Hvordan finne ut hva naboen tjener?

Her kan du søke i skattelistene for inntektsåret 2020. Du kan også se hvem som har sett dine opplysninger. Hvis du søker på andre, kan de se at du har søkt på dem.

Kan man søke anonymt i skattelistene?

I 2014 ble det ikke lenger mulig å søke på personer anonymt. Det betyr at alle søk du foretar deg i skattelistene, blir loggført og synlig for den du søker på. På samme måte kan du se hvem som har søkt opp deg.

Hva vises i skattelistene?

Det skattelistene sier om inntekt og formue til en person, er ofte et stykke unna det vedkommende egentlig tjener og eier. Skattelistene sier noe om inntekt, formue og hvor mye skatt som er innbetalt. Dette skjuler seg bak de tre tallene. Skattelistene sier noe om inntekt, formue og hvor mye skatt som er innbetalt.

LES OGSÅ  Hvor mye tjener en politimann i måneden?

Hvordan finne ut hva naboen tjener? – Related Questions

Hvem har sjekket inntekten min?

Det er enkelt å finne hvem som har søkt deg opp i skattelistene, bare du vet hvor du skal sjekke: Gå inn på Skatteetatens nettsider for skattelistesøk. Logg deg inn med for eksempel med BankID. Klikk på «søkestatistikk» i den øverste menyen.

Hva blir regnet som formue?

Formue er den økonomiske verdien av alt du eier, for eksempel hus, hytte og penger. Når ikke gjelden dine er medregnet kalles det bruttoformue. Etter fratrekk av gjelden din heter det nettoformue og er det beløpet det beregnes formueskatt av.

Er skattelistene offentlige?

Offentlig siden 1863

Helt siden 1863 har skattelistene med likninga vært offentlige.

Hvordan fungerer skattelistene?

Skattelistene viser netto inntekt, etter alle fradrag. Vanlige fradrag er foreldrefradrag, fradrag for utgifter til barnepass, fradrag for betalte renter på lån og fradrag for tap ved salg av aksjer/eiendom. De med store lån og høye renteutgifter vil stå med lavere inntekt enn faktisk lønnsinntekt.

Når ble skattelistene skjult?

Når ble skattelistene skjult? Skattelistene ble skjult fra 2011 på den måten at alle måtte logge inn med BankID eller lignende for å sjekke tallene. Fra og med 2014 ble skattelistene ikke lenger anonyme. Dvs, at hver enkelt person kan se hvem som har søkt på sitt eget navn.

Hvem tjener mest i ditt årskull?

Hvem tjener mest i hele Norge?

Toppliste for hele landet
Navn Inntekt
1. TROND MOHN Bergen, f. 1943 303 269 738
2. IVAR ERIK TOLLEFSEN Bærum, f. 1961 289 644 215
3. ØYSTEIN STRAY SPETALEN Oslo, f. 1962 258 709 731
4. GUSTAV MAGNAR WITZØE Frøya, f. 1993 211 595 385

Hvem er de rikeste i Norge?

Norges 10 rikeste
Navn Formue (i mrd. kr.)
1 John Fredriksen (78) 124
2 Odd Reitan (71) 64
3 Ole Andreas Halvorsen (61) 62,5
4 Johan Johannson (55) 61,5

Hvem tjente mest under 30?

Den som troner listen over inntekt for de under 30, er 30 år gamle Ørjan Mikkelsen Trane fra Varangerbotn i Nesseby kommune. Han jobber som fisker, og er også leder i det nystiftede fiskeriselskapet Varanger Havgull AS.

Hvor rik er Gustav Witzøe?

2,5 milliarder USD (2022)
Gustav Magnar Witzøe / Nettoformue

Hvor mange kvinner tjener over 1 million i Norge?

hvor mange kvinner tjener over en million? Kvinners gjennomsnittlige bruttoinntekt utgjorde altså 69 % av menns. Samme år var det 221 022 personer med bruttoinntekt på 1 million kroner eller mer. Av disse var 81 % menn og 19 % kvinner.

Hvilket fylke er rikest?

1-200 rikeste kommuner
Fylke Snitt formue
1 Akershus 1067944
2 Akershus 1164276
3 Rogaland 676666
4 Rogaland 702569

Hva er Norges fattigste by?

Lavest er altså Herøy, som dermed har passert blant andre Horten og Nannestad, som tradisjonelt har ligget svært dårlig an. I fjor var Eidsberg den fattigste kommunen i Norge målt ved korrigert inntekt. Der har imidlertid nivået økt det siste året, slik at kommunen i Indre Østfold nå er på 389. plass på tabellen.

LES OGSÅ  Hvor mye tjener man som en pilot?

Hva er det rikeste landet i Norden?

Norge sitter på mest verdier per innbygger, ifølge målinga, og kommer dermed på førsteplass, rett over Qatar som tidligere har blitt kåra til verdens rikeste land.

Hvor i Norge bor de rikeste?

Kommunene Oslo, Asker og Bærum dominerer listen. Godt over halvparten av Norges 500 rikeste holder til i disse tre nærliggende kommunene langs Oslofjorden. 212 av Norges rikeste bor i Oslo, 39 bor i Bærum og 22 bor i Asker. I Bergen har 29 av Norges rikeste bostedsadresse, deriblant Investor Trond Mohn.

Hvem betaler mest skatt i Norge?

Totalt betalte de ti største skattebetalerne 1.215 millioner kroner i skatt i 2020.
Navn Skatt
1. GUSTAV MAGNAR WITZØE 233 600 333
2. KJELL INGE RØKKE 175 085 700
3. IVAR ERIK TOLLEFSEN 156 536 011
4. TROND MOHN 135 160 646

Leave a Comment