Hvordan finner jeg fastlegen min?

Du kan selv finne og bytte til ønsket fastlege på helsenorge.no. Hvis den legen du ønsker deg ikke er ledig, kan du sette deg på venteliste.

Kan jeg gå til en annen lege enn fastlegen min?

Kan jeg til en annen lege enn fastlegen min?” Ja, men denne legen vil prioritere de innbyggerne som står på sin liste. Du skal ikke betale mer for å til en annen fastlege.

Hvordan kontakte sin fastlege?

Kom i kontakt med fastlegen via helsenorge.no. Stadig flere fastleger tilbyr tjenester via helsenorge.no. Hvis ditt fastlegekontor er med i ordningen kan du logge deg inn og komme i gang i dag.

Hvordan finner jeg fastlegen min? – Related Questions

Hva gjør jeg uten fastlege?

Ring nærmeste legevakt gratis på telefonnummer 116 117 når fastlegen ikke kan nås.

Hva gjør man når fastlegen ikke svarer?

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?
  1. Ring fastlegen din i åpningstiden.
  2. Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Det er gratis å ringe.
  3. Ring 113 når det er akutt og står om liv.

Hvordan sende melding til fastlegen?

Ved å logge inn kan du se brev og meldinger fra helsetjenesten samlet i en oversikt. I innboksen har du oversikt over alle brev og meldinger du har fått og sendt på Helsenorge. Du kan også skrive melding til dine helsekontakter hvis de tilbyr digital dialog.

Hva kan jeg snakke med fastlegen om?

Med fastlegen kan du prate om alt du har av fysiske og psykiske plager. Det er gratis å gå til fastlegen fram til du er 16 år. Du kan selv ta kontakt for time. Utenfor fastlegens åpningstid og ved behov for rask legehjelp kan du ringe legevakten.

Er det mulig å få sykemelding over telefon?

For å korte ned køene på fastlegekontorene og forhindre videre smittespredning, blir det nå mulig å få sykemelding etter en telefonsamtale med legen.

Hvordan starte e konsultasjon?

En ekonsultasjon har samme takst som et legebesøk. Tjenesten «Start ekonsultasjon» er en del av tilbudet «digital dialog med fastlegen» som pasienten kan bruke ved å logge inn på den nasjonale helseportalen helsenorge.no. Liknende tjenester tilbys også av andre private leverandører.

Hva koster en time hos fastlegen?

Egenandeler og frikort
Lege Egenandel dagtid
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt 160 kroner
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin 212 kroner
Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon over 20 minutt (per påbegynt 15 minutt) 10 kroner
Sykebesøk fra allmennlege/legevakt 223 kroner

Kan man få sykemelding på e konsultasjon?

Arbeids- og velferdsdirektoratet har i samarbeid med Helsedirektoratet vurdert konsekvensen av å tillate sykmelding ved ekonsultasjoner. Det er i dag et krav til personlig oppmøte hos legen for å få sykmelding.

Kan man ringe for å få legeerklæring?

De fleste legekontor ønsker at du skal ringe med en gang de åpner når det er snakk om time samme dag for en legeerklæring eller sykemelding. Det er også viktig å være klar over at en legeerklæring kun dokumenterer de faktiske medisinske forhold.

Kan dr dropin gi sykemelding?

Vi kan hjelpe deg med legeerklæring, sykemelding* og andre attester. Disse attestene kan vi hjelpe deg med: Fraværsattest VGS.

Hvis man blir syk på jobb?

Du må levere utfylt egenmelding for fravær inntil 8 kalenderdager og levere det til nærmeste leder straks du er tilbake på jobb. Manglende utfylt egenmelding vil føre til lønnstrekk. Du må ha legeerklæring (sykemelding) ved fravær på mer enn 8 kalenderdager. Erklæringen må leveres til nærmeste leder omgående.

Hvordan få legeerklæring uten fastlege?

Du kan spørre om å komme til hos en annen lege enn den som er fastlegen din. En har kun «rett på» å komme til fastlegen sin. Men om du ringer legesenteret der hvor du bor, og forklarer situasjonen, får du nok komme til hos en fastlege på det andre senteret, eller til legevakten der.

Hvor lenge må man vente på fastlege?

Ulovlig lang ventetid

Du skal slippe å vente for lenge med for eksempel å få en kul erklært ufarlig, eller undersøkes videre. Kravet i fastlegeforskriften er at du normalt skal få time hos fastlegen innen fem virkedager.

Hvor mange har ikke fastlege?

En rekke kommuner sliter med å rekruttere fastleger, og en ny kartlegging utført av Allmennlegeforeningen viser at over 235.000 innbyggere i dag mangler fastlege. Det betyr at hver 24. innbygger står uten fastlege.

Har man krav på fastlege?

Enhver som er bosatt i en norsk kommune, har rett til å stå på liste hos lege med fastlegeavtale. Det samme gjelder asylsøkere og deres familie når de er medlem av folketrygden.

Kan man stå på venteliste hos flere fastleger?

Man kan bare stå på én venteliste av gangen. Når fastlegen har fått ti ledige plasser, åpnes pasientlista. Da skjer byttet automatisk fra første dag i kommende måned. Helfo sender ut brev om dette til pasienter som har som har stått på venteliste, informerer helsenorge.no.

Leave a Comment