kan kategoriseres i tre ulike hovedtyper spiseforstyrrelser, som i DSM-systemet beskrives som henholdsvis anoreksia nervosa, bulimia nervosa og overspisingslidelse.

Hvem får oftest spiseforstyrrelse?

De fleste som får spiseforstyrrelser er jenter og kvinner, men også gutter og menn kan rammes. Tradisjonelt har man antatt at cirka en av ti personer med spiseforstyrrelser er gutter og menn, men nyere undersøkelser tyder på at andelen menn kan være opp mot 25 prosent.

Kan man trene med spiseforstyrrelse?

Norske studier viser at inntil 80 % av mennesker med anoreksi og 50 % av mennesker med bulimi trener overdrevent mye. I tillegg er overdreven trening også utbedt for en del av de med uspesifiserte spiseforstyrrelserspiseforstyrrelser som ikke passer innunder de definerte diagnosene vi i dag har, f.

Hvordan starter en spiseforstyrrelse?

Det er gjerne samspillet av genetiske, psykologiske og miljømessige faktorer som bidrar til utvikling av en spiseforstyrrelse, viser forskning. – Felles personlighetstrekk for de med sykdommen kan være engstelse, lav selvfølelse og perfeksjonisme. Mange av dem stiller høye krav til seg selv, forteller Lindefjeld.

Hva er tegn på spiseforstyrrelser?

Vanlige symptomer på anoreksi
 • undervekt.
 • opphør av menstruasjonen.
 • svakhet og verkende muskler.
 • svimmelhet, tung pust og hjertebank.
 • kalde hender og føtter.
 • forstoppelse.
 • metthetsfølelse og noen ganger magesmerter etter å ha spist bare litt mat.
 • dehydrering, noe som gjør at du føler deg tørst, syk og utmattet.

Hvor lenge varer en spiseforstyrrelse?

Hos noen kan anoreksien vare bare noen få måneder, og så kan du bli helt frisk. Eller anoreksien kan komme og gå. Du kan gå opp i vekt en periode, men så gå ned i vekt igjen senere. Du kan utvikle anoreksi gradvis, og du kan ha det i mange år.

Kan man bli steril av spiseforstyrrelse?

Skader av spiseforstyrrelser kan du lese mer om i artikkel under. En gravid blir ikke steril av å spise lite under svangerskap. Men vekttap generelt kan føre til at mensen uteblir og dermed også eggløsningen. En kvinne må ha eggløsning for å bli gravid.

Når er en spiseforstyrrelse alvorlig?

Jo lavere kroppsmasseindeks (KMI/BMI) eller hyppigere oppkast eller overspising, jo høyere alvorlighetsgrad. Ved anoreksi er også raskt vekttap over kort tid (for eksempel 30 % vekttap på 3 md. hos voksne) et uttrykk for at tilstanden er alvorlig.

Hva skjer i hjernen ved anoreksi?

HJERNEN ER ALENE

Han har mastergrad i psykologi og hjerneforskning fra Universitetet i Oslo. – Tidligere studier av kvinner med anoreksi viser at hjernen deres har mindre hjernevolum, altså at hjernen krymper når man er undervektig. Men blir man frisk og går opp i vekt, går også hjernen opp i vekt.

Kan man få barn etter anoreksi?

Når man har anoreksi kan man bli så undervektig at kroppen ikke produserer de hormonene som skal til for å lage menstruasjon. Det er derfor viktig å komme raskt opp i normalvekt slik at menstruasjonen kommer i gang igjen. Om man får tilbake regelmessig menstruasjon kan man bli gravid og få barn.

Hva spiser de som har anoreksia?

De som har anoreksi har et vanskelig forhold til mat og til det å spise. Noen velger å spise litt, mens andre ikke spiser noe. Noen velger å kaste opp det de spiser, mens andre velger å forbrenne det bort ved å for eksempel trene. Det som kjennetegner mennesker med anoreksi er at de er alvorlig undervektig.

Leave a Comment